Fazerin toiminnan kannattavuus luo yritysvastuulle taloudellisesti vakaan pohjan ja takaa yrityksen kyvyn tuottaa taloudellista hyvinvointia.

Kannattavan kasvun turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä on keskeinen asia Fazerin liiketoimintastrategiassa. Liiketoiminnan jatkuvuus ja pitkän aikavälin kannattavuus luovat parhaat edellytykset perheyrityksen yritysvastuun kehittämiselle. Fazer pyrkii integroimaan yritysvastuun liiketoiminnan strategioihinsa ja päivittäisiin prosesseihinsa.

Sidosryhmien yritysvastuuta ja läpinäkyvyyttä koskevat odotukset kasvavat jatkuvasti. Fazer pyrkii vastaamaan näihin odotuksiin, sekä varmistamaan ja kasvattamaan brändinsä arvoa pitkällä aikavälillä. Konserni myös tunnistaa liiketoiminnan riippuvuuden luonnonvaroista ja niiden saatavuudesta tulevaisuudessa.

Fazer ei koe yritysvastuutyötä vain velvollisuutena, vaan myös mahdollisuutena. Yritysvastuu on osa päivittäistä liiketoimintaa, joka kasvattaa sekä konsernin brändiarvoa että kannattavuutta. Kaikilla liiketoimintayksiköillä on omat yritysvastuusuunnitelmansa, jotka perustuvat yksikön liiketoiminnalle merkityksellisimpiin alueisiin. Näitä suunnitelmia toteutetaan päivittäisessä työssä.

Fazer on määrittänyt Fazer-brändille kolme pääteemaa, jotka otetaan huomioon myös yhtiön yritysvastuutyössä: aina hieman parempi, Inspiroi nauttimaan ja hyvä mieli valinnasta. Fazer pyrkii jatkuvasti kehittämään yritysvastuuprosessejaan ja vastuun toteuttamista. Se pyrkii tarjoamaan kuluttajille tasapainoisen valikoiman tuotteita ja palveluita sekä rakentamaan toimintansa kestävälle pohjalle. Tämä antaa kuluttajille mahdollisuuden olla tyytyväisiä valintoihinsa.

Fazer näkee yritysvastuunsa toteuttamisella olevan suora vaikutus yhtiön brändiarvoon ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Tästä syystä konserni mittaa onnistumista taloudellisilla ja mainemittareilla sekä yhteiskunnallisten ja ympäristöön perustuvilla mittareilla.

Fazerin liiketoiminta luo lisäarvoa sidosryhmille, henkilöstölle, tavarantoimittajille ja alihankkijoille. Kannattavan liiketoiminnan myötä yhtiö voi tarjota työtä ja tuloja sekä maksaa veroja yhteiskunnalle.