Joka vuosi maailmassa hukataan tai haaskataan kolmasosa kaikesta ihmisen ravinnoksi tuotetusta ruuasta. Fazerin tavoitteena on ehkäistä jätteen ja raaka-ainehävikin syntymistä.

Ruokajätteen vähentäminen on yksi keskeisistä painopistealueista Fazerilla. Vuonna 2016 Fazer kehitti konsernitason jäte- ja raaka-ainehävikkisuunnitelman. Suunnitelma määrittelee useita tavoitteita jätteen ja raaka-ainehävikin synnyn ehkäisyyn ja sen tarkoitus on ohjata liiketoimintaa kiertotalousajattelun suuntaan. Suunnitelma sisältää vuonna 2015 hyväksytyt jätetavoitteet Fazer Food Servicesille, Fazer Cafésille ja Ruotsin Gateau-leipomomyymälöille. Lisäksi suunnitelma sisältää tavoitteet, joiden mukaan Fazer Makeisten, Fazer Leipomoiden ja Fazer Myllyn on vähennettävä jätettä 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Fazerin jätehierarkia

Fazer noudattaa Euroopan unionin jätehierarkian periaatteita: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen. loppusijoitus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina tulisi ehkäistä jätteen syntymistä. Jos tätä ei voi ehkäistä, tulee mahdollisuuksien mukaan ohjata se ensin uudelleenkäyttöön tai seuraavina vaihtoehtoina tarkastella kierrätys- tai muita hyödyntämisvaihtoehtoja (energiana). Joissain tapauksissa kuitenkin jätteen ohjaaminen energiantuotantoon voi olla yhtä hyvä vaihtoehto kuin sen ohjaaminen kierrätykseen. Fazerin tavoitteena on, ettei loppusijoitukseen eli kaatopaikalle päätyisi ollenkaan jätettä vuoteen 2020 mennessä.

Jätteen vähentäminen Fazerin ravintoloissa

Ruokajätteen ehkäiseminen on yksi Fazer Food Servicesin painopistealueista, ja sen eteen on tehty monia toimenpiteitä. Yhtiö on panostanut paljon löytääkseen yhdenmukaisia tapoja seurata ja mitata jätteen määrää ravintoloissaan kaikilla markkinoilla. 

Vuonna 2016 Fazer Food Services järjesti kampanjoita esillepano- ja lautashävikin pienentämiseksi. Tavoite oli vähentää ruokajätettä 10 grammaa annosta kohti vuoteen 2017 mennessä niin, että viisi grammaa vähennyksestä olisi varasto- ja esillepanohävikkiä ja toiset viisi grammaa lautashävikkiä.

Kampanjoiden aikana ja niiden välillä jatkuneen työn ansiosta Fazer Food Services onnistui vähentämään varasto- ja esillepanohävikkiä 6,8 grammaa annosta kohti vuonna 2016. Yhtiö tarjoaa noin 100 miljoonaa annosta vuosittain, joten tämän voidaan laskea tarkoittavan 680 tonnin vähennystä vuodessa.

Fazer Food Services järjesti ravintoloissaan jätekampanjoita lautashävikin vähentämiseksi vuonna 2016. Niitä jatketaan vuonna 2017.

Työ ei koske vain ravintoloita: Fazer on tutkinut mahdollisuuksia vähentää ruokajätteen määrää myös muualla arvoketjussa. Fazer on esimerkiksi hankkinut kakkosluokan kasviksia, jotka eivät täytä esteettisiä vaatimuksia. Epämuodostunut porkkana maistuu aivan yhtä herkulliselta kuin valioyksilö.

Työtä jätteen vähentämiseksi Fazerin leipomoissa, makeistehtaissa ja myllyillä

Fazer Way in Production on Fazerin yhteinen tapa työskennellä leipomo- ja makeistuotteiden valmistuksessa. Se yhtenäistää työskentelyprosessit ja toimintatavat niitä jatkuvasti parantaen. Jätejakeiden syntymisen ehkäiseminen ja jätteen vähentäminen on Fazer Way in Productionin keskeisimpiä periaatteita. Fazer Way in Productionissa tärkeää ovat ihmiset: jokainen voi omalla panoksellaan edistää työskentelytapojen parantamista. Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Mylly ovat sitoutuneet vähentämään jätteen määrää 10 prosentilla tuotettua tonnia kohden vuoteen 2020 vuoden 2014 lähtötasosta.

Suurin osa tuotannon sivuvirroista kierrätetään biopolttoaineeksi ja loput käytetään eläinravintona. Näin Fazer on onnistunut vähentämään kaatopaikalle joutuvan ruokajätteen määrää. 

Ruokalahjoitukset

Pyrimme hyvällä suunnittelulla ehkäisemään ylituotantoa leipomoissamme, makeistehtaissamme ja ravintoloissamme. Tästä huolimatta yli jää syömäkelpoista ruokaa ja leipomo- ja makeistuotteita. Lahjoitamme tällä hetkellä elintarvikkeita ruoka-apuun Suomessa, Venäjällä, Latviassa, Virossa ja Liettuassa.

Ruoka-apuna hyväntekeväisyysjärjestöille ruoka saadaan siihen tarkoitukseen kun se on tarkoitettu ja pienennämme samalla turhaa ruokahävikkiä. Suomessa lahjoitamme tuotteita ruoka-apuun esimerkiksi Helsinki Missiolle sekä Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyölle.

Fazer Cafés on päättänyt panostaa kasvavassa määrin ruokajätteen vähentämiseen ja on kehittänyt prosessin myymättömän ruuan lahjoittamiseksi ja biojätteen vähentämiseksi. Gateau-leipomomyymäläketju Ruotsissa on ottanut tavoitteeksi vähentää esillelaittohävikkiä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä Gateau lahjoittaa runsaasti leipää hyväntekeväisyyteen.

Sidosryhmätyö

Fazer on mukana sekä kansallisissa että eurooppalaisissa sidosryhmäverkostoissa vähentääkseen ruokajätteen määrää. Fazer myös sponsoroi RSA Student Design awards -kilpailua, joka haastaa lupaavia suunnittelijoita ympäri maailmaa ratkaisemaan suunnittelun keinoin sosiaalisia, ympäristö- ja taloushaasteita muun muassa ruokahävikkiin liittyen.