Fazer keskittyy ruokaelämyksiin ja näkee ruuan ratkaisuna. Tavallamme kasvattaa, tuottaa ja kuluttaa ruokaa on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiimme. Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa ilmastotoimiamme. Tukeaksemme kunnianhimoisen vastuullisuustyömme toteutumista, olemme sitoutuneet Science Based Targets -päästövähennysaloitteeseen (SBTi, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet).

“Fazer on aina ollut edelläkävijä vastuullisuudessa. Se on ylpeydenaihe työntekijöillemme ja merkityksellinen asiakkaillemme. Vastuullisuustyömme on linjassa missiomme kanssa: Ruokaa, jolla on merkitys. Meidän on mahdollista ottaa ja me tulemme ottamaan entistä aktiivisemman roolin ilmastonmuutoksen torjunnassa,” toteaa Christoph Vitzthum, Fazer-konsernin konsernijohtaja.

SBT-aloitteen mukaisesti Fazer tulee määrittämään uudet ilmastotavoitteet ja kehittämään yhteistyömalliaan toimittajiensa kanssa vähentääkseen päästöjään niin omassa toiminnassaan kuin koko toimitusketjussa.

Aikataulu

  • Helmikuu 2021: Fazer sitoutui asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet
  • Kevät-syksy 2021: Fazer teki laskelman päästövähennyksistä Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämän tason mukaisesti
  • Syksy 2021: Fazer lähetti laskelmat SBTi:n hyväksyttäviksi

Liittymällä Science Based Targets -päästövähennysaloitteeseen Fazer sitoutuu vähentämään kasvihuonepäästöjään. Kasvihuonekaasujen päästötavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne ovat Pariisin ilmastosopimuksen linjauksien mukaisia: tavoitteena on pitää maailmanlaajuinen keskilämpötilan nousu alle 2°C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5°C:een. Yksityiskohtaiset päästövähennystavoitteet julkistetaan, kun niiden hyväksymiseen tähtäävä työ on suoritettu loppuun, syksyllä 2021.

Monet Fazerin asiakkaista ovat liittyneet SBT-aloitteeseen osoittaakseen sitoutumisensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tavarantoimittajat, kuten esimerkiksi Fazer, ovat osa asiakkaiden Scope 3 ‑päästöjä ja sen vuoksi haastettu mukaan sitoumukseen.

Fazerilla on ollut kunnianhimoiset tavoitteet ilmastotyölleen jo vuosien ajan. Yksi yhtiön neljästä keskeisestä vastuullisuustavoitteesta, päästöjen vähentämiseen liittyvä tavoite, on oman toiminnan lisäksi kattanut myös koko toimitusketjun. Fazerin sitoutuessa tieteellisiin ilmastotavoitteisiin, se tulee määrittämään uudet ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Fazer-konsernin vuosittaiset hiilidioksidi (CO2) päästöt ovat noin 1,3 miljoona tonnia. Valtaosa päästöistä syntyy raaka-aineiden tuotannossa. Siitä syystä koko toimitusketjun kattavalla yhteistyöllä tulee myös jatkossa olemaan keskeinen rooli yhtiön päästöjen vähentämisessä. 

“Fazer tunnistaa kansainvälisen yritysmaailman kriittisen roolin sellaisten riskien torjunnassa, joita ilmastonmuutos aiheuttaa meidän planeettamme tulevaisuudelle. Asettamalla ilmastotyöllemme tieteeseen perustuvat tavoitteet, sitoudumme vähentämään päästöjä paitsi omassa toiminnassamme, myös koko arvoketjussamme,” jatkaa Sari Sarin, Fazer-konsernin vastuullisuusjohtaja.  

 

Mikä SBTi on?

Science Based Targets-aloite on UN Global Compactin, CDP:n, WRI:n ja WWF:n yhteistyöhanke. Aloitteen tarkoituksena on edistää yritysten ilmastotyötä asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähennyksille. Yritysten asettamia tavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne ovat Pariisin ilmastosopimuksen linjauksien mukaisia, eli päämääränä on rajoittaa ilmaston maailmanlaajuinen lämpeneminen alle 2 °C:seen ja mieluiten 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan. 

Lisätietoja