Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Sitoumuksemme kestäviin viljelykäytäntöihin 

Oats_940x370_Main.jpg

Fazer pyrkii tekemään viljelystä ympäristöystävällisempää. Yhtenä Itämeren alueen suurimpana viljanostajana ja myllyviljojen käyttäjänä velvollisuutemme on toimia ympäristön ja ihmisten hyväksi.

Mistä kestävissä viljelykäytännöissä on kyse? 

 • Kehitämme kestävämpää viljanviljelyä yhdessä arvoketjun kanssa. 
 • Tavoitteena on hillitä vesien rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja vähentää kemikaalien käyttöä. 
 • Periaatteet tukevat viljanviljelyn resurssitehokkuutta ja tuottavuutta ja pitävät maaperän elinvoimaisena pitkälle tulevaisuuteen. 
 • Kestävän viljelyn periaatteet ovat osa Fazerin Itämeri-sitoumusta.  

Fazerin tavoitteet 

Kestävän viljelyn edistäminen on tärkeä osa Fazerin vastuullisuustyötä. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Suomessa ja Ruotsissa kuluttajatuotteissa käyttämämme vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet.  

Kestävän viljelyn periaatteet 

Kestävän viljanviljelyn periaatteet on laadittu yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten sidosryhmien kanssa. Työhön on osallistunut eri ryhmiä, kuten viljelijöitä, tuottajajärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä. 

 1. Maaperän ravinnetaseen mittaaminen joka viides vuosi 
 2. Viljelysuunnitelman laatiminen vuosittain 
 3. Viljelykiertosuunnitelman laatiminen viidelle vuodelle rehevöitymisen ja kasvinsuojeluaineiden minimoimiseksi 
 4. Maaperäanalyysin tekeminen joka viides vuosi 
 5. Täsmäviljelyn käyttöönotto 
 6. Kerääjäkasvien ja syysviljojen hyödyntäminen, talviajan kasvipeitteisyys 
 7. Haitta-aineettomien kierrätysravinteiden käyttäminen, yhdyskuntapuhdistamolietettä sisältävien lannoitteiden käyttö ei ole sallittua 
 8. Viljelemättömät/ruiskuttamattomat alueet 
 9. IPM-viljely 
 10. Kasvunsääteiden käytön minimointi