Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Viljelijäohjelma Norsunluurannikolla  

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Fazerin viljelijäohjelma Norsunluurannikolla auttaa parantamaan viljelijäyhteisöjen hyvinvointia joka päivä. Ohjelman kautta tarjoamme yhteisöille monialaista tukea, johon kuuluvat muun muassa vastuullisten viljelykäytäntöjen käyttöönottoa edistävät toimenpiteet ja uudet pankkiosuuskunnat, jotka tarjoavat rahoitusta naisten ammattitaidon ja tulotason kehittämiseen. 

Fazerin perustamaan Norsunluurannikon viljelijäohjelmaan kuuluu 1 514 viljelijää ja kolme osuuskuntaa, jotka toimivat maan kaakkoisosassa. Ohjelma toimii myös Biébyn alueella. Fazer on tukenut Biébyn kylää vuodesta 2012, jolloin alueen ensimmäisen yläkoulun rakentaminen käynnistyi.   

Viljelijäohjelman kautta pääsemme tukemaan viljelijöitä, jotta he voivat nostaa tulotasoaan. Ohjelman edistämät vastuulliset viljelykäytännöt auttavat viljelijöitä saamaan suurempia ja korkealaatuisempia satoja.

Kylän kehittämistoimintaan kuuluu myös hankkeita, jotka eivät liity suoraan kaakaon tuotantoon. Olemme tukeneet esimerkiksi sähköjärjestelmän asentamista kouluun sekä urheilukentän ja uusien luokkahuoneiden rakentamista. Alueella tuotetaan nyt kaakaota Fazerin suklaata varten, mikä kuvaa hyvin yhteisön ja Fazerin välistä hedelmällistä yhteistyötä.       

Viljelijäohjelman kautta pääsemme tukemaan viljelijöitä, jotta he voivat nostaa tulotasoaan. Ohjelman edistämät vastuulliset viljelykäytännöt auttavat viljelijöitä saamaan suurempia ja korkealaatuisempia satoja. Fazerin viljelijäohjelmaan kuuluu useita tärkeitä osa-alueita. Ohjelman kautta koulutetaan viljelijöitä, nostetaan naisten toimeentulotasoa, edistetään lasten koulunkäyntiä, työllistetään nuoria ja ehkäistään metsäkatoa istuttamalla alueelle uusia puita.   

Parannamme naisten tulotasoa   

Viiteen kyläyhteisöön on viljelijöiden toiveesta perustettu pankkiosuuskuntia. Niiden kautta naiset saavat rahoitusta hankkeilleen ja pääsevät kerryttämään säästöjä. Osuuskunnissa on yhteensä 171 jäsentä viidestä kyläyhteisöstä.  Naisten organisoimat hankkeet ovat koskeneet ruokakasvien viljelyä ja lasten koulunkäyntiä. Osuuskuntien naiset pääsevät myös opiskelemaan lukemista, kirjoittamista ja matematiikkaa. Nämä taidot auttavat heitä saamaan työtä esimerkiksi osuuskunnan hallinnollisissa tehtävissä.   

Tuemme lasten koulunkäyntiä   

Osuuskuntien alueella olevia koulurakennuksia on korjattu ja otettu uudelleen käyttöön. Koululuokkiin on myös hankittu kalusteita ja tarvikkeita, jotta lapsilla olisi paremmat opiskeluolosuhteet. Fazerin tukemassa Biébyn yläkoulukoulussa opiskelee 29 lasta, joiden vanhemmat viljelevät Fazerin suklaassa käytettyä kaakaota.   

Fazerin toimenpiteet lapsityövoiman käytön lopettamiseksi  

Jokaisessa osuuskunnassa toimii komitea, joka valvoo, ettei alueen viljelyksillä käytetä lapsityövoimaa. Yksi valvoja vastaa 54 viljelijän valvonnasta. Valvojat koulutetaan työhön. Tarkastuksiin kuuluu sekä ennalta ilmoitettuja käyntejä että pistokoetarkastuksia. Tarkastuksissa ei ole löydetty merkkejä lapsityövoiman käytöstä. Sen sijaan niissä kävi ilmi, että 43 kouluikäisellä lapsella ei ollut syntymätodistusta eikä heidän vanhemmillaan ollut taloudellisia mahdollisuuksia hankkia sitä. Jos lapsella ei ole syntymätodistusta, hän ei pääse kouluun. Lapsityövoiman käytön ehkäisemistä koskevana tukitoimenpiteenä lapsille hankittiin syntymätodistukset koulunkäynnin aloittamista varten. Lisäksi lapsille hankittiin tarvittavat kouluvälineet.    

Istutamme metsää kaakaopuiden kadon ehkäisemiseksi  

Fazer on mukana metsäkadon ehkäisyä koskevassa aloitteessa (Forest and Cocoa Initiative). Aloitteen on perustanut World Cocoa Foundation -järjestö. Tähän sitoumukseen kuuluvana toimenpiteenä osuuskuntien viljelijät ovat istuttaneet uusia puita viljelystiloilleen. Uusia puita on istutettu yhteensä 10 000. Taimien istuttamisesta ovat vastanneet nuoremmat viljelijät saatuaan ensin siihen koulutuksen paikallisilta agronomeilta. Myös kyläyhteisöjen työttömille nuorille on tarjottu viljelyä ja vastuullisten viljelykäytäntöjen edistämistä koskevaa koulutusta. Osuuskuntien haasteena ovat alueella käytössä olevat vanhat viljelykäytännöt, jotka tuottavat heikkoja satoja. Osana ohjelmia alueelle on perustettu malliviljelmiä, jotka havainnollistavat konkreettisesti, miten uudet viljelymenetelmät vaikuttavat satomääriin. Osa kylien työttömistä nuorista on saatu menestyksellisesti mukaan tähän työhön.