Toimimme vastuullisesti ja luomme liiketoimintamahdollisuuksia koko ketjussa, johon kuulumme.

Oikeudenmukainen arvoketju on yksi Fazerin yritysvastuuohjelman viidestä strategisesta alueesta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan raaka-aineiden hankintaa ja painotamme laatua, turvallisuutta, vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä.

Keskeisimmät arvoketjuun liittyvät aiheet ovat:

  • Elintarviketurvallisuus
  • Laatu
  • Jäljitettävyys
  • Alkuperä
  • Raaka-aineet
  • Yhteistyö toimittajien kanssa

Fazer kantaa vastuunsa kuluttajien terveyden ja turvallisuuden takaamisesta varmistamalla lähteidensä turvallisuuden tulivatpa raaka-aineet kotimaasta tai muualta maailmasta.

Fazer menestyksen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että tuotamme kuluttajille sellaisia tuotteita ja palveluita, joihin he voivat luottaa. Siksi elintarviketurvallisuus on erittäin tärkeässä asemassa hankintatoimissamme ja koko toimitusketjussamme. Lisäksi keskitymme arvioimaan yritysvastuutyömme vaikutuksia esimerkiksi kaakaon ja muiden korkeamman riskin raaka-aineiden hankinnassa. Pyrimme tutkimaan toimintaamme liittyviä vaikutuksia perusteellisesti yhteisöissä, joissa toimimme.

Lue lisää elintarviketurvallisuudesta
Lue lisää vastuullisesta hankinnasta