Missä tuotteissa Fazer käyttää palmuöljyä?

Fazerin tuotteista palmuöljyä sisältävät keksit, eräät kahvileivät ja makeisten täytteet. Palmuöljyä on myös margariineissa.

Miksi Fazer käyttää palmuöljyä?

Palmuöljyllä on hyödyllisiä teknisiä ominaisuuksia, minkä vuoksi sitä käytetään melko yleisesti leipomo- ja elintarviketeollisuudessa. Oikean rakenteen saavuttamiseksi tarvitaan kiinteää rasvaa Fazerin tuotteista esimerkiksi lehtitaikinasta valmistetuissa kahvileivissä, kekseissä ja joidenkin makeisten täytteissä. Palmuöljyä käytetään monissa rasvasekoitteissa kiinteänä rasvana yhdessä nestemäisten öljyjen kanssa. Muuten rasvasekoitteista tulisi liian pehmeitä tai nestemäisiä.

Rasvasekoite = Eri rasvakomponenttien sekoitus (esim. margariinit ja täyterasvat).

Voiko palmuöljyä korvata jollain? Onko Fazerilla suunnitelmia palmuöljyn korvaamiseksi?

Tällä hetkellä Fazer näkee parhaaksi vaihtoehdoksi tukea kestävää palmuöljyn tuotantoa ostamalla vastuullista sertifioitua palmuöljyä.
Palmuöljyn tekniset ominaisuudet ovat hyvät ja margariinin tuotantoprosessia on muutettu viime vuosina transrasvojen välttämiseksi. Tämä muutos on lisännyt palmuöljyn käyttöä, sillä palmuöljy on luontaisesti kiinteä rasva. Öljypalmu on myös satoisin kasvisöljykasvi, minkä vuoksi sen korvaaminen muulla kasvisrasvalla aiheuttaisi sen, että maata tarvitaan paljon enemmän näiden muiden kasviöljyjen tuotantoon. Palmuöljyn tuotannon lopettaminen loisi myös haasteita palmuöljyteollisuudessa työskenteleville ihmisille, joille palmuöljytuotanto tuo toimeentulon.

Fazerilla eri öljyjen ja rasvojen käyttöä arvioidaan säännöllisesti ravitsemukselliset ja tekniset ominaisuudet huomioon ottaen.

• Munkkien uppopaistoon käytetty palmuöljy korvattiin rypsiöljyllä vuonna 2012.
• Useissa hiivataikinoissa palmuöljy on korvattu rypsiöljyllä jo vuosia sitten.

Mitä Fazer tekee varmistaakseen kestävän palmuöljyn hankinnan?

  • Fazer käyttää vain sertifioitua palmuöljyä
  • Fazer lisää jatkuvasti mass balance- ja segregoidun palmuöljyn käyttöä
  • Vuonna 2019 95% Fazer Makeisten käyttämästä palmuöljystä oli segregoitua 
  • Fazer on ollut Kestävän palmuöljyn yhdistyksen (RSPO, Roundtable of Sustainable Palm Oil) jäsen vuodesta 2004.
  • Fazer raportoi RSPO:lle saavutetusta edistymisestä vuosittain. Lue lisää täältä.

Mitkä ovat RSPO:n periaatteet ja kriteerit kestävälle palmuöljyn tuotannolle?

RSPO:n periaatteet ja kriteerit kestävälle palmuöljyn tuotannolle on esitetty täällä.

Mitä tarkoitatte paremmalla jäljitettävyydellä?

Fazer pyrkii parantamaan jäljitettävyyttä noudattamalla seuraavaa sitoumuksessa esitettyä järjestystä seurantajärjestelmän valinnassa:

1. Segregoitu, eli erilliskäsitelyyn perustuva seurantajärjestelmä
2. Mass balance, eli massatasemenetelmä, jos segregoitua palmuöljyä ei ole mahdollista hankkia, kun otetaan huomioon saatavuus, laatu ja markkinatilanne.
3. GreenPalm-sertifikaatit sellaisissa palmuöljyjohdannaisissa, joissa kaksi ensisijaista vaihtoehtoa eivät ole mahdollisia.

Sitoumuksessa sanotaan, että Fazer laatii ohjeistuksen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, metsäkadon estämiseksi sekä kasvihuonekaasupäästöjen huomioon ottamiseksi palmuöljyn toimitusketjussa. Mitä tämä tarkoittaa?

Kun palmuöljyä tuotetaan vastuuttomasti ja palmuöljyviljelmiä varten hakataan tarpeettoman suuria maa-alueita, seurauksena voi olla sademetsien kato, uhanalaisten lajien elinympäristöjen tuhoutuminen ja ilmastonmuutoksen kiihtyminen. Luomalla ohjeistuksen palmuöljytoimittajille Fazer haluaa varmistaa, että palmuöljy on vastuullisesti tuotettu.

Voisiko Fazer ostaa pelkästään segregoitua palmuöljyä?

Haasteena on, etteivät kaikki rasva- ja öljytoimittajat pysty tänä päivänä toimittamaan eri rasvasekoitteisiin tarvittavaa segregoitua palmuöljyä. Palmuöljyn tuottaminen erotetun tuotannon mukaisesti vaatii investointeja uuteen infrastruktuuriin. Tästä tulee entistäkin haastavampaa, kun eri rasvasekoitteissa palmuöljyn osuus vaihtelee. Puhdasta palmuöljyä on yleensä helpommin saatavilla segregoituna kuin rasvasekoitteita ostettaessa. Koska haasteet koskevat koko toimitusketjua, on äärimmäisen tärkeää käydä avointa vuoropuhelua ja tehdä yhteistyötä rasva- ja öljytoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vaikka ensisijainen tavoitteemme on segregoitu palmuöljy, uskomme, että massatasemenetelmää hyödyntämällä voimme kannustaa toimittajiamme lisäämään tarjoamansa vastuullisen palmuöljyn osuutta. GreenPalm-sertifikaatit ovat hyvä vaihtoehto sellaisissa palmuöljyjohdannaisissa, joissa segregoitua tai massatasemenetelmällä hankittua palmuöljyä ei ole saatavilla.