Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa  

fazer-stakeholder-dialogue-940x370.jpg

Teemme sidosryhmiemme kanssa yhteistyötä saadaksemme arvokasta tietoa uusien tuotteiden kehittämistä varten mutta ennen kaikkea voidaksemme ratkaista tämän päivän globaaleja haasteita yhdessä.

Fazerin sidosryhmiin kuluvat muun muassa osakkeenomistajat, työntekijät, kuluttajat, toimittajat, päätöksentekijät, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Tunnistamme kuluttajien käyttäytymistä muovaavat trendit ja vastaamme niihin yhdessä sidosryhmiemme kanssa.  

Esimerkiksi huoli ympäristön hyvinvoinnista lisää vastuullisten tuotteiden kysyntää. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi tarjoamme kuluttajille vastuullisia kasvipohjaisia tuotteita, jotka tukevat sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. Tarjoamme myös tietoa ja resursseja vastuullisten käytäntöjen lisäämiseksi sekä omissa toimintamaissamme että niiden ulkopuolella. 

Tällä hetkellä sidosryhmien välistä yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan, sillä kukaan ei voi ratkaista globaaleja haasteita yksin. Kannamme vastuumme osana maailmanlaajuista yhteisöä ja pyrimme löytämään yhteisiä ratkaisuja. 

Fazer toimii ihmisten ja ympäristön hyväksi yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Yhdistämällä voimamme sidosryhmiemme ja kumppaniemme kanssa, saavutamme enemmän. Seuraavassa taulukossa on esitetty tärkeimmät sidosryhmämme ja niiden kanssa käytössä olevat yhteistyötavat ja -kanavat.  

Kuluttajat  

Kuluttajapalvelu, tutkimukset ja kyselyt, kahvilamateriaalit, verkkosivut, sosiaalinen media, pakkaukset, vierailut  

Asiakkaat 

Tapaamiset ja yhteistyö, uutiskirjeet, asiakaspalautejärjestelmät, asiakastapahtumat, verkkosivut, sosiaalinen media 

Osakkeenomistajat 

Säännöllinen yhteydenpito, kokoukset ja tapahtumat, vuosikertomus, vastuullisuusraportointi, osavuosikatsaus, verkkosivut, extranet 

Työntekijät 

Suorituksen hallintaprosessi, jatkuva viestintä esihenkilöstön ja työntekijöiden välillä, perehdytys, koulutus, työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä, henkilöstötapahtumat, henkilöstökyselyt, intranet ja muut sisäiset kanavat, teemapäivät, vastuullisuusraportointi 

Toimittajat 

Tapaamiset, sopimukset, toimittajia koskevat vaatimukset, toimittaja-arvioinnit, seurantatoimenpiteet, kumppanuudet, tutkimus, jatkuva yhteistyö hankintapäälliköiden ja toimittajien välillä 

Kansalaisyhteiskunta ja paikalliset yhteisöt 

Jäsenyydet, kumppanuudet, yhteishankkeet ja -aloitteet, verkkosivut, sosiaalinen media, kyselyt, vastuullisuusraportointi 

Yliopistot ja tutkimuslaitokset 

Kumppanuudet, yhteiset T&K-projektit, tietämyksen jakaminen, lahjoitukset, lopputyöt ja opiskelijoille tarjottavat työmahdollisuudet, luennot, tutustumiskäynnit 

Terveydenhuollon ammattilaiset 

Tietämyksen jakaminen, tapahtumat, luennot 

Media 

Mediatiedotteet ja -tapahtumat, haastattelut, verkkosivut, sosiaalinen media, vierailut 

Viranomaiset ja valtionhallinto 

Säännöllinen yhteydenpito, kokoukset, jäsenyydet, seminaarit, työryhmät