Fazer kehittää ympäristöystävällisempää viljelyä. Itämeren alueen suurimpana jauhonostajana ja merkittävänä myllyviljojen käyttäjänä Fazer on koonnut yhteistyössä viljelyn arvoketjussa kymmenen konkreettista kestävän viljelyn periaatetta.

Tästä kyse

 • Fazer kehittää kestävämpää viljanviljelyä yhteistyössä viljelyn arvoketjussa ja on lanseerannut kymmenen konkreettista kestävän viljelyn periaatetta.
 • Tavoitteena on hillitä vesien rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja vähentää kemikaalien käyttöä.
 • Periaatteet tukevat viljanviljelyn resurssitehokkuutta ja tuottavuutta ja pitävät maaperän elinvoimaisena pitkälle tulevaisuuteen.
 • Kestävän viljelyn periaatteet ovat osa Fazerin Itämeri-sitoumusta.

Fazerin tavoitteet

 • Kestävämmän viljelyn tavoitteena on hillitä Itämeren ja vesistöjen rehevöitymistä ja parantaa peltojen elinvoimaisuutta. Ravinteet pysyvät pelloissa kasvien käytössä ja poissa vesistöistä.
 • Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Fazer Leipomoiden Suomessa ja Ruotsissa käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet. Kannustamme myös nostamaan kestävät viljelyperiaatteet kotimaisen viljelyn minimitasoksi.

Yhteistyö viljan arvoketjussa

 • Pilotoimme ja kehitämme viljelyperiaatteita yhdessä viljelijöiden kanssa. Luomme kokonaisuuden kannalta kestävän etenemissuunnitelman.
 • Seuraamme periaatteiden toteutumista viljelijöille vuosittain lähetettävällä kyselytutkimuksella. Kehitämme myös menetelmän periaatteiden toteutumisen ja niiden vaikutusten seuraamiseen.
 • Olemme valmiita arvioimaan viljelyperiaatteita tiedon ja kokemuksen lisääntyessä. Suunnittelemme ensimmäistä arviointia vuodelle 2019.

Kestävän viljelyn periaatteet

Kestävän viljelyn periaatteet on koottu hyvistä käytössä olevista toimintatavoista. Moni periaatteista toteutuu jo pelloilla, ja osa sisältyy ympäristötukien kriteereihin.

Periaatteet on laadittu yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten sidosryhmien kanssa. Työhön on osallistunut laajasti muun muassa viljelijöitä, tuottajajärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä.

 1. Rehevöitymisen minimointi: Ravinnetase kerran viidessä vuodessa
 2. Rehevöitymisen minimointi: Viljelysuunnitelma kerran vuodessa
 3. Rehevöitymisen ja kasvinsuojeluaineiden minimointi: Viljelykiertosuunnitelma viidelle vuodelle
 4. Rehevöitymisen minimointi: Maa-analyysi joka 5. vuosi
 5. Rehevöitymisen minimointi: Täsmäviljely
 6. Rehevöitymisen minimointi: Kerääjäkasvit, syysviljat, talviajan kasvipeitteisyys
 7. Rehevöitymisen minimointi: Haitta-aineettomien kierrätysravinteiden käyttö, yhdyskuntapuhdistamolietettä sisältävien lannoitteiden käyttö ei ole sallittua
 8. Luonnon monimuotoisuuden suojelu: Viljelemättömät/ ruiskuttamattomat alueet
 9. Luonnon monimuotoisuuden suojelu: IPM-viljely
 10. Kemikaalien käytön minimointi: Kasvunsääteiden käytön minimointi

 Tutustu periaatteisiin tämän infograafin avulla!