Tavoitteenamme on luoda makuelämyksiä – ympäristövaikutukset huomioiden.

Ruuan tuotanto aiheuttaa yli 30 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä, 70 prosentista makean veden kulutusta ja 80 prosentista metsäkatoa. Toimiala on suurin yksittäinen syy eläinlajien ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen, minkä lisäksi se saastuttaa ja rehevöittää vesistöjä. Samanaikaisesti joka vuosi kolmannes kaikista ihmisten nautittavaksi valmistetuista elintarvikkeista jää käyttämättä tai heitetään pois.

Fazer on riippuvainen raaka-aineiden saatavuudesta ja pyrkii minimoimaan toimintansa negatiiviset ympäristövaikutukset.

Ympäristövaikutuksia pienemmäksi

Fazerin tuotantolaitosten ja ravintoloiden keskeisimmät suorat ympäristövaikutukset ovat energian ja veden kulutus sekä raaka-aineista, tuotteista ja tuotannosta syntyvät sivutuotteet ja jätteet. Ympäristövaikutusten hallinnoimiseksi monet tuotantolaitoksistamme ja ravintoloistamme ovat saaneet ISO 14001 -standardin mukaisen, sertifioidun ympäristöjärjestelmän ja ottaneet käyttöön Lean-periaatteet.

Fazer tarkastelee myös toiminnan epäsuoria ympäristövaikutuksia, esimerkiksi raaka-aineiden ja ostettujen palveluiden osalta. Lisää Fazerin vastuullisesta hankinnasta.

Fazerin ympäristötavoitteet

Fazerin ympäristöohjelma koostuu viidestä painopistealueesta: energiatehokkuus, jäte, raaka-ainehävikki, veden käyttö, vastuullinen maatalous ja tietoisuuden lisääminen. Fazer on asettanut jokaiselle painopistealueelle oman tavoitteen. Jokaiseen tavoitteeseen liittyy myös KPI- eli suorituskykymittareita ja tarkempia numeerisia tavoitteita.

Vähennetään ilmastovaikutuksia ja parannetaan energiatehokkuutta

 • Vähennetään energiankulutusta 20 prosentilla tuotettua tonnia kohti vuoteen 2020 mennessä
 • Lisätään uusiutuvan sähkön osuuden 70 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä (saavutettu)

Ehkäistään jätteen ja raaka-ainehävikin syntyä

 • Vähennetään jätettä 10 prosentilla tuotettua tonnia kohden vuoteen 2020 mennessä (Suomi, Ruotsi, Latvia, Liettua)
 • Ei kaatopaikkajätettä (Suomi, Ruotsi, Latvi, Liettua)
 • Kasvatetaan kierrätyksen osuutta 10 prosentilla (Venäjä)
 • Vähennetään Gateau-leipomomyymälöissä esillepanojätettä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
 • Vähennetään ruokajätteen määrää (varasto- ja esillepano) ravintoloissa 
 • Vähennetään kampanjoiden ja annostelukehityksen avulla lautashävikin määrää 

Kiinnitetään huomiota veden käyttöön ja laatuun

 • Arvioidaan vedenkäyttöä tuotannossa ja arvoketjussa ja luodaan vesisuunnitelma
 • Jatketaan Itämeri-sitoumuksen toteuttamista Itämeren vedenlaadun parantamiseksi

Tuetaan kestäviä viljelymenetelmiä ja ehkäistään luonnon monimuotoisuuden vähenemistä

 • Hankitaan 100 prosenttia RSPO sertifioitua kestävää palmuöljyä ja kehittää jäljitettävyyttä vuoteen 2020 mennessä
 • Fazer Leipomot ja Fazer Mylly Ruotsissa ja Suomessa: kaikki vilja täyttää Fazerin kestävän viljanviljelyn periaatteet vuoteen 2025 mennessä.
 • Edetään metsäkatoon liittyvän sitoumuksen mukaisesti
 • Tuetaan hyviä viljelykäytäntöjä kaakaonviljelyssä kaakaovision ja Fazerin kriteereiden mukaisesti

Kasvatetaan ympäristötietoisuutta

 • Jatketaan viestintää kestävästä ruuan tuotannosta