Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Whistleblowing

Marianne_production_940x370_Main.jpg

Fazer tarjoaa whistleblowing-palvelun yrityksen työntekijöiden ja ulkoisten osapuolten käyttöön. Palvelu on tärkeä väline, jonka avulla edistetään ja ylläpidetään asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta liiketoimintaamme.

Jos työntekijällä tai muulla osapuolella on vahva epäilys väärinkäytöksestä tai laittomasta toiminnasta yrityksessämme, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-palvelun kautta. Ilmoitukset on aina tehtävä vilpittömässä mielessä. Ilmoituksen voi jättää nimettömänä ja ilman pelkoa ilmoittajaan kohdistuvista vastatoimista. Jos havaitset epäkohtia toiminnassamme, kerro niistä meille välittömästi. Työntekijällä on velvollisuus tehdä ilmoitus esimerkiksi seuraavanlaisista rikkomuksista: 

  • lahjukset ja sopimattomat lahjat 
  • kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset 
  • tietosuojalainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset 
  • häirintä  
  • muut lainsäädäntöä tai Fazerin eettisiä ohjeita vastaan tehdyt vakavat rikkomukset. 

Whistleblowing-kanava on salattu ja salasanasuojattu. Metadataa ei tallenneta, eikä IP-osoitteita voi jäljittää. Näin varmistamme, ettei nimetöntä ilmoittajaa pystytä tunnistamaan. Nimettömän ilmoituksen jättäjä saa ennen ilmoituksen lähettämistä ID:n ja salasanan, joiden avulla hän voi kirjautua järjestelmään, jossa hän voi lukea whistleblowing-tiimin vastaukset ja myös vastata niihin takaisin. 

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat Fazerin whistleblowing-tiimin jäsenten ja tarvittaessa muiden valittujen ja luotettujen osapuolten luettavissa. Tapauksia käsiteltäessä kaikkien asianosaisten edut otetaan huomioon. Kun tapaus on käsitelty tai siihen liittyviä tietoja ei enää tarvita, asianosaisten henkilötiedot tai tunnistetiedot poistetaan. 

Whistleblowing-järjestelmään pääsee tästä linkistä  

Häirintä  

Kohtelemme ihmisiä tasapuolisen kunnioittavasti ja kohteliaasti syrjimättömyysperiaatteen pohjalta. Jokaisen työntekijän tulee kohdella kollegoitaan kunnioittavasti ja reilusti. Emme suvaitse minkäänlaista fyysistä, sanallista, seksuaalista tai psykologista häirintää, kiusaamista tai loukkaamista.  

Tuemme henkilöstön monimuotoisuutta, ja kaikki yksittäisiä työntekijöitä koskevat päätökset tehdään ansioiden perusteella, eikä niissä huomioida rotua, etnistä taustaa, kansallisuutta, uskontoa tai katsomusta, sukupuolta, sukupuoli-identiteettiä, seksuaalisesta suuntautumista, ikää, vammaa, siviilisäätyä tai perhetilannetta tai muita työtehtäviin liittymättömiä ominaisuuksia.  

Lisäksi tunnustamme työntekijöidemme yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ja kunnioitamme näitä oikeuksia.