Osana Science Based Targets -aloitetta Fazer sitoutuu ottamaan myös toimittajat mukaan päästövähennystoimiin. Ruokatuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on valtava globaali haaste, joka vaatii koko elintarvikeketjun panosta.

Suurin osa Fazer-konsernin vuosittaisista kokonaispäästöistä on peräisin raaka-ainetuotannosta. Hyödynnämme luotettavia lähteitä ymmärtääksemme entistä paremmin mistä suurimmat päästömme ovat peräisin. Tämänhetkisten tietojemme mukaan suurimmat päästöt tulevat raaka-aineista kuten viljasta, kaakaosta, maidosta, rasvoista ja pakkausmateriaaleista sekä kuljetuksista. Toimitusketjun kanssa tehtävä yhteistyö onkin keskeisessä asemassa, jotta päästöjä saadaan vähennettyä nyt ja tulevaisuudessa. 

Osana Science Based Target -aloitteeseen kuuluvia toimiaan Fazer kannustaa toimittajiaan sitoutumaan yhtä lailla tieteeseen perustuviin tavoitteisiin; tavoite on, että 53 % Fazerin arvoketjun hankinnoista, ml. tavarat, palvelut sekä kuljetus ja jakelu, tehdään SBTi:hin sitoutuneilta toimittajilta vuoteen 2025 mennessä

Seuraamme aktiivisesti tieteellistä ja teknologista kehitystä. Uskomme, että käyttöön saadaan jo pian uusia ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä irtautumaan fossiilisista energianlähteistä ja vähentämään päästöjään. Lisäksi Fazer kehittää omia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi yhdessä yrityskumppanien, asiakkaiden ja toimittajien kanssa. 

YRITYKSILLÄ JA NIIDEN TOIMITUSKETJUILLA ON MERKITTÄVÄ ROOLI ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMISESSA

 

Fazerilla on toteutettu päästövähennystoimia jo vuosia. Science Based Targets -aloite antaa ilmastotoimillemme maailmanlaajuisesti tunnustetun kehyksen, jonka puitteissa jatkamme toimiamme yhdessä sidosryhmien kanssa.

Liittymällä SBT-aloitteeseen sitouduimme vähentämään päästöjä sekä omassa liiketoiminnassamme että koko arvoketjussa. Pariisin sopimuksessa asetettu tavoite rajoittaa ilmastonlämpeneminen 1,5°C:een on mahdollista saavuttaa vain, jos kaikki arvoketjun toimijat ovat mukana.