Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vastuullinen markkinointi  

Friends_940x370_Main.jpg

Tehtävämme elintarvikeyrityksenä on markkinoida tuotteitamme, palveluitamme ja brändejämme vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Markkinointipolitiikkamme noudattaa kansainvälisen kauppakamarin (ICC) elintarvikkeiden ja juomien markkinointiviestintää koskevaa puiteohjeistusta ja paikallisten itsesääntelyelinten julkaisemia markkinointiviestinnän periaatteita. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Fazer noudattaa Fazer-konsernin markkinointipolitiikassa vahvistettuja periaatteita. Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat periaatteet:  

  • Mainonnan on oltava totuudenmukaista, eikä se saa sisältää harhaanjohtavia tietoja tai lausuntoja. 
  • Mainosten on oltava tunnistettavissa mainoksiksi oli niiden muoto tai julkaisukanava mikä tahansa. 
  • Ravinto- ja terveysväittämien tulee perustua tutkimuksilla varmennettuun tietoon. 

Fazer ei kohdista markkinointitoimiaan alle 15-vuotiaisiin lapsiin. 15–18-vuotiaille nuorille tarkoitetuissa mainoksissa on yleisten vaatimusten lisäksi noudatettava seuraavia periaatteita: 

  • Mainonnassa ei saa hyödyntää lasten ja nuorten kokemattomuutta tai herkkäuskoisuutta.  
  • Vanhempien (ja muiden laillisten huoltajien) roolia ei saa heikentää.  
  • Mainonnalla ei saa luoda lapsille tai nuorille harhaanjohtavaa kuvaa mainostetun tuotteen terveys- tai muista hyödyistä, esimerkiksi antamalla ymmärtää, että tuotetta kuluttamalla voi saada suosiota tai menestyksestä urheilussa.