Fazerin sisäisen ja ulkoisen vastuullisuustyön osa-alueet on määritetty huolellisesti. Noudatamme toiminnassamme voimassa oleviin kansainvälisiin periaatteisiin perustuvia määräyksiä ja toimintatapoja.

Haluamme varmistaa, että Fazerin vastuullisuustyötä johdetaan tehokkaasti. Tätä tarkoitusta varten olemme määritelleet tarkasti vastuullisuustiimin, vastuullisuus- ja QEHS-verkoston sekä vastuullisuuden johtamisfoorumin roolit ja vastuut. Vastuullisuustoimintaan liittyvissä asioissa ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä.

Fazerin vastuullisuustoimintaa ohjaavat yhtiön vastuullisuuspolitiikka, ihmisoikeuspolitiikka, laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka), hallinnointikäytännöt, toimintaperiaatteet ja eettiset periaatteet, jotka pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen kansainväliseen periaatteeseen. Fazer allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen vuonna 2012.

Hallitus
Hyväksyy eettiset periaatteet

Konsernin johtoryhmä
Hyväksyy politiikat ja tavoitteet


Konsernijohtaja: ylin vastuu

Konsernin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja: vastaa vastuullisuusasioista

Toiminnon johtaja
Hyväksyy toimintaohjeet

Liiketoiminta-alueet ja liiketoimintayksiköt
Toteuttavat yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen, toimintasuunnitelmia ja strategisia linjauksia; asettavat tavoitteita ja päämääriä

Määrittävät vastuullisuustoiminnan painopistealueet

Noudattavat toimintaohjeita, käytäntöjä ja toimintamalleja

Vastuullisuustiimi
Kehittää yhtiön lähestymistapaa vastuullisuuteen, tukee sen toteutusta ja raportoi edistymisestä

Vastuullisuuden johtamisfoorumi
Varmistaa konsernin yhteiset linjaukset sekä määrittelee konsernitason strategiat, politiikat, ohjeistukset, tavoitteet ja sitoumukset

Arvioi, seuraa ja kehittää vastuullisuusasioita konsernissa

Varmistaa, että sovitut toimenpiteet toteutetaan

Saattaa asiat oikeiden päättävien tahojen käsiteltäviksi ja valmistelee ne käsittelyä varten

Vastuullisuus- ja QEHS-verkosto
Varmistaa vastuullisuuden yhtenäisyyden konsernin sisällä

Varmistaa resurssien tehokkaan käytön

Jakaa tietoa, tietotaitoa ja markkinanäkemyksiä eri maissa ja liiketoiminnoissa