Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vastuullisuuden johtaminen ja vastuullisuuspolitiikat

fazer-sustainablity-governanace-940x370.jpg

Vastuullisuustoimillamme on selkeä hallinnollinen rakenne, ja noudatamme työssämme uusimpien kansainvälisten periaatteiden pohjalta laadittuja ohjeita ja politiikkoja.

Fazerin vastuullisuustyötä johtaa konsernin yritysvastuutiimi ja vastuullisuus- sekä laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioista vastaava QEHS-verkosto, joka koostuu eri liiketoiminta-aloilla ja toimintamaissa työskentelevistä asiantuntijoista. Ohjaamisesta vastaa vuonna 2021 perustettu ympäristö-, sosiaalisista ja hallintoasioista vastaava ESG-ohjausryhmä. ESG-ohjausryhmä perustettiin, jotta saamme vastuullisuustoiminnallemme selkeän suunnan ja vastuukanavan päätöksentekoa varten. Kullakin toiminnolla on tarkasti määritetyt roolit ja vastuualueet.  

 

Governance_FI.png

Vastuullisuustoimintaan liittyvissä asioissa ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä.  

Vastuullisuustoimintaamme ohjaavat yhtiön vastuullisuuspolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka ja laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka) sekä Fazerin hallintokäytännöt ja -menettelyt. Fazerin eettiset ohjeet pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen, jotka allekirjoitimme vuonna 2012. Olemme myös sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja määrittäneet tavat, joilla Fazerin vastuullisuustyö tukee YK:n tavoitteiden toteutumista.  

Hallitus 

 • Hyväksyy eettiset periaatteet 

Fazerin johtoryhmä 

 • Hyväksyy politiikat ja tavoitteet
 • Konsernijohtajalla on ylin vastuu 
 • Konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja vastaa yritysvastuuasioista 

ESG-ohjausryhmä 

 • Ohjaa ESG-ohjelman projekteja  
 • Päätöksentekoelin vastuullisuusaiheisiin liittyen 
 • Koostuu konserninjohtajajasta, konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtajasta sekä liiketoimintajohtajista 
 • Toiminnon johtaja 
 • Hyväksyy ohjeet 

Liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt 

 • Toteuttavat yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen, toimintasuunnitelmia ja strategisia linjauksia sekä asettavat tavoitteita ja päämääriä 
 • Määrittävät vastuullisuustoiminnan painopistealueet 
 • Noudattavat toimintaohjeita, käytäntöjä ja toimintamalleja 

Vastuullisuustiimi 

 • Kehittää lähestymistapaa vastuullisuuteen, tukee sen toteuttamista ja raportoi edistymisestä. 

Yritysvastuun johtamisfoorumi 

 • Jakaa tietoa ESG-projekteista liiketoimintojen ja funktioiden kesken. 

Vastuullisuus ja QEHS-verkostot 

 • Varmistaa vastuullisuustoimien johdonmukaisuuden konsernitasolla   
 • Varmistaa resurssien tehokkaan käytön   
 • Jakaa tietoa, tietotaitoa ja markkinanäkemyksiä eri maissa ja liiketoiminnoissa  

Politiikat