Joka vuosi maailmassa hukataan tai haaskataan kolmasosa kaikesta ihmisen ravinnoksi tuotetusta ruuasta. Ruokahävikki vaikuttaa negatiivisesti ilmastoon, vesistöihin ja maaperään sekä heikentää luonnon monimuotoisuutta. Fazerin tavoitteena on ehkäistä jätteen ja raaka-ainehävikin syntymistä.

Ruokajätteen vähentäminen on yksi keskeisistä painopistealueista Fazerilla. Fazerin tavoite on vähentää ruokahävikkiä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Fazerilla on konsernitason jäte- ja raaka-ainehävikkisuunnitelma. Suunnitelma määrittelee useita tavoitteita jätteen ja raaka-ainehävikin synnyn ehkäisyyn ja sen tarkoitus on ohjata liiketoimintaa kiertotalousajattelun suuntaan. 

Fazerin jätehierarkia

Fazer noudattaa Euroopan unionin jätehierarkian periaatteita: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen. loppusijoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina tulisi ehkäistä jätteen syntymistä. Jos tätä ei voi ehkäistä, tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata se ensin uudelleenkäyttöön tai seuraavina vaihtoehtoina tarkastella kierrätys- tai muita hyödyntämisvaihtoehtoja (energiana). Joissain tapauksissa kuitenkin jätteen ohjaaminen energiantuotantoon voi olla yhtä hyvä vaihtoehto kuin sen ohjaaminen kierrätykseen.

Työtä jätteen vähentämiseksi Fazerin tuotannossa

Fazer Way in Production on Fazerin yhteinen tapa työskennellä tuotantolaitoksissa. Se yhtenäistää työskentelyprosessit ja toimintatavat niitä jatkuvasti parantaen. Jätejakeiden syntymisen ehkäiseminen ja jätteen vähentäminen on Fazer Way in Productionin keskeisimpiä periaatteita. Fazer Way in Productionissa tärkeää ovat ihmiset: jokainen voi omalla panoksellaan edistää työskentelytapojen parantamista.

Suurin osa tuotannon sivuvirroista kierrätetään biopolttoaineeksi ja loput käytetään eläinravintona. Näin Fazer on onnistunut vähentämään kaatopaikalle joutuvan ruokajätteen määrää. 

Ruokalahjoitukset

Pyrimme hyvällä suunnittelulla ehkäisemään ylituotantoa eri tuotantolaitoksissamme ja kahviloissamme. Tästä huolimatta yli jää syömäkelpoista ruokaa ja leipomo- ja makeistuotteita. Lahjoitamme tällä hetkellä elintarvikkeita ruoka-apuun Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Latviassa, Virossa ja Liettuassa.

Ruoka-apuna hyväntekeväisyysjärjestöille ruoka saadaan siihen tarkoitukseen kun se on tarkoitettu ja pienennämme samalla turhaa ruokahävikkiä. Suomessa lahjoitamme tuotteita ruoka-apuun esimerkiksi Helsinki Missiolle sekä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle.

Sidosryhmätyö

Fazer on mukana sekä kansallisissa että eurooppalaisissa sidosryhmäverkostoissa vähentääkseen ruokajätteen määrää. Fazer myös sponsoroi RSA Student Design awards -kilpailua, joka haastaa lupaavia suunnittelijoita ympäri maailmaa ratkaisemaan suunnittelun keinoin sosiaalisia, ympäristö- ja taloushaasteita muun muassa ruokahävikkiin liittyen. Me olemme myös liittyneet kuluttajille suunnattuihin järjestelmiin ja applikaatioihin kuten Karmaan, jonka avulla myymättä jääneitä tuotteita myydään päivän päätteeksi alennetulla hinnalla.