Yritysvastuu on integroitu Fazerin toimintaan. Yritysvastuutiimin, -verkoston ja -johtamisfoorumin roolit ja vastuut ovat tarkkaan määriteltyjä. Ylin vastuu yritysvastuusta on yhtiön hallituksella ja konsernin johtoryhmällä.

Yritysvastuu on osa jokapäiväistä johtamista Fazer-konsernissa ja yritysvastuuasioihin otetaan kantaa osana konsernin ja toimialojen strategiaprosesseja. Tavoitteet ja toimenpiteet viedään käytäntöön johtamisjärjestelmien tuella.

Konsernin viestintä- ja brändijohtaja vastaa yritysvastuusta konsernin johtoryhmän jäsenenä. Yritysvastuujohtaja ja -asiantuntijat, jotka työskentelevät viestintä- ja brändijohtajan alaisuudessa, vastaavat yritysvastuuasioiden suunnittelusta ja kehittämisestä käytännön tasolla.

Yritysvastuuasioihin otetaan kantaa osana konsernin ja toimialojen strategiaprosesseja, ja tavoitteet ja toimenpiteet viedään käytäntöön johtamisjärjestelmien tuella. Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat yritysvastuuseen liittyvien käytäntöjen, ohjeiden ja toimintamallien noudattamisesta sekä yritysvastuutavoitteiden asettamisesta ja saavuttamisesta oman liiketoiminta-alueensa osalta.

Fazerilla on yrityksen ylimmästä johdosta koostuva yritysvastuun ohjausryhmä, joka kehittää yritysvastuuta ja varmistaa sen toteutumisen liiketoimintaprosesseissa.