Käytämme vain sertifioitua palmuöljyä.

Palmuöljy on kasviöljy, jota saadaan öljypalmun hedelmästä. Se on eniten käytetty kasvisrasva maailmassa. Suurin osa Fazerin käyttämästä palmuöljystä on rasvasekoitteissa, joita eräät kahvileivät, keksit ja jotkut makeisten täytteet sisältävät.

Palmuöljy sopii ominaisuuksiltaan hyvin elintarviketuotteiden valmistukseen ja sitä on käytetty yleisesti elintarviketeollisuudessa korvaamaan transrasvoja. Öljypalmu on satoisa kasvi ja tuottaa samalla pinta-alalla suhteessa suuremman sadon kuin mikään muu öljyä tuottava kasvi.

Palmuöljytuotannon nopea kasvu on tuonut esiin siihen linkittyvät ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät haasteet. Kuluttajien ja sidosryhmien parissa palmuöljyn tuotanto on herättänyt ajoittain vilkasta keskustelua.

Palmuöljyn käyttö sinänsä ei ole haitallista. Merkittävää on tapa, jolla palmuöljy tuotetaan. Tuotanto jossa palmuöljyplantaaseja varten raivataan kohtuuttomia maa-aloja voi johtaa sademetsien pinta-alan pienenemiseen, tuhoaa uhanalaisten lajien elinympäristöä, kiihdyttää ilmastonmuutosta ja aiheuttaa sosiaalisia ongelmia maan ja elinkeinon menetyksen myötä.

Vastuullista palmuöljytuotantoa voidaan tukea esimerkiksi Roundtable on Sustainable Palm Oilin (RSPO) kautta. RSPO on kansainvälinen palmuöljyalan yhdistys, joka luotiin pyrkimyksenä vastata palmuöljyn tuotantoon liittyviin haasteisiin. RSPO:n jäsenenä olemme sitoutuneet tukemaan vastuullista palmuöljyn hankintaa.

Fazerin palmuöljysitoumus

Vuonna 2014 Fazer julkaisi vastuullista palmuöljyä koskevan sitoumuksen, joka ohjaa konsernin hankintaa vuoteen 2020 asti. Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan vastuullista ja sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Pyrimme parantamaan jäljitettävyyttä noudattamalla seuraavaa järjestystä sertifioidun palmuöljyn seurantajärjestelmän valinnassa:

  1. Segregoitu, erilliskäsittelyyn perustuva seurantajärjestelmä (segregated)
  2. Massatasemenetelmään perustuva seurantajärjestelmä (mass balance), mikäli segregoitua palmuöljyä ei ole mahdollista hankkia saatavuus, laatu ja markkinatilanne huomioiden.
  3. Sertifikaattien erillisostoon perustuva järjestelmä (GreenPalm-sertifikaatit) sellaisissa palmuöljytuotteissa, joissa kaksiensisijaista vaihtoehtoa eivät ole mahdollisia.

Segregoitu palmuöljy on sertifioitua palmuöljyä, joka pidetään erillään ei-sertifioidusta palmuöljystä läpi toimitusketjun, mutta sertifioitua palmuöljyä yhdistyy eri lähteistä. Mass balance on sekoitus sertifioitua ja ei-sertifioitua palmuöljyä. Book and Claim (GreenPalm sertifikaatit) tarkoittaa, että maksetuilla preemioilla tuetaan RSPO-sertifioituja viljelmiä. Tämän etu on siinä, että preemio tavoittaa jopa pienet tuottajat. GreenPalm-sertifikaattien osalta kuitenkin ostamamme fyysinen palmuöljy on ei-sertifioitua.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu

Osana palmuöljysitoumusta Fazer laatii ohjeistuksen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, metsäkadon estämiseksi sekä kasvihuonekaasupäästöjen huomioon ottamiseksi palmuöljyn toimitusketjussa. Vuosina 2014–2017 teemme yhteistyötä WWF Suomen kanssa ympäristötyömme kehittämiseksi erityisesti luonnon monimuotoisuutta painottaen. Käymme avointa vuoropuhelua ja teemme läheistä yhteistyötä raaka-ainetoimittajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden palmuöljysidosryhmien kanssa parantaaksemme ympäristövaikutuksiemme hallintaa ja palmuöljyn tuotantoketjun jäljitettävyyttä.