Fazer kehittää kestävämpää, ympäristöystävällisempää viljanviljelyä yhteistyössä suomalaisten viljelijöiden, tuottaja- ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Työtä ohjaavat kymmenen konkreettista kestävän viljelyn periaatetta. Fazer ja viljelijät ovat aloittaneet ensimmäisen viljavision pilottihankkeen, jossa tarkastellaan periaatteiden vaikutuksia.

Viljavision periaatteet palvelevat niin maaperää, viljelijää kuin Fazeriakin. Niiden avulla maaperä pysyy elinvoimaisena pitkään. ”Viljelemällä Fazerin viljavision kestävän viljelyn periaatteiden mukaan ravinteet saadaan entistä paremmin kasvien käyttöön ja mahdolliset vesistöpäästöt vähenevät”, kertoo viljanhankintapäällikkö Tero Hirvi Fazer Myllyltä.

”Pilottihanke on ainutlaatuinen mahdollisuus mitata ja tutkia, millaisia vaikutuksia viljavision periaatteilla on käytännössä. Mittaamalla saamme konkreettista tietoa ja dataa viljelystä. Pilottiviljelijämme ovat sitoutuneita ja innolla mukana hankkeessa. Yhdessä voimme tehdä viljanviljelystä ja arvoketjusta yhä ympäristöystävällisemmän”, Hirvi sanoo. Suurin osa kestävän viljelyn periaatteista toteutuu jo tänä päivänä suomalaisilla tiloilla.

Keväällä järjestetyssä työpajassa pohdittiin yhdessä viljelijöiden kanssa, miten periaatteiden vaikutuksia voidaan mitata tiloittain. Selkeät mittarit auttavat viljavision kehittämisessä ja parantamisessa. Sovittuihin mittareihin kuuluu muun muassa havainnointia ja näytteiden, esimerkiksi maaperän ja tuotetun sadon analysointia. Pilotti parantaa tietämystä muun muassa maaperän ravinnetilan muutoksista sekä viljelijöiden tietämystä omista viljelylohkoistaan.

Pilottihankkeen lisäksi seuraamme periaatteiden toteutumista viljelijöille vuosittain lähetettävällä kyselytutkimuksella. Ensimmäistä kestävän viljelynperiaatteiden arviointia suunnitellaan vuodelle 2019. Periaatteiden toteutumista seurataan myös osalle sopimusviljelytiloista tehtävillä tila-auditoinneilla.

Itämeren alueen suurimpana jauhon ostajana sekä merkittävänä myllyviljojen käyttäjänä Fazer tekee aktiivista työtä kestävämpien käytäntöjen kehittämiseksi.

”Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Fazer Leipomoiden Suomessa käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet. Käytämme leipomoissamme aina ensisijaisesti Fazerin oman myllyn jauhoja. Leipomotuotteidemme kotimaisuusaste on yli 95%”, kertoo Markus Hellström, Fazer Leipomoiden toimitusjohtaja.

Mikä on viljavisio?

Pitkän ajan visiomme on minimoida osaltamme vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormaa, joka aiheutuu peltoviljelystä kotimarkkina-alueellamme.

Kestävän viljelyn periaatteet ovat todennettuja toimintatapoja, jotka on koottu ensisijaisesti estämään vesistöjen rehevöitymistä, vähentämään kemikaalien käyttöä ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Toimintatavoilla vaikutetaan positiivisesti peltojen ja maaperän elinvoimaisuuteen pitkällä tähtäimellä. Ne tukevat viljanviljelyn resurssitehokkuutta ja tuottavuutta.


Fazerin kestävän viljelyn periaatteet

  1. Rehevöitymisen minimointi: Ravinnetase kerran viidessä vuodessa
  2. Rehevöitymisen minimointi: Viljelysuunnitelma kerran vuodessa
  3. Rehevöitymisen ja kasvinsuojeluaineiden minimointi: Viljelykiertosuunnitelma viidelle vuodelle
  4. Rehevöitymisen minimointi: Maa-analyysi joka 5. vuosi
  5. Rehevöitymisen minimointi: Täsmäviljely
  6. Rehevöitymisen minimointi: Kerääjäkasvit, syysviljat, talviajan kasvipeitteisyys
  7. Rehevöitymisen minimointi: Haitta-aineettomien kierrätysravinteiden käyttö. Ei yhdyskuntapuhdistamolietettä.
  8. Luonnon monimuotoisuuden suojelu: Viljelemättömät/ ruiskuttamattomat alueet
  9. Luonnon monimuotoisuuden suojelu: IPM-viljely
  10. Kemikaalien käytön minimointi: Kasvunsääteiden käytön minimointi