Fazer pyrkii käymään jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa, luomaan miellyttäviä brändikokemuksia, turvaamaan luottamuspääomaansa sekä vahvistamaan mainettaan.

Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa auttaa Fazeria ymmärtämään
ympäröivän yhteiskunnan trendejä ja signaaleja. Yrityksen on myös oltava tietoinen poliittisessa ympäristössä ja sääntelyssämahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Sidosryhmien palaute auttaa Fazeria ohjaamaan toimintaansa viisaasti ja mahdollistaa sidosryhmille tärkeissä asioissa toimimisen. Fazer on tunnistanut tärkeimmät sidosryhmänsä ja sillä on käytössään useita osallistamistapoja.

Kuluttajat Kuluttajapalvelu, tutkimukset, ravintola- ja kahvilamateriaalit, verkkosivut, sosiaalinen media, pakkaukset, vierailut
Asiakkaat Tapaamiset ja yhteistyö, uutiskirjeet, asiakaspalautejärjestelmä, asiakastapahtumat, verkkosivut, sosiaalinen media
Omistajat Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset ja tilaisuudet, tertiaaliraportit, vuosikertomus, verkkosivut, yritysvastuukatsaus, extranet
Työntekijät

Suorituksen johtamisprosessi, jatkuva dialogi esimiesten ja työntekijöiden välillä, perehdytys, koulutus, työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmä, henkilöstötilaisuudet,
henkilöstötutkimukset, Fazer Way helpline, intranet ja muut sisäisen viestinnän kanavat, teemapäivät, yritysvastuukatsaus

Toimittajat Tapaamiset, sopimukset, toimittajavaatimukset, toimittaja-arvioinnit, seurantatoimenpiteet, kumppanuudet, tutkimus, jatkuva yhteistyö hankintapäälliköiden ja toimittajien välillä
Kansalaisjärjestöt ja paikallisyhteisöt Jäsenyydet, kumppanuudet, yhteiset projektit ja aloitteet, verkkosivut, sosiaalinen media, kyselyt, yritysvastuukatsaus
Yliopistot ja tutkimuslaitokset Kumppanuudet, yhteiset tutkimus- ja tuotekehitysprojektit, tiedonjako, lahjoitukset, opinnäytetyö- ja työmahdollisuudet opiskelijoille, luennot, tutkimusvierailut
Terveydenhoidon ammattilaiset Tiedonjako, tilaisuudet, luennot 
Media Mediatiedotteet ja tilaisuudet, haastattelut, verkkosivut, sosiaalinen media, vierailut
Viranomaiset ja hallinto Säännöllinen yhteydenpito, tapaamiset, jäsenyydet, seminaarit, työryhmät