Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Vastuulliselle kaakaolle asetetut vaatimukset  

Papuja kuivamassa_940x370_Main.jpg

Käyttämämme kaakaon toimitusketjun vastuullisuus tarkastetaan kaakon tuotantoon ja hankintaan liittyvien taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöä koskevien näkökohtien osalta Fazerin kaakaostandardissa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

SCS Global Services tarkasti Fazerin kaakaovisio-ohjelman yksityiskohtaisesti tammi-maaliskuussa 2022.

Fazerin kaakaostandardi koostuu 28 kriteeristä, jotka on jaettu viiteen osioon (hallinnointi, sosiaaliset näkökohdat, ympäristö, tuotteiden laatu ja jäljitettävyys). Nämä osiot on määritetty tarkemmin 118 indikaattorin (kysymyksen) avulla.  

Indikaattoreista 18 on kriittisiä. Jos niiden osalta havaitaan puutteita, toimittajan on toteutettava korjaavat toimenpiteet välittömästi. Lisäksi toimittajien, jotka saavat auditoinnissa alle 80 prosentin tuloksen, on toteutettava korjaavat toimenpiteet Fazerin antamassa määräajassa. Jos toimittaja ei noudata asetettuja vaatimuksia, Fazerilla on oikeus päättää yhteistyö. Fazer ei toimi yhteistyössä niiden toimittajien kanssa, jotka eivät sitoudu näihin periaatteisiin.