Fazer-konserni on sitoutunut toimimaan vastuullisesti. Yritysvastuuasiat ovat Fazerille strategisia, johdettavia ja mitattavia ja ne otetaan huomioon liiketoiminnan kehitystä koskevassa päätöksenteossa.

Fazer on aina toiminut pitkäjänteisesti ja rakentanut toimintansa kestävälle pohjalle. Siksi yritysvastuutyölle olennaiset pitkän aikavälin ajattelu ja jatkuva parantaminen sopivat hyvin meidän tapaamme toimia. Yritysvastuu on tärkeä osa Fazerin yrityskulttuuria ja sillä on merkittävä rooli kaikessa liiketoiminnan kehittämisessä. Fazerilla yritysvastuuasiat ovat osa jokapäiväistä työtä.

Fazerin yritysvastuutyötä ohjaavat yritysvastuupolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, QEHS-politiikka, muut konsernin hallintokäytännöt ja toimintaperiaatteet sekä eettiset periaatteet, jotka pohjautuvat YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen. Fazer-konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen.

Yritysvastuustrategia ja -visio

Perheyrityksenä Fazer-konserni panostaa pitkän tähtäimen kehittämiseen. Fazerin näkökulmasta vastuullinen liiketoiminta ja kasvu takaavat yhtiön toiminnan jatkuvuuden ja menestyksen pitkällä aikavälillä. Näemme yritysvastuun tärkeänä mahdollisuutena osana kasvua arvostettuna kansainvälisenä yrityksenä. Fazerin yritysvastuustrategia pohjautuu vahvasti yrityksen liiketoimintastrategiaan. Strategiassa suunnataan katse eteenpäin ja asetetaan yritystä ja sen arvoja koskevat tavoitteet.

Haluamme ymmärtää toimintaympäristön trendejä ja sidosryhmien odotuksia ja vastata niihin. Lisäksi haluamme kehittää liiketoimintaamme, tuotteitamme ja toimintojamme vastuullisesti koko arvoketjun osalta.

Viisi strategista aluetta kattaa Fazerin kaiken toiminnan.

Fazerin vastuullinen tarjooma koostuu ihmisten jokapäiväisestä hyvinvoinnista, luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja yhteisestä arvosta, jota yritys yhteiskunnalle tuottaa. Fazerin tavoitteena on tehdä vastuullisten leipomo- ja makeistuotteiden sekä ruoan valinnasta helppoa. Tavoitteenamme on luoda vastuullisia makuelämyksiä.

Yritysvastuuohjelma

Fazerin yritysvastuuvisio, strategia ja ohjelma perustuvat sekä sidosryhmien näkemysten arviointiin, kuluttajien odotusten ymmärrykseen sekä konserin strategiaan. Fazerin yritysvastuuohjelma rakentuu viidestä strategisesta alueesta: päivittäinen liiketoiminta, terveyttä ja hyvinvointia, ihmisten Fazer, oikeudenmukainen arvoketju sekä osana ympäristöä. Alueet jakautuvat konkreettisiksi toimintasuunnitelmiksi, jotka keskittyvät mainittuihin teemoihin ja aiheisiin. Ohjelma määrittää myös pääasialliset tulosmittarit, seurantaprosessit ja viestintätoimet jokaisella avainalueella. Jokaiselle alueelle asetetaan yksityiskohtaiset päämäärät ja tavoitteet, ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti.