Fazer on tehnyt sitoumuksen Baltic Sea Action Groupille. Voimme vaikuttaa ruuantuotannon eri vaiheissa siihen, että arvokkaita ravinteita päätyy veteen vähemmän

Fazerilla on pitkä historia Itämeren ympärillä paitsi liiketoiminnassa myös ympäristönsuojelussa. Teemme jatkuvasti työtä toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Fazer on merkittävä toimija Itämeren alueella ja näemme, että meillä mahdollisuus vaikuttaa Itämeren tilaan omalla toiminnallamme sekä yhdessä kumppaneidemme kanssa.  

Uusimme Itämeri-sitoumuksemme vuosiksi 2018–2022. Olemme sitoutuneet kehittämään tuotantoamme, toimintatapojamme ja tarjontaamme tavoilla, jotka tukevat Itämeren ekologista tasapainoa. Sitoumusta toteutetaan kiertotaloutta, kestävää viljanviljelyä, vesivastuullisuutta ja tarjooman kehittämistä koskevilla toimilla ja tavoitteilla.

Fazerin uusi sitoumus koostuu neljästä osa-alueesta: kiertotalous, kestävä viljanviljely, vesivastuullisuus ja valikoiman kehittäminen.

  • Tuemme kiertotaloutta mahdollistamalla turvallisen ravinteiden kierrätyksen, ehkäisemällä jätteiden ja hävikin syntyä sekä lisäämällä materiaalitehokkuutta. Olemme asettaneet liiketoiminta-aluekohtaiset tavoitteet hävikin vähentämiseksi.
  • Jatkamme viljavision täytäntöönpanoa ja kehitämme edelleen kestävää viljanviljelyä yhdessä arvoketjumme kanssa. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki kuluttajatuotteissa käyttämämme vilja Suomessa ja Ruotsissa täyttää kestävän viljelyn periaatteet.
  • Laadimme vesivastuullisuuden kehittämiseksi suunnitelman, joka määrittelee toimenpiteet ja tavoitteet liittyen veden kulutukseen, jätevesiin sekä vesiniukkuuteen arvoketjussa.
  • Kehitämme valikoimaa – painotamme kotimaisuutta, hyödynnämme sesonkeja, lisäämme kasvipohjaisia ruokia, edistämme kestävän proteiinin käyttöä sekä pienennämme ruokahävikkiä.

Sitoumuksen kesto on viisi vuotta. Sitoumus on jaettu välitavoitteisiin, jotka palvelevat myös tarkistuspisteinä sitoumuksen edistymiselle.

Mikä BSAG on?

Baltic Sea Action Group eli BSAG on vuonna 2008 perustettu puolueeton säätiö, joka tuo yhteen kaikki Itämeren pelastamiseksi tarvittavat toimijat. BSAG tekee ratkaisukeskeistä yhteistyötä valtioiden, eri viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa. BSAG tekee yhteistyötä kaikkien niiden maiden kanssa, joissa Fazer toimii.

Lisätietoja Baltic Sea Action Groupista.