Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Tutkittua tietoa tummasta suklaasta ja hyvinvoinnista

Brainhow_pallerot_940x370_Main.jpg

Tumma suklaa sopii hyvin myös ikäihmisten päivittäiseen ruokavalioon. Tämä vahvistui Fazerin ja Gerontologisen ravitsemuksen yhdistys Geryn toteuttamassa suklaatutkimuksessa.

Fazer ja Gerontologisen ravitsemuksen yhdistys Gery toteuttivat keväällä 2018 FlaSeCo (Effects of cocoa Flavanols on Seniors Cognition) -suklaatutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin sitä, onko tumman suklaan syömisellä yhteys ikäihmisten terveyteen ja kognitioon.

Suurin osa aiemmista suklaan flavanolien terveyshyötyjä selvittäneistä tutkimuksista on toteutettu juomilla ja muilla tuotteilla, joihin on lisätty kaakaon flavanoleja. FlaSeCo-tutkimus olikin ainutlaatuinen siksi, että se toteutettiin tummalla suklaalla, joka sisältää luontaisesti runsaasti flavanoleja.

Tummaa suklaata nautittiin tutkimuksen aikana päivittäin

Tutkimukseen osallistuneet olivat 65 vuotta täyttäneitä, perusterveitä naisia ja miehiä. 8-viikkoisen tutkimuksen ajan he söivät 50 grammaa tummaa suklaata päivässä - siis seitsemän suklaakonvehtia joka päivä.

Tutkimus toteutettiin kontrolloituna ja satunnaistettuna kaksoissokkotutkimuksena*. Osa osallistujista sai tutkimussuklaata, osa vertailusuklaata. Tutkimussuklaa oli Fazerin 70 % tummaa suklaata, joka sisältää runsaasti flavanoleja (410 mg/ 50 g annos). Vertailusuklaa sen sijaan oli valmistettu kaakaomassan sijaan kaakaojauheesta tavallisesta poikkeavalla valmistusmenetelmällä, jolloin vertailuryhmän kaakaon flavanolien päiväannos oli vain 86 mg.

Eri suklaat oli merkitty erivärisillä kääreillä: yksi suklaatyyppi oli hopeakääreessä, toinen valkoisessa kääreessä. Tämä värikoodi avattiin vasta tutkimuksen päätyttyä, jolloin sekä tutkijat että tutkittavat saivat tietää suklaan tarkan sisällön.

Osallistujien terveyttä ja aivotoimintoja seurattiin monin tavoin

Tutkimukseen osallistuneiden aivotoimintoja testattiin kolmella testillä, joiden lisäksi käytettiin muistitestiä ja elämänlaatumittaristoa. Tutkittavien veriarvoja seurattiin ja heidän ravinnonsaantiaan kartoitettiin sekä ennen tutkimusta että sen päätteeksi.

Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat hyvin terveitä: tutkimukseen ei saanut osallistua verenpainetaudista, korkeasta kolesterolista kärsivät tai diabeetikot. Jos henkilö sai tutkimuksen alussa tehdyssä muistitestissä alhaiset lukemat, hänet ohjattiin terveysasemalle, eikä tutkimukseen osallistuminen hänen kohdallaan ollut mahdollista.

Tutkittavien rekrytointi mukaan tutkimukseen oli helppoa - suklaa kiinnosti senioreita. Osallistujien motivaatio myös säilyi hyvin koko tutkimuksen ajan. 104:stä osallistujasta vain neljä keskeytti tutkimuksen aikana, mikä on erityisesti tutkittavien iän huomioon ottaen todella pieni osuus kaikista osallistujista.

Tutkimuksen aikana osallistujat tekivät monia kiinnostavia havaintoja itsestään. Eräskin osallistuja kertoi esimerkiksi, että suklaa oli virkistänyt jopa niin paljon, että se vaikutti nukahtamiseen.

Tumma suklaa sopii osaksi senioreiden päivittäistä ruokavaliota

FlaSeCo-suklaatutkimukseen osallistuneet terveet ikäihmiset, joilla oli monipuolinen ruokavalio ja muita aivoterveyttä edistäviä tottumuksia, eivät saaneet lisähyötyä tumman suklaan lisäämisestä päivittäiseen ruokavalioon. Koska tutkittavat oli valittu tarkoin ja he olivat siksi poikkeuksellisen terveitä, muutokset heidän hyvinvoinnissaan, muistissaan tai kognitiivisissa toiminnoissaan olivat vähäisiä, eivätkä siten tieteellisessä mielessä merkitseviä, vaikka tutkimuksessa hyödynnettiin herkkiä muistitoimintojen ja muiden aivotoimintojen mittareita.

Testeissä muutosta parempaan havaittiin sekä runsaasti että niukasti kaakaon flavanoleja sisältävää suklaata syöneiden ryhmissä, mikä kertonee oppimisesta: kun sama testi toistetaan, saadaan toistojen myötä parempia tuloksia - eli tehtävistä suoriudutaan nopeammin ja virheitä tehdään vähemmän.

Suklaan päivittäisellä kohtuullisella syömisellä ei havaittu haitallisia vaikutuksia veren sokeri- tai rasva-arvoihin. Osallistujien paino ei myöskään noussut, mikä kertoo siitä, että he osasivat päivittäisen suklaa-annoksen myötä muuttaa tapojaan tai kuunnella nälkäänsä ja syödä edelleen sopivasti. Tämä vahvistaa aiemmissa tutkimuksissa saatua tietoa, että kohtuullinen määrä tummaa suklaata sopii osaksi päivittäistä ruokavaliota ja terveitä elintapoja.

Tutkimuksessa selvitettiin tarkemmin myös muiden ruokavalion osa-alueiden yhteyttä kognitioon: runsaammin kalaruokia syövät seniorit, jotka söivät myös enemmän kasviksia ja vähemmän punaista lihaa, saivat parempia tuloksia kognitiota mittaavista testeistä.

Lue lisää kaakaon flavanoleista ja niiden hyödyistä täältä.

* Satunnaistamisella tarkoitetaan sitä, ettei tutkija itse valitse sitä, kenelle valmistetta annetaan, vaan tutkittavat jakautuvat ryhmiin satunnaisesti arpomalla.

Sokkoutuksella taas tarkoitetaan sitä, ettei tutkittava tiedä itse, saako hän tutkimusvalmistetta vai vertailuvalmistetta. Kaksoissokkotutkimuksesta puhutaan silloin, kun tutkijakaan ei tiedä seurantajakson aikana, mitä valmistetta tutkittavat saavat.

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus on keskeinen työväline, kun selvitetään esimerkiksi sairauksien ehkäisyä ja hoitoa. Kun halutaan selvittää esimerkiksi tumman suklaan tehoa, on tärkeää verrata tumman suklaan syöjiä niihin, jotka eivät syö lainkaan tummaa suklaata tai jotka syövät vähemmän tai ei lainkaan vaikuttavaa ainesosaa (kaakaon flavanoleja) sisältävää suklaata.

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisusarjassa