Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Veden käyttö, suojelu ja jäteveden käsittely 

fazer-environmental-management-940x370.jpg

Makean veden puute on merkittävä taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma ja myös hankintaketjuun kohdistuva riskitekijä. Tavoitteemme on käyttää vesiresursseja vastuullisesti.

Globaali ruuantuotanto vastaa yli 70 prosentista kaikesta makean veden käytöstä. Fazerin tavoitteena on käyttää vettä vastuullisesti tuotantoprosessiensa kaikissa vaiheissa ja ottaa huomioon myös epäsuora vaikutus raaka-aineiden hankintaketjussa. Veteen liittyvien riskien hallinta on yksi keskeisistä vastuullisuusteemoistamme. Riskit koskevat muun muassa veden laatua, saatavuutta ja siihen liittyviä konflikteja. Vesiasioiden hallinta on osa Fazerin vastuullisuusohjelmaa. 

Suora veden käyttö ja veden laatu 

Fazer seuraa veden käyttöä ja laatua kaikissa tuotantolaitoksissaan. Olemme tehostaneet veden käyttöä ja riskien mittaamista sekä asettaneet mitattavissa olevat tavoitteet tuotantolaitoksilleen. Jäteveden laadun parantaminen on yksi Fazerin painopistealueista. 

Ympäristövahinkojen raportointi ja haitallisiin ympäristövahinkoihin varautuminen ovat Fazerilla itsestään selvä osa päivittäistä toimintaa. 

Epäsuora veden käyttö 

Iso osa kuluttamastamme vedestä käytetään epäsuorasti muista maista tuotujen raaka-aineiden kautta. Siksi on tärkeää, että veden käyttöä tarkastellaan osana raaka-ainehankintaa. Fazerilla on käytössä työkalu, jolla se analysoi veden vähyydestä kärsiviltä alueilta hankittuja raaka-aineita. Työkalun avulla pystymme paremmin huomioimaan veden käytön hankinnassamme ja käymään keskustelua toimittajiemme kanssa. 

Fazer korostaa vesiriskien merkitystä toimittajien kanssa käymissään keskusteluissa. Toimittajille asetettuihin vaatimuksiin kuuluu myös vesiriskeihin liittyviä huomioita. Keskeisissä hankintaketjuissa ja keskeisten tarvikkeiden osalta suoritetaan säännöllisiä riskienhallintaan liittyviä katsauksia parannusten välittömäksi toteuttamiseksi. 

Fazerin viljavisio on hanke, jonka tarkoituksena on minimoida vesistöihin kohdistuva ravinnekuorma hankkimalla sellaista viljaa ja viljatuotteita, jotka on viljelty ympäristöystävällisillä menetelmillä. 

Itämeri-sitoumus 

Happamoituminen ja rehevöityminen ovat seurausta typen ja fosforin päätymisestä Itämereen maatalouden ja kosteikkojen kuivatuksen myötä, jätevesistä sekä fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Fazer on yhdessä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa sitoutunut parantamaan Itämeren tilaa. 

Fazer tekee yhteistyötä myös Vesijärvi-säätiön, WWF:n ja SIWI:n kanssa.