Fazer työllistää lähes 15 000 henkilöä 8 maassa. Jokaisen työllä on merkitystä yrityksen menestyksen kannalta.

Ihmisten Fazer on yksi Fazerin yritysvastuuohjelman viidestä strategisesta osa-alueesta. Osa-alueen pääteemat ovat:

  • työturvallisuus
  • tasa-arvo
  • työhyvinvointi
  • kehittyminen
  • johtaminen
  • oikeudenmukaisuus.

Laadukkuus koskee tuotteiden ja palvelujen lisäksi Fazeria myös työnantajana. Meille työhyvinvointi tarkoittaa mielekästä työtä ja sujuvaa työskentelyä turvallisessa työympäristössä ja -yhteisössä, joka tukee sekä terveyttä että työkykyä.

Tavoitteenamme on motivoituneet ja hyvin johdetut työntekijät ja tiimit, jotka kykenevät toimimaan muuttuvassa ympäristössä. Eettisten periaatteiden kautta Fazer on työnantajana sitoutunut järjestämään kaikille työntekijöilleen kaikissa maissa ajanmukaiset ja turvalliset työolosuhteet, huolehtimaan henkilöstön terveydestä, työhyvinvoinnista ja työssä viihtymisestä sekä kohtelemaan tasapuolisesti jokaista työntekijää.

Eettisten periaatteidemme mukaisesti kunnioitamme jokaisen työntekijän ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, emmekä suvaitse työpaikalla minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia. Teemme säännöllisesti henkilöstötutkimuksia ja käymme kehityskeskusteluja, joiden tarkoituksena on mitata työntekijöiden työssä viihtymistä ja kehittää edelleen toimintatapojamme.

Fazerista työnantajankuva on säilynyt poikkeuksellisen hyvänä vuodesta toiseen, ja haluamme panostaa siihen, että Fazer on jatkossakin houkutteleva työnantaja. Fazer tekee yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa ja tarjoaa harjoittelupaikkoja peruskoulunsa päättäville.