Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazerin ihmisoikeussitoumus 

Conversation_940x370_Main.jpg

Fazer on YK:n Global Compactin jäsen ja noudattaa YK:n yrityksiä ja ihmisiä koskevia ohjaavia periaatteita.

Fazer-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja kunnioittaa kaikkia ihmisoikeuksia. Päivitimme vuonna 2021 toimittajiamme koskevat vastuullisuusvaatimukset (Supplier Code of Conduct) varmistaaksemme entistä paremmin vastuumme huolehtiessamme ihmisistä ja ympäristöstä. Fazerin eettiset ohjeet (aiemmin eettiset periaatteet) ja Fazerin toimittajien vastuullisuusvaatimukset sekä ihmisoikeuspolitiikka ohjaavat työtämme kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa. 

Fazerin omat eettiset ohjeet ja toimittajien vastuullisuusvaatimukset sisältävät seuraavat ihmisoikeuksia koskevat kohdat:  

  • Fazer kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien mukaisesti. (UNGC 1) 
  • Fazer kunnioittaa paikallisyhteisöjen, alkuperäiskansojen ja haavoittuvien ryhmien, mukaan lukien esimerkiksi siirtotyöläiset, naiset, lapset ja vammaiset, oikeuksia Fazerin toiminnoissa. 
  • Fazer ei hyväksy lapsityövoimaa, eikä nuoria työntekijöitä saa altistaa työlle, joka todennäköisesti vahingoittaa heidän fyysistä tai henkistä terveyttään, turvallisuuttaan, moraaliaan tai koulutustaan. Fazer noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sääntöjä. (UNGC 2, 4, 5) 
  • Fazer ei hyväksy, käytä tai hyödy mistään nykyaikaisen orjuuden muodoista, mukaan lukien tahdonvastainen työ, vankityövoima tai ihmiskaupan uhrit. 
  • Fazer ei siedä liikkumisrajoituksia, työntekijöiden liiallisia rekrytointipalkkioita, henkilöllisyystodistusten ja/tai passien takavarikointia tai palkkojen pidättämistä. 
  • Fazer kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työntekijöiden oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin. Fazer kunnioittaa työntekijöiden oikeutta etsiä edustusta ja liittyä työntekijäneuvostoihin paikallisen lain ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti. (UNGC 3) 
  • Fazer solmii työsopimuksen jokaisen työntekijän kanssa ja noudattaa työaikaa ja palkkausta koskevaa sovellettavaa lainsäädäntöä, asetuksia ja mahdollisia työehtosopimuksia. Jokaisella työntekijällä on oikeus saada työsopimuksestaan ja palkkakuitista oma kopio kielellä, jota hän ymmärtää. 
  • Fazer kunnioittaa yksilöiden ihmisarvoa, yksityisyyttä ja perusoikeuksia. Fazer ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, uhkailua, suullista, psykologista, fyysistä tai seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä tai rikkomuksia työpaikalla, kuten nöyryyttämistä tai fyysistä rangaistusta. (UNGC 6) 
  • Fazer varmistaa, että sen työntekijät työskentelevät turvallisessa työympäristössä. 
  • Fazer järjestää säännöllisesti työntekijäkyselyjä ja kehityskeskusteluja.