Fazerin tavoitteena on tukea kestäviä viljelymenetelmiä ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden katoamista.

Globaali ruuantuotanto vaikuttaa biodiversiteettiin ja on myös yksi metsäkadon aiheuttajista. Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus pitää sisällään kaikki maapallolta löydetyt miljoonat eri lajit, jotka ovat syntyneet neljä miljardia vuotta kestäneen evoluution kuluessa. Sen lisäksi, että biodiversiteetti tukee planeetan terveyttä, sillä on suora vaikutus ihmisten elämään luonnon tarjoaman ravinnon, puhtaan veden ja ilman kautta. Ilmastonmuutoksella, saasteilla, maankäytön muutoksilla, rehevöitymisellä, happamoitumisella, metsäkadolla ja ylikalastuksella on kaikilla vaikutuksensa luonnon monimuotoisuuteen.

Fazerin vastuullisuustavoite 100 % vastuullisesti hankittua on tärkeä osa-alue työssämme luonnon monimuotoisuuden ja kestävän viljelyn tukemiseksi. Fazer tekee yhteistyötä WWF Suomen kanssa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja turvaamiseksi. Konsernin tavoite on oppia tunnistamaan hankintaketjunsa ympäristövaikutukset tehokkaammin ja tukea kestäviä valintoja tuotteillaan ja palveluillaan. 

Kestävä viljely

Kuluttajat ovat kasvavassa määrin kiinnostuneita ruuantuotannon kestävyydestä ja raaka-aineiden alkuperästä. Fazer tiedostaa ympäristöön ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyvät haasteet toimitusketjussaan. Usean vuoden ajan Fazer on tehnyt työtä ketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi ja vastuullisuuden kehittämiseksi keskeisten raaka-aineiden kuten kaakaon, palmuöljyn, kalan ja viljan hankinnassa.Voit lukea lisää työstämme arvoketjussa ja vastuullisesta kaakaon, palmyöljyn ja kalan hankinnasta täällä.

Fazerin tavoitteena on hankkia viljaa ja viljatuotteita, jotka on viljelty ympäristön näkökulmasta kestäviä käytäntöjä soveltaen. Yhtiön pitkän aikavälin visio on minimoida omalta osaltaan viljelyn vesistöille aiheuttaman ravinnekuorman vaikutukset kotimarkkinoidensa alueella. Fazer haluaa lisätä ja edistää kestäviä toimintatapoja yhteistyössä viljelijöiden kanssa.

Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteet

Fazerin viljavisio on kehitetty vastaamaa Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteisiin. Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteet toimivat aktiivisen viljelijäyhteistyömme perustana. Periaatteiden tavoitteena on hillitä vesien rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja vähentää kemikaalien käyttöä. Fazerin viljavisio on osa Fazerin Itämeri-sitoumusta. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Fazer Leipomoiden Suomessa ja Ruotsissa käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet. Kannustamme myös nostamaan kestävät viljelyperiaatteet kotimaisen viljelyn minimitasoksi.

Lue lisää Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteista

Sitoumus metsäkadon pysäyttämiseksi

Metsäkato on merkittävä ilmastonmuutoksen aiheuttaja, joka hävittää eläinten ja kasvilajien elinalueita ja synnyttää tulvia ja maaperän eroosiota. Metsäkato uhkaa myös metsästä ruokansa ja elantonsa saavien ihmisten toimeentuloa.

Fazer on tunnistanut ne raaka-aineet, jotka pääasiallisesti aiheuttavat metsäkatoa. Tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä huomiota palmuöljyn vastuulliseen käyttöön, soijan suoraan ja epäsuoraan käyttöön sekä paperipohjaisiin pakkauksiin. Fazer pyrkii vastaamaan haasteeseen varmistamalla, että sen raaka-aineet hankitaan kestävistä toimitusketjuista, joissa kunnioitetaan ihmis- ja työoikeuksia sekä maankäyttö- ja hallintaoikeuksia. Fazer pyrkii välttämään raaka-aineiden ostamista alueilta, joilla on korkea suojeluarvo, aarniometsistä, alueilta, joilla luonnonmukaista kasvustoa olisi muunnettava raaka-ainetuotannon aloittamiseksi, sekä lähteistä, jotka vahingoittavat luonnollisia ekosysteemejä.