Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazerin lähestymistapa energiaan ja ilmastoon 

fazer-energy-940x370.jpg

Fazer on sitoutunut Tieteeseen perustuviin ilmastopäästövähennystoimiin (Science Based Targets initiative, SBTi). Sitoumuksemme mukaisesti tavoiteteemme on vähentää suoria ja epäsuoria päästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä ja parantaa energiatehokkuuttaan.

Ruuantuotanto aiheuttaa yli 30 % maailman kasvihuonepäästöistä (Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma UNEP). Elintarvikealan on toimittava tavalla, joka turvaa kriittisten luonnonresurssien ja energian saatavuuden myös tulevaisuudessa.  

Fazerin tuotantolaitosten merkittävimmät ilmastovaikutukset syntyvät energiankäytöstä, orgaanisesta jätteestä sekä kuljetuksista. Tärkeimmät tavoitteemme ovat fossiilittomiin energianlähteisiin siirtyminen ja energiatehokkuuden parantaminen, tuotannossa syntyvän jätteen määrän vähentäminen sekä raaka-aineiden ja veden käytön tehostaminen.

Fazer noudattaa Greenhouse Gas Protocol -protokollan ohjeistuksia päästöjen luokittelussa ja laskemisessa sekä Global Reporting Initiative -aloitetta päästövähennysten raportoinnissa. 

Fazer on myös mukana Suomen kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa. Nämä vapaaehtoiset, hallituksen kanssa laaditut sopimukset auttavat yrityksiä parantamaan energiatehokkuuttaan. Vapaaehtoisten sopimusten rooli maan energia- ja ilmastostrategian toteuttamisessa on merkittävä, sillä energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja näin hillitä ilmastonmuutosta. 

Ruotsissa Fazer on sitoutunut Fossilfritt Sverige- ja Fossil-free Transportation -aloitteisiin. 

Strategiamme avulla pääsemme tavoitteisiin 

Fazerin energiastrategia kattaa vastuullisen päätöksenteon, mitattavat tavoitteet ja toiminnan jatkuvan parantamisen. Energiastrategia auttaa Fazeria saavuttamaan tieteeseen perustuvat, vuodelle 2030 asetetut päästövähennystavoitteet, joissa päästöjä verrataan vuoden 2020 tasoon. Energiatehokkuuden lisäksi Fazer pyrkii lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. 

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen 

Jo nyt suurin osa Fazerin käyttämästä sähköstä on uusiutuvaa (86 %). Fazer ostaa fossiilittomista energianlähteistä tuotettua vihreää ja uusiutuvaa sähköä Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Liettuassa. Tavoitteenamme on käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa tuotannossamme, tehdä kuljetuksistamme fossiilittomia ja korvata maakaasu biokaasulla, mikä vähentää energiantuotannon aiheuttamia päästöjä huomattavasti. 

Käytännön toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi ja ilmastovaikutusten pienentämiseksi 

Fazerin energiatehokkuuden parantamiseen suunnattuja käytännön toimia ovat muun muassa nykyisten tuotantolaitosten ja -prosessien kehittäminen, energiatehokkaisiin ratkaisuihin investoiminen ja tuotannossa syntyvän jätteen määrän vähentäminen. Esimerkkejä toimistamme: 

  • Ilmanvaihdon ja ilmastoinnin parantaminen investoimalla automaatiojärjestelmiin 
  • Investoinnit tehtaiden lämmöntalteenottoon 
  • Vanhojen laitteiden vaihtaminen energiatehokkaampiin vaihtoehtoihin 

Ruuan ilmastovaikutuksien pienentäminen 

Fazer kiinnittää huomiota ruokahävikin vähentämiseen ja kaikkien toimintojensa ilmastovaikutuksiin.  Tässä vastuullisella ruuantuotannolla on merkittävä rooli. Esimerkiksi kasvipohjaisen ruuan tuottaminen kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin liha- ja maitotuotteet. Siksi Fazer haluaa lisätä kasvipohjaisten tuotteiden tuotantoa. 

Mittaamme energiankulutusta ja seuraamme hiilijalanjälkeämme. EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisia energiakartoituksia (pikakatsauksia energian käytöstä ja lähteistä) tehdään kaikissa Fazerin EU-toimintamaissa.