Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Kaakaonviljelyn vastuullisuushaasteita ja -ratkaisuja  

Fruit_open_940x370_Main.jpg

Kaakaonhankintaan liittyy monenlaisia ympäristö-, ihmisoikeus- ja tuotanto-ongelmia, jotka on ratkaistava, jotta kaakaoliiketoimintaa voidaan harjoittaa vastuullisesti ja kestävästi. Fazer on mukana ratkaisemassa kaakaontuotannon globaaleja haasteita.

Tavanomaiseen kaakaonviljelyyn liittyvät haasteet  

Kaakaonviljely rasittaa ympäristöä muun muassa aiheuttamalla metsäkatoa ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi alaan liittyy haitallisten maatalouskemikaalien käyttöä ja jätevesiongelmia. Kaakaonviljely myös heikentää luonnon monimuotoisuutta, tosin joillain alueilla tilanne on tämän osalta parempi. 

Kaakaonhankinnan yhteydessä ei voida myöskään sivuuttaa sen tuotantoon liittyviä sosiaalisia epäkohtia, kuten lapsityövoiman käyttöä, ihmisoikeusrikkomuksia sekä koulutuksen ja terveydenhuollon puutteita.  

Tämän sosiaalisen todellisuuden rinnalla alaa rasittavat monet tuotannolliset ongelmat, kuten tehottomat viljelykäytännöt, puutteellinen johtaminen ja epävakaat hinnat sekä näistä johtuvat alhaiset satomäärät ja riittämättömät ja epätasaiset tulot. 

Vastuullisempaa kaakaota ympäristön, ihmisten ja tuotannon tukemiseksi  

Kaakaontuotantoon liittyvän ongelmavyyhdin juurisyy on köyhyys. Tehokkain keino vähentää sen seurannaisvaikutuksia, kuten metsäkatoa tai pakkotyövoiman käyttöä, on puuttua alueiden sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, jossa viljelijöille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin esimerkiksi raivata metsää oman toimeentulonsa turvaamiseksi. 

Koko alan ensisijaisena tehtävänä onkin alkupään tuotannon tukeminen siten, että suurempi osuus tuotoista ohjataan viljelijöille. Lisäksi kaikkien alan toimijoiden olisi oltava mukana tukemassa seuranta- ja tukitoimenpiteitä lapsityövoiman käytön lopettamiseksi, kehittämässä koulu- ja terveydenhuoltojärjestelmiä, turvaamassa työntekijöiden oikeudet ja varmistamassa, että työskentelyolosuhteet viljelmillä ovat turvalliset.