Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazerin kaakaostandardilla varmistetaan, että Fazerin hankkima kaakao on kestävää 

Fazer Cocoa standard_940x370_Main.jpg

Fazer for Better Cocoa -ohjelman tavoitteena on varmistaa, että Fazerin hankkima kaakao on vastuullista sekä tuotannon että koko toimitusketjun osalta.

Ohjelmassa keskitytään kaakaon tuotannon ja hankinnan taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristönäkökohtiin ja varmistetaan, että niille asetettuja vaatimuksia on noudatettu. Fazerin kaakaostandardissa kuvataan konkreettisesti ne vaatimukset, jotka vastuullisen kaakaon on täytettävä.  

Fazerin kaakaostandardin kriteerit on laadittu yhteistyössä riippumattoman auditoijan, SCS Global Servicesin, kanssa. Vertailukohtien määrittämisessä on käytetty tunnettuja standardeja, kuten Rainforest Alliancea ja Cocoa Horizonsia. Kriteerit on myös yhdenmukaistettu alan parhaiden käytäntöjen kanssa. Lisäksi standardia laadittaessa on huomioitu asiakkaiden vaatimuksiin, riskiarviointiin ja tutkimustuloksiin liittyviä tekijöitä. Kriteerit arvioidaan vähintään kolmen vuoden välein. Näin varmistetaan, että Fazerin kaakaovisio on linjassa alan kehityksen kanssa.  

Kaakaostandardi koostuu 28 vaatimuksesta tai kriteeristä, jotka on jaoteltu viiteen osioon: hallinnointi, sosiaaliset näkökohdat, ympäristö, tuotteiden laatu ja jäljitettävyys. Jokaista kriteeriä vastaa yksi tai useampi indikaattori, joka kuvaa tarkemmin standardinmukaisuutta koskevaa vaatimusta. Indikaattoreita on yhteensä 118, ja ne on jaettu vaatimuksenmukaisuuden kannalta kriittisiin (18) ja perustason (100) indikaattoreihin.