Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazerin kunnianhimoisille ilmastotavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä 

fazer-sbt-940x370.jpg

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt ilmastotavoitteemme, minkä myötä Fazer liittyy niiden kansainvälisten yritysten eturintamaan, jotka torjuvat ilmastonmuutosta. Fazerin päästövähennystoimet tukevat Pariisin ilmastosopimusta, jonka tavoitteena on pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C:ssa verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan.

Olemme sitoutuneet globaaliin tavoitteeseen pitää maapallon lämpeneminen alle 1,5 °C:ssa  

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävä päästöjen vähentäminen on jo pitkään ollut merkittävä osa vastuullisuusohjelmaamme. Koska STBi:sta on tullut maailmanlaajuisesti tunnettu standardi yrityksille, jotka haluavat vähentää hiilidioksidipäästöjään, sitoutuminen aloitteeseen oli luonnollinen jatke Fazerin ilmastotoimille.   

Fazerin uudet ilmastotavoitteet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset eli ne edistävät tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C:ssa. Kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet pyritään saavuttamaan sekä omiin toimintoihin että koko arvoketjuun kohdistuvilla toimilla.   

Fazer on sitoutunut seuraaviin tavoitteisiin:    

  • vähennämme absoluuttisia scope 1:n ja 2:n hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna 42 % vuoteen 2030 mennessä  
  • vähennämme absoluuttisia scope 3:n hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna 42 % vuoteen 2030 mennessä 
  • kannustamme toimittajiamme sitoutumaan yhtä lailla tieteeseen perustuviin tavoitteisiin; tavoite on, että 53 % Fazerin arvoketjun hankinnoista (ml. raaka-aineet, palvelut, logistiikka ja jakelu) tehdään SBTi:hin sitoutuneilta toimittajilta vuoteen 2025 mennessä

Päätoimet päästöjen vähentämiseksi 

Kävimme omat toimintomme tarkasti läpi ja tarkastelimme energiankulutusta kaikissa tuotantolaitoksissa. Tämän analyysin pohjalta teimme etenemissuunnitelman vuodelle 2030 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Olemme parantaneet tuotantoyksiköidemme energiatehokkuutta ja siirtyneet vihreään sähköön.  Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa ostettu sähkö on 100-prosenttisesti peräisin fossiilittomista lähteistä. Koko konsernin tasolla vihreän sähkön osuus oli 86 % vuonna 2020. 

Investoimme myös biolämpöön päästäksemme päästövähennystavoitteisiimme. 

Hiljattain päivitetyn energia- ja ilmastosuunnitelman mukaisesti alamme seuraavaksi siirtyä maakaasusta biokaasuun.  Lisäksi Fazer investoi lämmön talteenottoon.  

Lämmön talteenoton lisäksi energiatehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi parantamalla ilmastointia ja ilmanvaihtoa tai siirtymällä energiaa säästävään valaistukseen. Investoimme myös biolämpöön päästäksemme päästövähennystavoitteisiimme. Fazer raportoi ilmastotoimiensa tuloksista vuosittain. 

Mikä SBTi on?

Tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets initiative, SBTi) on YK:n Global Compact -aloitteen, Maailman luonnonvarainstituutin, Maailman luonnonsäätiön ja CDP:n välinen yhteistyöaloite. Aloitteen tarkoituksena on edistää yritysten ilmastotyötä asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähennyksille. Yritysten asettamia tavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – eli ilmaston lämpenemisen rajoittamista alle 2 °C:seen ja mieluiten 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan. Lisätietoja: SBTi