Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Tarkastuksen tulokset 2022 

Cocoa fruit_940x370_Main.jpg

Fazerin käyttämän kaakaon tuotantoketjun vastuullisuutta valvotaan varmistamalla, että kaakao ja sen tuotantoketju vastaavat Fazerin kaakaostandardissa asetettuja vaatimuksia.

SCS Global Services suoritti Fazerin kaakaovisio-ohjelman kattavan tarkastuksen tammikuusta maaliskuuhun 2022 ja kävi muun muassa tarkastuskäynnillä 100 tilalla. 

Tarkastuksen tulokset olivat yleisesti ottaen positiivisia. Toimittajamme olivat ottaneet käyttöön useita toimenpiteitä, jotka kertovat sitoutumisesta toiminnan kehittämiseen. Nämä toimenpiteet liittyivät esimerkiksi koulutusten järjestämiseen, osuuskuntien toiminnan tukemiseen ja toimintapolitiikkojen tehostamiseen.     

Tarkastuksissa havaittiin kuitenkin myös vaatimustenvastaisuuksia, joiden vuoksi on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Vakavimmat tapaukset liittyivät lasten koulutuksen laiminlyöntiin. Tapaukset otetaan vakavasti. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan lapsityövoiman käytön lopettamiseksi perustettujen seuranta- ja tukijärjestelmien (Child Labour Monitoring and Remediation System, CLRMS) ja lapsen etujen mukaisesti. Muut korjaavia toimenpiteitä vaatineet havainnot liittyivät muun muassa kirjanpitoon, tiettyjen tilojen parannuksiin sekä muun muassa vaatimukseen, jonka mukaan kaikkien viljelijöiden on tunnettava terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät parhaat käytännöt ja toteutettava niitä työssään.    

Tarkastuksissa ei noussut esiin sen tasoisia kriittisiä puutteita, joiden vuoksi yhteistyö toimittajan kanssa olisi päätettävä. Seuraamme havaintojen johdosta aloitettuja toimenpiteitä ja lisäksi käytämme havaintoja omien toimintojemme kehittämiseen ja kaakaonviljelijäyhteisöjen tukemiseen kaakaon alkuperämaissa. 

SCS Globalin tarkastusraportti (pdf:na).