Maailman makean veden varastojen kuormittamisesta on nopeasti kehittymässä suuren mittaluokan taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Se on myös hankintaketjuun kohdistuva riskitekijä. Fazerin tavoitteena on käyttää vettä vastuullisesti tuotantoprosessiensa kaikissa vaiheissa ja ottaa huomioon myös epäsuora vaikutus raaka-aineiden hankintaketjussa. 

Veteen liittyvien riskien hallinta on yksi vuoden 2017 keskeisistä vastuullisuusteemoista. Riskit koskevat muun muassa veden laatua, saatavuutta ja siihen liittyviä konflikteja. Ve- siasioita arvioidaan sekä tuotannon että arvoketjun osalta. Fazer on liittynyt Stockholm International Water Instituten (SIWIn) vesiryhmään, johon kuuluu elintarviketeollisuuden edustajia. Yhtiö ottaa näin vuonna 2017 aktiivisemman roolin vesiasioissa ja laatii vesisuunnitelman.

Suora veden käyttö ja veden laatu

Fazer seuraa veden käyttöä leipomoissaan ja makeistehtaissaan.

Venäjällä on suunnitteilla jätevedenpuhdistusjärjestelmien käyttöönottoja. Vuonna 2015 Murinskin leipomolla alkanut hanke jatkui vuonna 2016. Fazer kartoittaa mahdollisuuksia asentaa jätevedenpuhdistusjärjestelmät kaikille leipomoilleen Venäjällä.

Korkea lihan- ja proteiininkulutus on liitetty vesistöjen rehe- vöitymiseen. Fazer pyrkii estämään rehevöitymistä lisäämällä ravintoloissaan tarjottavien kasvisten määrää. ”Nudging”-pilotit, jotka ohjaavat lempeästi kuluttajia valitsemaan kasvispoh- jaisia vaihtoehtoja lihalle, ovat osoittautuneet toimiviksi. Niitä tullaan jatkamaan osana Fazer Food Servicesin ravintoloiden laajempaa More Greens -hanketta.

Itämeri-sitoumus

Fazer teki sitoumuksen Baltic Sea Action Groupille vuonna 2013 parantaakseen Itämeren tilaa. Happamoituminen ja rehevöityminen ovat seurausta typen ja fosforin päätymisestä Itämereen maatalouden myötä, jätevesistä sekä energian ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Fazer pyrkii sitoumuksellaan tarttumaan toimeen Itämeren kuormituksen pienentämiseksi. Tutustu sitoumukseemme täällä.

Epäsuora veden käyttö

Iso osa kuluttamastamme vedestä käytetään epäsuorasti käytettyjen ja muista maista tuotujen raaka-aineiden kautta. Siksi on tärkeää, että veden käyttöä tarkastellaan osana raaka-ainehankintaa. Fazerilla on käytössä työkalu, jolla se analysoi veden vähyydestä kärsiviltä alueilta hankittuja raaka-aineita.