Missä tuotteissa Fazer käyttää palmuöljyä?

Fazerin tuotteista palmuöljyä sisältävät eräät keksit, kahvileivät ja makeisten täytteet. Palmuöljyä on myös joissakin leivonnassa käytetyissä margariineissa.

Miksi Fazer käyttää palmuöljyä?

Palmuöljyllä on hyödyllisiä teknisiä ominaisuuksia, minkä vuoksi sitä käytetään melko yleisesti leipomo- ja elintarviketeollisuudessa. Oikean rakenteen saavuttamiseksi tarvitaan kiinteää rasvaa Fazerin tuotteista esimerkiksi lehtitaikinasta valmistetuissa kahvileivissä, kekseissä ja joidenkin makeisten täytteissä. Palmuöljyä käytetään monissa rasvasekoitteissa kiinteänä rasvana yhdessä nestemäisten öljyjen kanssa. Muuten rasvasekoitteista tulisi liian pehmeitä tai nestemäisiä.

Rasvasekoite = Eri rasvakomponenttien sekoitus (esim. margariinit ja täyterasvat).

Voiko palmuöljyä korvata jollain? Onko Fazerilla suunnitelmia palmuöljyn korvaamiseksi?

Fazer tutkii ja kehittää jatkuvasti tuotteitaan tehdäkseen niistä entistäkin vastuullisempia ja terveellisempiä. Tulevaisuudessa selvitämme mahdollisuuksia käyttää rasvoja, öljyjä ja muita valmistusaineita, joilla olisi palmuöljyä parempi ympäristöjalanjälki ja jotka olisivat ravitsemuslaadultaan sitä parempia. 

Tällä hetkellä Fazer näkee palmuöljyn parhaaksi vaihtoehdoksi osassa tuotteista. Jos käytämme palmuöljyä, ostamme vastuullista sertifioitua öljyä ja näin varmistamme, että se on tuotettu kestävällä tavalla.

Palmuöljyn tekniset ominaisuudet ovat hyvät ja margariinin tuotantoprosessia on muutettu viime vuosina transrasvojen välttämiseksi. Tämä muutos on lisännyt palmuöljyn käyttöä, sillä palmuöljy on luontaisesti kiinteä rasva. Öljypalmu on myös satoisin kasvisöljykasvi, minkä vuoksi sen korvaaminen muilla trooppisilla rasvoilla, kuten kookos tai shea, aiheuttaisi sen, että maata tarvitaan paljon enemmän näiden muiden kasviöljyjen tuotantoon. 

Fazerilla eri öljyjen ja rasvojen käyttöä arvioidaan säännöllisesti ravitsemukselliset ja tekniset ominaisuudet huomioon ottaen. Tässä muutamia esimerkkejä reseptimuutoksista tuotteissamme:

  • Munkkien uppopaistoon käytetty palmuöljy korvattiin rypsiöljyllä vuonna 2012.
  • Useissa hiivataikinoissa palmuöljy on korvattu rypsiöljyllä jo vuosia sitten.
  • Osa kekseistä leivotaan ilman palmuöljyä, esimerkiksi Jyväshyvä Välipalakeksit

Mitä Fazer tekee varmistaakseen kestävän palmuöljyn hankinnan?

  • Fazer on ollut Kestävän palmuöljyn yhdistyksen (RSPO, Roundtable of Sustainable Palm Oil) jäsen vuodesta 2004
  • Fazer käyttää vain sertifioitua, vastuullista palmuöljyä
  • Fazer käyttää vain segregoitua palmuöljyä lähes kaikissa tuotteissaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tämä tarkoittaa, että vastuullisesti tuotettu palmuöljy pidetään erillään ei-vastuulliseksi varmennetusta palmuöljystä koko hankintaketjun ajan.
  • Fazer lisää jatkuvasti mass balance- ja segregoidun palmuöljyn käyttöä
  • Fazer raportoi RSPO:lle saavutetusta edistymisestä vuosittain. Lue lisää täältä.

Mikä on RSPO?

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhteistyöorganisaatio, joka työskentelee lisätäkseen vastuullisesti tuotetun palmuöljyn tuotantoa ja käyttöä maailmassa.

RSPO:n periaatteet ja kriteerit kestävälle palmuöljyn tuotannolle on esitetty täällä.

Mitä tarkoitatte paremmalla jäljitettävyydellä?

Fazer pyrkii parantamaan jäljitettävyyttä noudattamalla seuraavaa sitoumuksessa esitettyä järjestystä seurantajärjestelmän valinnassa:

1. Segregoitu, eli erilliskäsitelyyn perustuva seurantajärjestelmä
2. Mass balance, eli massatasemenetelmä, jos segregoitua palmuöljyä ei ole mahdollista hankkia, kun otetaan huomioon saatavuus, laatu ja markkinatilanne.
3. Pienviljelijä tai GreenPalm-krediitit sellaisilla markkinoilla tai tuotteissa, joissa segregoitua palmuöljyä ei ole saatavilla.

Voisiko Fazer ostaa pelkästään segregoitua palmuöljyä?

Haasteena on, etteivät kaikki rasva- ja öljytoimittajat pysty tänä päivänä toimittamaan eri rasvasekoitteisiin tarvittavaa segregoitua palmuöljyä kaikilla markkinoilla, jossa Fazer toimii. Käytännössä tämä tarkoittaa toimintojamme Venäjällä, jossa segregoitua palmuöljyä ei ole saatavilla tarvitsemissamme määrissä ja tuotteissa. Tavoitteemme on siirtyä ensin massatasejärjestelmän mukaiseen vastuulliseen palmuöljyyn Venäjällä. Siirtymävaiheen aikana jatkamme Book & claim  -menetelmän käyttöä ja tuemme pienviljelijöitä näin.

Mitä johtopäätöksiä teitte palmuöljysitoumuskaudesta 2014-2020? Saavuttiko Fazer tavoitteensa?

Emme saavuttaneet tavoitettamme ostaa vain segregoitua palmuöljyä kaikilta osin. Toiminnoissamme Venäjällä käytetään edelleen Book & Claim -hankintaketjumallia. Pohjoismaissa ja Baltiassa käytämme lähes yksinomaan segregoitua palmuöljyä. Vuonna 2020 lisäsimme tukeamme pientilallisille ja kasvatimme heille suunnattujen hyvitysten määrää 50 %:iin Book & claim -järjestelmän kautta maksetusta preemiosta. Tuen kautta pientilalliset voivat kasvattaa tuottojaan, päästä kansainvälisille markkinoille helpommin, kehittää elinkeinoaan ja pienentää maan käyttötarkoituksen muuttamisen riskiä.