Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vastuullisuustyön painopistealueet  

fazer-sustainability-ambitions-940x370.jpg

Vastuullisuustyön painopisteiden lähtökohtana ovat yhteiskunnalliset megatrendit ja sidosryhmiemme toiveet sekä halumme vastata niihin.

Elintarviketeollisuus muuttuu nopeammin kuin koskaan. Ruokakulttuurin muutos vahvistaa kuluttajatrendejä ja muovaavat odotuksia. Tänä päivänä tuotteiden vastuullisuudesta on tullut merkittävä tekijä kuluttajien tehdessä ostopäätöksiä. 

Vastuullisuus on tärkeä strategiateema ja se on mukana kaikessa, mitä teemme – yrityksen johtamisesta tuotantoon ja toimitusketjuun, uusiin tuoteinnovaatioihin ja ruokateknologiaan, markkinointiin ja brändäykseen sekä kampanjoihin. 

Jotta voimme kohdentaa toimemme tehokkaasti ja maksimoida positiivisen vaikutuksen, olemme kartoittaneet kohteet, joihin voimme vaikuttaa, sekä määritelleet vuotta 2030 koskevat prioriteetit koko arvoketjussa. Tämän työn tulokset kiteytyvät uusiin Fazerin vastuullisuustyön painopistealueisiin (Sustainability Ambitions).   

image3o43a.png

ILMASTO JA KIERTOTALOUS 

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja käytämme resursseja tehokkaasti kiertotalouden avulla   

Vähennämme päästöjä ja olemme sitoutuneet globaaliin tavoitteeseen rajoittaa maapallon lämpeneminen enimmillään 1,5 °C:een.    

Vähennämme ruokahävikkiä ja ruokajätettä.  

Käytämme resursseja tehokkaasti kiertotalouden avulla.  

VASTUULLISET TUOTTEET JA INNOVAATIOT 

Kehitämme innovaatioita ruokajärjestelmän vastuullisuuden lisäämiseksi 

Tarjoamme enemmän kasvipohjaisia tuotteita, jotka tukevat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.  

Luomme innovatiivisia ja vastuullisia ruokaratkaisuja ruokateknologian, uusien tuotteiden kehityksen ja T&K:n avulla.  

Kehitämme ja käytämme vastuullisempia pakkauksia. 

VASTUULLINEN HANKINTA 

Toimitusketjumme on oikeudenmukainen ja vastuullinen 

Kehitämme jatkuvasti kaikkia tavarantoimittajia koskevia perusvaatimuksia samalla, kun kiinnitämme erityistä huomiota valikoituihin raaka-aineisiin.  

Tuemme vastuullisia viljelykäytäntöjä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ilmastovaikutusten vähentämiseksi.  

Tuemme ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisia työoloja koko toimitusketjussa. 

Minimoimme ympäristövaikutukset koko arvoketjussa.  

IHMISET JA HYVINVOINTI 

Tarjoamme mahdollisuuksia kehittymiseen modernissa, turvallisessa ja osallistavassa työkulttuurissa 

Asetamme työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden etusijalle.  

Edistämme työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia ja luomme työympäristön, jossa jokainen voi menestyä. 

Tarjoamme monimuotoisen ja osallistavan työympäristön, jossa jokainen saa olla oma itsensä. 

Vastuullisuustyön painopistealueet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on otettu huomioon Fazerin palveluissa, toiminnoissa, toimitusketjussa.  

Saavuttamalla nämä tavoitteet luomme arvoa missiomme – Ruokaa, jolla on merkitys – mukaisesti.