Fazer on sitoutunut tukemaan vastuullista metsänhoitoa raaka-ainehankinnoissaan. Suurin merkitys metsien vastuullisella hoidolla on kaakaon, palmuöljyn, soijan ja kuitupohjaisten pakkausmateriaalien hankintaketjuissa. Haluamme varmistaa, että toimintamme ei edesauta metsäkatoa.

Fazerin missio, Ruokaa, jolla on merkitys, ohjaa vastuullisuustyötämme. Haluamme tehdä hyvää sekä ihmisille että planeetalle, ja olemme sitä varten määrittäneet selkeät tavoitteet ja painopistealueet vastuullisuustyöllemme. Fazer on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä kaikki käyttämämme raaka-aineet ja palvelut ovat vastuullisesti tuotettuja.

Metsäkato tarkoittaa metsäalueiden pysyvää muuttamista muuhun käyttöön, kuten viljelmiksi, teiksi, asuinalueiksi, kaivosalueiksi tai laidunmaaksi. Metsäkato ja luontaisten ekosysteemien muuttuminen ovat suurimmat syyt ilmastonmuutokseen ja lajien sukupuuttoon. Metsät toimivat eläin- ja kasvilajien luontaisina elinympäristöinä ja niillä on keskeinen rooli veden tuottamisessa sekä tulvien ja eroosion ehkäisyssä. Metsäkato uhkaa myös niiden ihmisten toimeentuloa, joiden elinkeino tai ravinnonsaanti ovat riippuvaisia ​​metsistä. Metsillä on merkittävä rooli hiilen sitojana ja varastoijana.

Fazer on sitoutunut vastuulliseen metsänhoitoon tuotteissa käytettävien raaka-aineiden hankinnassa. Suurin vaikuttavuus tulee trooppisten raaka-aineiden, kuten kaakaon, palmuöljyn ja soijan toimitusketjuihin vaikuttamalla. Seuraamme jatkuvasti myös muita raaka-aineita ja laajennamme toimenpiteitämme tarvittaessa.

Fazerilla on erilliset vastuullisuusvaatimukset ja sitoumukset niille raaka-aineille, jotka voivat vaikuttaa metsäkatoon. Edellytämme toimenpiteitä myös toimittajiltamme ja metsäkadon ehkäiseminen on osa raaka-ainetoimittajien vastuullisuusvaatimuksia. Vastuullinen metsähoito on keskeistä niissä ohjelmissa, joiden kautta hankimme kaakaota ja palmuöljyä.

Kaakao

Kaikki käyttämämme kaakao tulee vastuullisista lähteistä. Hankimme jäljitettävää kaakaota Ecuadorista, Nigeriasta ja Norsunluurannikolta viljelijäohjelmien kautta. Fazerin omien viljelyohjelmien kautta hankittu kaakao on aina jäljitettävissä tiloille saakka. 

”Olemme edenneet tätäkin pidemmälle. Kaikki viljelytilat on GPS-kartoitettu, minkä avulla varmistamme, ettei kaakaota viljellä sademetsissä tai suojavyöhykkeillä. Tällä tavalla olemme mukana ehkäisemässä metsäkadon laajenemista”, sanoo Kaisa Mattson, Fazerin vastuullisesta hankinnasta ja ihmisoikeuksista vastaava johtaja.

Omien viljelijäohjelmien lisäksi ostamme massatasemenetelmällä kaakaota Cocoa Horizons -ohjelman ja Rainforest Alliance ja Fairtrade Cocoa Programme -sertifiointiohjelmien kautta. 
https://www.fazergroup.com/fi/vastuullisuus/forbettercocoa/

Palmuöljy

Kaikki Fazerin käyttämän palmuöljy on sertifioitua ja vastuullista. Fazer on sitoutunut käyttämään ainoastaan RSPO-sertifioitua (Roundtable on Sustainable Palm Oil) palmuöljyä. Tavoitteemme on, että vuoteen 2024 mennessä kaikki käyttämämme palmuöljy on myös segregoitua eli erilliskäsittelyyn perustuvaa. Tämä tavoite koskee kaikkia Fazerin toimintamaita ja kakkia tuotekategorioita.
https://www.fazergroup.com/fi/vastuullisuus/oikeudenmukainen-arvoketju/vastuullisesti-hankittua/palmuoljy/fazerin-palmuoljysitoumus2/

Soija

Fazer on sitoutunut käyttämään vain vastuullista soijaa ja tämä sitoumus kattaa kaikki Fazerin liiketoiminnot. Kaikki tuotantoketjussa suoraan tai epäsuoraan käytetty soija täyttää silloin RTRS- (The Roundtable on Responsible Soy) tai ProTerra-sertifioinnin vaatimukset.
https://www.fazergroup.com/fi/vastuullisuus/oikeudenmukainen-arvoketju/vastuullisesti-hankittua/soija/

Kuitupohjaiset pakkausmateriaalit on tunnistettu myös raaka-aineeksi, jonka hankinnalla voi olla vaikutuksia metsäkatoon, ja olemme valmistelemassa toimia ja sitoumuksia myös tällä alueella.