Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vastuullisuussitoumukset ja -jäsenyydet 

Oats_yellow_940x370_Main.jpg

Yritykset vaikuttavat ihmisten elämään, yhteiskuntiin ja ympäristöön. Fazer on sitoutunut useisiin vastuullisuusaloitteisiin, joiden kautta olemme mukana luomassa kestävämpää tulevaisuutta ja terveellisiä ympäristöjä huomista varten.

Vuodesta 2007 alkaen Fazerin vastuullisuustyötä ovat ohjanneet konsernin eettiset ohjeet (aiemmin eettiset periaatteet), jotka on laadittu YK:n Global Compact -aloitteen 10 kansainvälisen periaatteen pohjalta. Fazerin eettiset ohjeet (Code of Conduct) ja Global Compactin periaatteet muodostavat toimintojemme vastuullisuusperustan ja kehyksen yhteisille työskentelytavoillemme.  

SITOUMUKSET  

Baltic Sea Action Group (BSAG) on vuonna 2008 perustettu puolueeton säätiö, joka tuo yhteen kaikki Itämeren pelastamiseksi tarvittavat toimijat. BSAG tekee ratkaisukeskeistä yhteistyötä valtioiden, eri viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.  

Science Based Targets -aloite (SBTi) eli tieteeseen perustuvat tavoitteet -aloite edistää yksityisen sektorin ilmastotoimia tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden sitoutua tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin. SBTi on CDP:n (Carbon Disclosure Project), YK:n Global Compact -aloitteen, Maailman luonnonvarainstituutin ja Maailman luonnonsäätiön välinen yhteistyöaloite. 

YK:n Global Compact -aloite on yrityksille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan ja strategiassaan 10:tä yleismaailmallisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksiin, työhön, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta. 

YK:n Agenda 2030, kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen.  

Vesivastuusitoumus (Suomi) haastaa suomalaiset yritykset ja organisaatiot tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa. Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja WWF Suomi ovat perustaneet suomalaisen vesivastuusitoumuksen osaksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tukeakseen yritysten vesivastuutyötä. 


JÄSENYYDET  

FIBS, yritysvastuuverkosto Pohjoismaissa. 

UN Global Compact Network Finland (Suomi) on YK:n vuonna 2000 käynnistämä yritysvastuualoite. UN Global Compact edistää ja kehittää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta hyödyntäen YK:n Global Compactin kymmentä periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.  
 
Hållbar Livsmedelskedja -aloite (Ruotsi), yhdistää WWF Ruotsin ja maan johtavat elintarvikeyritykset edistämään kestävämpää ruokaketjua Ruotsissa. 

Maailman luonnonsuojelujärjestö, WWF (Suomi), kansalaisjärjestö, joka toimii luonnonsuojelun ja ihmisen ympäristövaikutusten vähentämisen parissa.