Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Kysymyksiä ja vastauksia vastuullisesta palmuöljystä 

Palm_oil_fruits_940x370_Main.jpg

Missä tuotteissa Fazer käyttää palmuöljyä? 

Fazer käyttää palmuöljyä sisältäviä rasvoja ja margariineja joidenkin kahvileipien, keksien ja makeisten täytteiden valmistuksessa.  

Miksi Fazer käyttää palmuöljyä? 

Palmuöljyllä on hyödyllisiä teknisiä ominaisuuksia, minkä vuoksi sitä käytetään melko yleisesti elintarviketeollisuudessa. Fazer käyttää palmuöljyä esimerkiksi kahvileivissä, kekseissä ja joidenkin makeisten täytteissä, jotta niihin saadaan oikeanlainen kiinteä rakenne. Palmuöljyä käytetään monissa rasvasekoitteissa kiinteänä rasvana, koska muuten rasvasekoitteista tulisi liian pehmeitä tai nestemäisiä. 

Rasvasekoite = Eri rasvakomponenttien sekoitus (esim. margariinit ja täyterasvat).  

Voiko palmuöljyä korvata jollain? Onko Fazerilla suunnitelmia palmuöljyn korvaamiseksi? 

Fazer tutkii ja kehittää jatkuvasti tuotteitaan tehdäkseen niistä entistäkin vastuullisempia ja terveellisempiä. Tulevaisuudessa selvitämme mahdollisuuksia käyttää rasvoja, öljyjä ja muita valmistusaineita, joilla olisi palmuöljyä parempi ympäristöjalanjälki ja jotka olisivat ravitsemuslaadultaan sitä parempia. 

Tällä hetkellä Fazer näkee palmuöljyn parhaaksi vaihtoehdoksi osassa tuotteista. Jos käytämme palmuöljyä, ostamme RSPO-sertifioitua öljyä varmistaaksemme, että se on tuotettu vastuullisesti. 

Palmuöljyn tekniset ominaisuudet ovat hyvät, ja  margariinin tuotantoprosessia on muutettu viime vuosina transrasvojen välttämiseksi. Tämä muutos on lisännyt palmuöljyn käyttöä, sillä palmuöljy on luontaisesti kiinteä rasva. Öljypalmu on myös satoisin kasviöljykasvi, minkä vuoksi sen korvaaminen muilla kasviöljyillä, kuten kookoksella tai shealla, aiheuttaisi sen, että maata tarvitaan paljon enemmän näiden muiden trooppisten öljykasvien viljelyyn.  

Fazerilla eri öljyjen ja rasvojen käyttöä arvioidaan säännöllisesti ravitsemukselliset ja tekniset ominaisuudet huomioon ottaen. Tässä muutamia esimerkkejä reseptimuutoksista tuotteissamme: 

Munkkien uppopaistoon käytetty palmuöljy korvattiin rypsiöljyllä vuonna 2012. 

Useissa hiivataikinoissa palmuöljy on korvattu rypsiöljyllä jo vuosia sitten. 

Osa kekseistä leivotaan ilman palmuöljyä, esimerkiksi Jyväshyvä Välipalakeksit.  

Mitä Fazer tekee varmistaakseen vastuullisen palmuöljyn hankinnan? 

Fazer on ollut vastuullisen palmuöljyn yhdistyksen (RSPO, Roundtable of Sustainable Palm Oil) jäsen vuodesta 2004. 

Fazer käyttää RSPO-sertifioitua, vastuullista palmuöljyä. 

Fazer käyttää vain segregoitua palmuöljyä lähes kaikissa tuotteissaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tämä tarkoittaa, että vastuullisesti tuotettu palmuöljy pidetään erillään ei-vastuulliseksi varmennetusta palmuöljystä koko hankintaketjun ajan. 

Fazer raportoi RSPO:lle saavutetusta edistymisestä vuosittain. Lue lisää täältä. 

https://www.rspo.org/members/acop  

Mikä on RSPO? 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon yhteistyöjärjestö, joka työskentelee lisätäkseen vastuullisesti tuotetun palmuöljyn tuotantoa ja käyttöä maailmassa.  

Mitä tarkoitatte paremmalla jäljitettävyydellä? 

Fazer pyrkii parantamaan jäljitettävyyttä noudattamalla seuraavaa sitoumuksessa esitettyä järjestystä seurantajärjestelmän valinnassa: 

  1. Segregoitu, eli erilliskäsittelyyn perustuva seurantajärjestelmä
  2. Mass balance, eli massatasemenetelmä, jos segregoitua palmuöljyä ei ole mahdollista hankkia, kun otetaan huomioon saatavuus, laatu ja markkinatilanne.
  3. Book & Claim / Pienviljelijä- tai GreenPalm-krediitit sellaisilla markkinoilla tai tuotteissa, joissa segregoitua palmuöljyä ei ole saatavilla.

Tavoitteenamme on, että vuoteen 2024 mennessä kaikki käyttämämme palmuöljy on segregoitua. 

Voisiko Fazer ostaa pelkästään segregoitua palmuöljyä? 

Haasteena on, etteivät kaikki rasva- ja öljytoimittajat pysty tänä päivänä toimittamaan segregoitua palmuöljyä kaikilla markkina-alueilla, joilla Fazer toimii.  Käytännössä tämä tarkoittaa toimintojamme Venäjällä, jossa segregoitua palmuöljyä ei ole saatavilla riittävästi. Tavoitteemme on siirtyä ensin massatasejärjestelmän mukaiseen vastuulliseen palmuöljyyn Venäjällä. Siirtymävaiheen aikana jatkamme Book & Claim -menetelmän käyttöä ja tuemme pienviljelijöitä näin.  

Mitä johtopäätöksiä teitte palmuöljysitoumuskaudesta 2014–2020? 

Emme saavuttaneet vuodelle 2020 asetettua tavoitettamme ostaa vain segregoitua palmuöljyä. Toiminnoissamme Venäjällä käytetään edelleen Book & Claim -hankintaketjumallia. Pohjoismaissa ja Baltiassa käytämme lähes yksinomaan segregoitua palmuöljyä. Vuonna 2020 lisäsimme tukeamme pientilallisille ostamalla 50 % Book and Claim -krediiteistä pientiloille tarkoitettuina hyvityksinä. Tuen kautta pientilalliset voivat kasvattaa tuottojaan, päästä kansainvälisille markkinoille helpommin, kehittää elinkeinoaan ja pienentää maan käyttötarkoituksen muuttamisen riskiä.