Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}
Aivoystävällinen ruokavaliomalli vaikuttaa positiivisesti kognitiiviseen suorituskykyyn ja vireyteen, sekä parantaa sydän- ja verisuoniterveyttä, kertoo tuore tutkimus. Fazer, Nokia, Nightingale Health ja Työterveyslaitos selvittivät aivoystävällisen ruokavalion vaikutuksia toimistotyöntekijöiden hyvinvointiin. Tämän kansainvälisestikin julkaistun tutkimuksen tulokset esiteltiin suomalaiselle medialle ja asiantuntijoille helmikuussa 2020.

Aivoystävällinen ruokavalio tukee työikäisten vireyttä ja hyvinvointia

Brainhow_940x370_Main.jpg

Nykypäivän työelämässä aivot ovat kovilla. Nopeatempoinen ympäristö, tiuhaan vaihtuvat ärsykkeet, herkeämätön työtahti ja jatkuva läsnäolo lähes vuorokauden ympäri kuormittavat aivoja. Yrityksissä ja työyhteisöissä etsitäänkin jatkuvasti keinoja vähentää kuormitusta ja tukea toimistotyöläisten hyvinvointia. 

Nyt ratkaisua on haettu myös ruuasta: Fazer, Nokia, Nightingale Health ja Työterveyslaitos selvittivät BraVe (Brainfood InterVention) -tutkimuksessa aivoystävällisen ruokavalion vaikutuksia työikäisten hyvinvointiin, vireyteen ja kognitiiviseen suoriutumiseen. 

Me Fazerilla etsimme aktiivisesti kestäviä ja merkityksellisiä ratkaisuja nykypäivän haasteisiin. Tämä tutkimus antaa meille valmiudet kehittää uusia tuotteita, jotka auttavat ylläpitämään hyvinvointia ja arjen suorituskykyä.

Kahdeksan viikon tutkimusjaksolla vertailtiin tavallista länsimaista ja aivoystävällistä ruokavaliota

”Ruokavalion vaikutuksia työikäisten kognitioon ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa tutkittu. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä lapsiin ja ikäihmisiin, tai jonkin yksittäisen ruoka- tai ravintoaineen vaikutuksiin,” kertoo ravitsemustieteiden tohtori Marika Laaksonen Fazer Labista.

BraVe-tutkimukseen osallistui 84 vapaaehtoista toimistotyöntekijää, joilla oli ennen tutkimusta kohonnut LDL-kolesteroli. Tutkimusjakso kesti kahdeksan viikkoa ja sen aikana seurattiin kahden erilaisen ruokavalion vaikutuksia tutkittavien aineenvaihduntaan, fysiologiaan ja kognitiiviseen suoriutumiseen.

Tutkimusjakson ensimmäiset neljä viikkoa tutkittavat noudattivat tyypillistä länsimaista ruokavaliota, joka ei rasvan ja hiilihydraattien laadun osalta noudattanut pohjoismaisia ravitsemussuosituksia.  

Jälkimmäiset neljä viikkoa tutkittaville tarjottiin aivoystävällistä ruokaa, jossa rasvan ja hiilihydraatin laatu oli tarkkaan harkittu. Tämän jakson aikana tutkittavat saivat ravitsemusneuvontaa ja tietoa säännöllisen ateriarytmin merkityksestä, ja Fazer tarjosi heille henkilöstöravintolassa aivoystävälliset lounaat ja välipalat, sekä kotiin vietävät aamiaistarvikkeet. 

Tutkittavien kuormittumista ja palautumista seurattiin Nokian tarjoamalla älykkäällä rintapannalla, minkä lisäksi tutkittavat pitivät kirjaa omasta vireystilastaan. Nightingale Healthin kattavalla verianalyysilla mitattiin muun muassa tutkittavien sydän- ja verisuoniterveyteen liittyviä arvoja. Kognitiivista suoriutumista seurattiin Työterveyslaitoksen järjestämillä, sekä omatoimisesti tietokoneella tehtävillä testeillä. Lisäksi tutkittavat pitivät ruokapäiväkirjaa.  

Aivoystävällinen ruokavalio paransi vireyttä ja kognitiivista suoriutumiskykyä 

Aivoystävällinen ruokavaliomalli vaikutti edullisesti tutkittavien kognitiiviseen suorituskykyyn ja vireyteen. Ruokapäiväkirjojen avulla seurattiin, kuinka tarkasti tutkittavat noudattivat aivoystävällistä ruokavaliota. Parhaiten aivoystävällistä ruokavaliota noudattaneet paransivat suoritustaan keskittymiskykyä mittaavissa testeissä ja tunsivat itsensä aamuisin muita tutkittavia virkeämmiksi ja palautuneemmiksi. 

Aivoystävällinen ruokavalio oli hyväksi myös sydän- ja verisuoniterveydelle: se laski LDL-kolesterolin ja muiden aivojen hyvinvoinnille haitallisten rasvojen, sekä fosfolipidien pitoisuuksia verenkierrossa.

”Tutkimus oli erittäin innostava, niin tutkijoille kuin osallistujillekin. Tutkittavat sitoutuivat poikkeuksellisen hienosti näinkin pitkään ja tarkkaa seurantaa vaativaan tutkimukseen,” iloitsee Marika Laaksonen. Tutkimuksessa saatuja tietoja hyödynnetään Fazerin tuotekehityksessä. ”Esimerkiksi täysjyväkauraa sisältävät tuotteet voivat olla oivallista aivoruokaa. Kaurahan sisältää muun muassa rautaa, sinkkiä ja magnesiumia, jotka osana monipuolista ruokavaliota ja terveitä elämäntapoja edistävät aivojen hyvinvointia*,” Laaksonen toteaa.

Brave-tutkimuksen tulokset julkaistiin kansainväliselle tiedeyhteisölle Eurooppalaisessa ravitsemuskongressissa (13th European Nutrition Conference FENS 2019) Dublinissa 15.-18.10.2019. Kotimaassa tulokset esiteltiin medialle ja asiantuntijoille Fazerin järjestämässä aamiaisseminaarissa 13.2.2020. 

Seminaarin esitykset löydät täältä. Seminaarin tallenteen voit katsoa täällä.

Tutkimus oli osa Fazer Brainhow® –ohjelmaa, jossa tutkitaan elintapojen vaikutusta aivojen hyvinvointiin ja kehitetään tutkimustiedon pohjalta uusia, hyvinvointia edistäviä palveluita ja tuotteita. 

 
*Magnesium auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta ja edistää hermoston normaalia toimintaa. Rauta edistää normaalia kognitiivista toimintaa ja auttaa vähentämään väsymystä ja uupumusta. Sinkki edistää normaalia kognitiivista toimintaa ja edistää solujen suojaamista hapettumisstressiltä.