Fazer on sitoutunut tukemaan ja toteuttamaan Global Compactin 10 perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Fazer-konserni allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2012. YK:n Global Compact on strateginen aloite yrityksille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan ja strategiassaan 10 yleismaailmallisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta.

Fazerin toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet perustuvat YK:n Global Compactin periaatteisiin. Global Compactin periaatteet muodostavat Fazerin eettisten periaatteiden kautta perustan vastuulliselle toiminnallemme ja luovat kehyksen yhteiselle tavallemme toimia.

Eettiset periaatteet ohjaavat Fazerin työtä kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa. Ne ohjaavat Fazerin työntekijöitä esimerkiksi kohtelemaan asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työtovereita yhdenvertaisesti ja reilusti. Fazerin eettisten periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi on otettu käyttöön Fazerin whistleblowing-palvelu.

Global Compact ja raportointi 

Fazer raportoi vuosittain edistymisestään sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisessa osana vuosikatsausta.