Raportoimme yritysvastuuseen liittyvistä tapahtumista ja edistysaskelista verkkosivuilla ja vuosikatsauksessa. Laadukas ja läpinäkyvä viestintä ja aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on tavoitteemme ympäri vuoden.

Raportointi on olennainen osa yritysvastuuta. Raportointimme kattaa Fazerin yritysvastuuohjelman kaikki kolme osa-aluetta: Ihmisille, Ympäristölle ja Liiketoiminnalle. 

Vuoden 2020 vuosikertomuksessa Fazer on käyttänyt Global Reporting Initiative -aloitteen standardeja (GRI) helpottaakseen vastuullisuustyön vertailua muihin yrityksiin ja organisaatioihin. Fazerin ympäristötunnusluvut on raportoitu GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) mukaisesti perustuen liiketoiminnalliseen määräysvaltaan. Scope-raportointi kattaa kaikki suurimmat sijainnit ja tuotantoyksiköt, ellei toisin ole esitetty.