Science Based Targets -päästövähennysaloite (Tieteeseen perustuvat tavoitteet -aloite, SBTi) on hyväksynyt ja validoinut ilmastotavoitteemme. Hyväksyttyjen tavoitteiden myötä Fazer liittyy niiden kansainvälisten yritysten eturintamaan, jotka edistävät toimillaan Pariisin ilmastosopimuksessa vahvistettua tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5°C:ssa.

Olemme sitoutuneet globaaliin tavoitteeseen pitää maapallon lämpeneminen alle 1,5°C:ssa 

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tähtäävä päästöjen vähentäminen on jo pitkään ollut merkittävä osa vastuullisuusohjelmaamme. Koska STBi:sta on tullut maailmanlaajuisesti tunnettu standardi yrityksille, jotka haluavat vähentää hiilidioksidipäästöjään, sitoutuminen aloitteeseen oli luonnollinen jatke Fazerin ilmastotoimille. Fazerin uudet ilmastotavoitteet ovat Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset eli ne edistävät tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5°C:ssa. 

Kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet pyritään saavuttamaan sekä omiin toimintoihin että koko arvoketjuun kohdistuvilla toimilla. 

Fazer on sitoutunut seuraaviin tavoitteisiin:  

  • vähennämme absoluuttisia scope 1 ja 2 hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna 42 % vuoteen 2030 mennessä
  • vähennämme absoluuttisia scope 3 hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 lähtötasoon verrattuna 42 % vuoteen 2030 mennessä
  • kannustamme toimittajiamme sitoutumaan yhtä lailla tieteeseen perustuviin tavoitteisiin; tavoite on, että 53 % Fazerin arvoketjun hankinnoista (ml. raaka-aineet, palvelut, logistiikka ja jakelu) tehdään SBTi:hin sitoutuneilta toimittajilta vuoteen 2025 mennessä  

Päätoimet päästöjen vähentämiseksi omissa toiminnoissa  

Kävimme omat toimintomme tarkasti läpi ja tarkastelimme energiankulutusta kaikissa tuotantolaitoksissa. Tämän analyysin pohjalta teimme etenemissuunnitelman vuodelle 2030 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

SAAVUTAMME PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEET VÄHENTÄMÄLLÄ FOSSIILISTEN ENERGIANLÄHTEIDEN KÄYTTÖÄ JA PARANTAMALLA ENERGIATEHOKKUUTTA

 

Olemme jo ottaneet käyttöön useita energiatehokkuutta lisääviä toimia tuotantoyksiköissämme. Lisäksi vaihdamme vihreään sähköön asteittain. Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa ostettu sähkö on jo 100-prosenttisesti muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa vihreää sähköä. Koko konsernin tasolla vihreän sähkön osuus oli 86 % vuonna 2020.  

Hiljattain päivitetyn energia- ja ilmastosuunnitelman mukaisesti seuraavaksi alamme siirtyä maakaasusta biokaasuun. Asteittaiseen biokaasuun siirtymisen lisäksi yksi ilmeinen ratkaisu, jota voidaan toteuttaa kaikilla Fazerin liiketoiminta-alueilla, on investointi lämmön talteenottoon. Lämmön talteenoton lisäksi energiatehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi parantamalla ilmastointia ja ilmanvaihtoa tai siirtymällä energiaa säästävään valaistukseen. Jotta pääsemme asettamiimme päästövähennystavoitteisiin, investoimme jatkossa myös biolämpöön. 

Fazer raportoi ilmastotoimiensa tuloksista vuosittain.  

 

Mikä SBTi on?  

Tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets initiative, SBTi) on YK:n Global Compact -aloitteen, Maailman luonnonvarainstituutin, Maailman luonnonsäätiön ja CDP:n välinen yhteistyöaloite. Aloitteen tarkoituksena on edistää yritysten ilmastotyötä asettamalla kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonepäästöjen vähennyksille. Yritysten asettamia tavoitteita pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – eli ilmaston lämpenemisen rajoittamisen alle 2 °C:seen ja mieluiten 1,5 °C:seen verrattuna teollistumista edeltäneeseen aikaan. 

Lisätietoja täältä.