Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazer ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Forest_path_940x370_Main.jpg

YK on määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), joiden päämääränä on varmistaa kestävä tulevaisuus, poistaa köyhyys ja nälkä sekä edistää rauhaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta siten, että kaikki pysyvät kehityksessä mukana.

Yritykset pystyvät vaikuttamaan merkittävällä tavalla siihen, miten ihmisiä ja ympäristöä kohdellaan ja miten varallisuus jakautuu yhteiskunnassa. Yrityksillä on näin ollen tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 

Vuonna 2021 tarkastelimme, mitä kestävän kehityksen tavoitteista Fazer voi edistää omassa liiketoiminnassaan kaikkein parhaiten. Tämän tarkastelun pohjalta nostimme esiin seuraavat tavoitteet:  

  • SDG 2 – Poistetaan nälkä, edistetään ruokaturvaa, parannetaan ravitsemusta ja edistetään kestävää maataloutta  
  • SDG 3 – Taataan terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille  
  • SDG 5 – Saavutetaan sukupuolten tasa-arvo sekä vahvistetaan naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia  
  • SDG 8 – Edistetään kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoista työtä kaikille  
  • SDG 12 – Varmistetaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys  
  • SDG 13 – Toimitaan kiireellisesti ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi  
  • SDG 14 – Säilytetään meret ja merien tarjoamat luonnonvarat sekä edistetään niiden kestävää käyttöä  
  • SDG 15 – Suojellaan maaekosysteemejä, palautetaan niitä ennalleen ja edistetään niiden kestävää käyttöä; edistetään metsien kestävää käyttöä; torjutaan aavikoitumista; pysäytetään maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

Fazer on sitoutunut seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin: