Fazerin whistleblowing-palvelu on tärkeä väline, jonka avulla edistetään liiketoiminnan eettisyyttä ja ylläpidetään asiakkaiden ja suuren yleisön luottamusta liiketoimintaamme.

Whistleblowing-palvelu on Fazerin työntekijöiden ja ulkoisten osapuolten käytettävissä.

Kaikilta Fazerin työntekijöiltä edellytetään, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään Fazer-konsernin eettisiä periaatteita, käytäntöjä, sääntöjä ja yritystä koskevaa lainsäädäntöä. Jos työntekijällä on vahva epäilys väärinkäytöksestä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-palvelun kautta. Ilmoitukset on aina tehtävä vilpittömässä mielessä.

Työntekijällä on velvollisuus tehdä ilmoitus esimerkiksi seuraavista:

  • lahjukset ja sopimattomat lahjat
  • kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset
  • tietosuojalainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset
  • muut lainsäädäntöä tai Fazerin eettisiä periaatteita vastaan tehdyt vakavat rikkomukset.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Whistleblowing-palvelu on ulkopuolisen tahon tarjoama, ja alusta on salattu ja salasanasuojattu. Metadataa ei tallenneta eikä IP-osoitteita voi jäljittää. Nimetöntä ilmoittajaa on näin ollen mahdoton tunnistaa. Jätettyään ilmoituksen nimetön ilmoittaja saa ID:n ja salasanan. Ilmoittaja voi sen jälkeen kirjautua palveluun, lukea whistleblowing-tiimin vastaukset ja lähettää tiimille viestejä.

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat Fazerin whistleblowing-tiimin jäsenten ja tarvittaessa muiden valittujen henkilöiden luettavissa. Tapauksia käsiteltäessä kaikkien asiaan liittyvien henkilöiden edut otetaan huomioon. Kun tapaus on loppuun käsitelty tai siihen liittyviä tietoja ei enää tarvita, henkilöihin liittyvät tiedot tai tunnistetiedot poistetaan.

https://report.whistleb.com/fazer