Ilman vettä ei ole ruokaa. Vesivastuusitoumus haastaa suomalaiset yritykset ja organisaatiot tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa. Fazer teki keväällä 2018 ensimmäisenä suomalaisena elintarvikealan yrityksenä vesivastuusitoumuksen.

Fazerin vesivastuusitoumus kokoaa kaikki ne toimenpiteet, joilla Fazerilla tähdätään kestävään veden käyttöön.

Vesivastuusitoumus haastaa suomalaiset yritykset ja organisaatiot tunnistamaan vesiriskit arvoketjuissaan sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa. Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja WWF Suomi ovat perustaneet suomalaisen vesivastuusitoumuksen osaksi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tukeakseen yritysten vesivastuutyötä.

"Olemme riippuvaisia luonnosta ja vedestä."

“Toimimme kahdeksassa maassa ja tarvitsemme raaka-aineita eri puolilta maailmaa. Olemme riippuvaisia luonnosta ja vedestä. Samanaikaisesti toiminnallamme on suora vaikutus alueiden veden ja jäteveden laatuun sekä epäsuorasti koko ketjussa raaka-aineista saakka”, sanoo Fazerin vastuullisuusjohtaja Sari Sarin.

Operatiiviset toimenpiteet

  • Asetamme veteen liittyviä tavoitteita ja lisätään mittaamista
  • Toteutamme jätevedenkäsittelyhankkeita ja parannetaan jäteveden laatua
  • Kehitämme edelleen ympäristövahinkojen tunnistamista ja raportointia sekä vahinkotilanteisiin varautumista
  • Otamme käyttöön vesiriskityökalut ja tavoitteet työkalujen käyttämiselle

Arvoketjuun liittyvät toimenpiteet

  • Edistämme kestävän viljelyn periaatteiden käyttöönottoa viljanviljelyssä 
  • Tuomme esiin vesiriskejä arvoketjussa ja asetamme niihin liittyviä tavoitteita
  • Arvioimme vesiriskejä ja hallitsemme riskejä toimitusketjussa ja pääraaka-aineiden osalta. Teemme toimenpiteitä veden saatavuuden varmistamiseksi ja riskien minimoimiseksi.
  • Osallistumme sidosryhmäyhteistyöhön

Lisätietoa sitoumuksesta