Fazeri isikuandmete kaitse avaldus

Uuendatud 22. märtsil 2024. Klõpsake siia, et näha viimatisi isikuandmete kaitse avalduses tehtud muudatusi.

Selles isikuandmete kaitse avalduses kirjeldatakse viise, kuidas Fazer Groupi kuuluvad ettevõtted oma majandustegevuse käigus tarbijate, ettevõtete ning muude organisatsioonide ja huvirühmade kontaktisikute andmeid töötlevad.

Üldosas käsitleme andmete töötlemist ja teie õigusi üldiselt. Saate kiiresti ja lihtsalt vaadata teenusepõhist teavet, kuidas me töötleme teie isikuandmeid teenustes, mida te kasutate.

Meie põhiväärtuste hulka kuuluvad kliendikesksus ja kvaliteet: töötleme teie andmeid vastutustundlikult ja soovime olla teile usaldusväärseks partneriks. Te ise saate mõjutada seda, kuidas teie andmeid töödeldakse. Selles isikuandmete kaitse avalduses käsitlemegi teie õigusi ja seda, kuidas saate oma õigusi rakendada.

Üldjuhul kogume teilt andmeid siis, kui sõlmite meiega lepingu või kasutate meie teenuseid muul viisil. Näiteks kogume teie andmeid siis, kui registreerute mõne meie teenuse kasutajaks, annate meile loa saata teile turundussõnumeid, ostate midagi meie e-poest, kasutate meie veebi- või mobiiliteenuseid, osalete turunduskampaanias või küsitluses, annate meile tagasisidet või pöördute meie klienditeeninduse poole.

Töötleme teie andmeid lepingu täitmise ja teenuste osutamise käigus ning turunduse, kliendisuhtluse ja klienditeeninduse raames. Lisaks kasutame kogutud andmeid selleks, et kohandada meie turundus- ja kommunikatsioonialane tegevus teie huvidele vastavaks. Meie eesmärk on pakkuda tulevikus järjest paremaid teenuseid ning kogutud andmed võimaldavad meil kliente paremini mõista.

1. Kust me andmeid kogume?

Kogume teie andmeid siis, kui:
• registreerute meie teenuste kasutajaks või tellite meie uudiskirja;
• annate meile loa edastada teile turundussõnumeid;
• ostate midagi meie e-poest või kasutate muid meie pakutavaid veebi- ja mobiiliteenuseid;
• osalete meie turunduskampaaniates, turu-uuringutes või arvamusküsitlustes;
• annate meile tagasisidet, jätate meile teate, millele soovite saada vastust, või võtate muul viisil Fazeriga ühendust;
• registreerute Fazeri korraldatud üritusele;
• olete mõne meie ärikliendi või -partneri kontaktisik (näiteks pressiesindaja või mõjutaja) või võtate meiega ühendust oma organisatsiooni esindajana; või
• jagate, avaldate või kommenteerite mõnda Fazeri sotsiaalmeedia kanalites tehtud postitust või saadate sellise kanali kaudu Fazerile sõnumi, et võtta ühendust meie klienditeenindusega. Lisaks teostame ka üldist sotsiaalmeedia seiret, mille eesmärk on kliente paremini mõista ning saada selgem ülevaade Fazeri ja meie tööstusharu kohta räägitavast.

Müügi, turunduse ja kliendisuhtlusega seotud eesmärkidel võime koguda äriklientide ja teiste huvirühmade esindajate andmeid ka teenusepakkujatelt, kes müüvad selliseid andmeid oma andmebaasidest. Fazer hangib kontaktandmeid ja muud isikuteavet meediakontaktide ja mõjutajate kohta erinevatest allikatest, sealhulgas Cisionilt. Kui soovite rohkem teada, kuidas sellist teavet kogutakse ja kasutatakse, vaadake Cisioni privaatsusteatist aadressil www.cision.com/us/legal/privacy-policy/.

Samuti võime koguda teie andmeid teistest kontserni Fazer Group kuuluvate ettevõtete registritest, näiteks seoses ettevõtte ostu või muude äritehingutega. Sel juhul räägime teile andmete töötlemise seosest ettevõtte ostu või muude äritehingutega üksikasjalikumalt.

2. Milliseid andmeid me kogume?

See, milliseid andmeid me töötleme, sõltub teie kasutatavatest teenustest ning nende kasutamise viisist. Te saate ise otsustada, milliseid andmeid me võime teie kohta koguda. Osa andmeid saame teilt otse, näiteks kui ostate midagi meie e-poest või osalete mõnes meie kampaanias. Osa andmeid kogume aga küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Nii saame teada näiteks seda, kuidas meie teenuseid kasutatakse, ning suudame teid võimalikult hästi teenindada. Seda, kuidas teie andmeid eri teenuste puhul töödeldakse, saate järele vaadata alapeatükist „Teenusepõhine ülevaade“. Kui nõustute meie veebisaidil küpsistega, saate lugeda lähemalt, milleks küpsiste kogutud teavet kasutatakse.

Lugege küpsiste kohta täpsemalt siit.

Olenevalt teie kasutatavatest teenustest kogume teie kohta alljärgnevaid andmeid.

Nimi ja kontaktandmed:

Kogume teie ees- ja perekonnanime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri.

Demograafilised andmed:

Kogume ka muud laadi kirjeldavaid andmeid, näiteks vanus ja/või sünnikuupäev ning keel ja riik.

Tuvastusteave:

Kogume võrguteenuste jaoks registreerimisandmeid, näiteks kasutajatunnuse ja parooli ning muud logiteavet.

Kliendisuhtega seotud teave:

Kogume andmeid näiteks ostude, broneeringute, kasutatud soodustuste ja muude e-poes tehtud toimingute ning muu tegevuse kohta. Samuti kogume klientide tagasisidega seotud teavet ja muid klientide kontaktandmeid. Teatud kaebuste korral võime oma vastutuse määra tuvastamiseks töödelda ka terviseandmeid.

Makseandmed:

Teie maksete töötlemiseks kogume andmeid, mida läheb vaja ostu eest tasumisel. Muu hulgas kogume teavet teie kasutatava makseviisi kohta ja, juhul kui soovite tasuda arvega, salvestame ka arve koostamiseks vajalikud andmed.

Esindusõiguse andmed:

Kui suhtlete meiega oma ettevõtte, mõne muu organisatsiooni või huvirühma esindajana, tahame teada nii teie ametikohta esindatavas asutuses või ühenduses kui ka selle nime ja kontaktandmeid. Samuti kogume muud teavet, mis on vajalik Fazeri ja teie esindatava ettevõtte või organisatsiooni vaheliste suhete haldamiseks, näiteks teavet, mis on seotud juurdepääsuhalduse või koolitustega, millel olete osalenud.

Kampaaniaandmed:

Kui osalete mõnes meie turunduskampaanias (näiteks auhinnaloosis või võistlusel), salvestame nii kampaaniaga seoses esitatud andmed kui ka andmed kampaanias osalemise kohta.

Turu-uuringud ja arvamusküsitlused

Turu-uuringute ja arvamusküsitluste läbiviimisel kogume andmeid, millest meil võib oma teenuste, majandustegevuse või toodete arendamisel kasu olla.

Andmed huvide kohta ja profiili loomine:

Me kogume andmeid oma klientide huvide kohta. Kasutame huvide andmeid grupi tasandil oma toodete ja teenuste arendamiseks. Lisaks teie enda poolt vahetult esitatud selgesõnalistele andmetele võime teie huvide kohta teha järeldusi ka muude meie kogutud andmete, näiteks teile saadetud uudiskirjade põhjal (näiteks kas kiri on avatud ja milliseid muid tegevusi sisuga tehti). Võime sisu ja turundust suunata eri kliendirühmadele näiteks e-poe ostude, antud tagasiside ja küsitluste vastuste põhjal. Kui olete MyFazeri kliendiprogrammi liige, suuname teile sisu, soodustusi ja teenuseid tuginedes teie huvide andmetele, et pakkuda teile parimat võimalikku kliendikogemust.

Turundusega seotud load ja keelud:

Kogume teavet turundussõnumite saatmisega nõustumise ja nendest loobumise kohta.

Andmetes tehtavad muudatused:

Kui eespool mainitud andmed muutuvad, võivad meie süsteemid muudatuste üksikasjad salvestada, et saaksime olla kindlad andmete täpsuses.

Visuaalsed jäädvustused:

Võime Fazeri üritustel teha fotosid või videosalvestusi. Kui pildistame konkreetselt teid, mitte kogu publikut, küsime pildi avalikustamiseks teie nõusolekut. Samuti võivad Fazeri tööruumide külastamisel teie kujutise turvalisuspõhjustel jäädvustada meie turvakaamerad.

Terviseandmed:

Kui kogume erandjuhul terviseandmeid, küsime teilt nende töötlemiseks eraldi luba, välja arvatud juhul, kui meil on nende andmete töötlemiseks mõni muu õiguslik alus. Selliste õiguslike aluste hulka kuulub ka õigusliku vastutusega seotud uurimine kaebuste korral.

Te saate ise otsustada, milliseid andmeid me võime teie kohta koguda. Enamikku meie teenuseid saate kasutada ülalkirjeldatud infot esitamata. Mõne teenuse kasutamiseks (näiteks kampaaniates osalemiseks, kaebuse töötlemiseks või võrguteenuse kaudu toodete või teenuste ostmiseks) peate aga sisestama oma isikuandmed. Kui otsustate oma isikuandmeid meiega mitte jagada, ei saa me osa tooteid ja teenuseid teile pakkuda või ei saa me neid tooteid ja teenuseid pakkuda teile teie huvisid arvestades. Saate kiiresti ja lihtsalt vaadata teenusepõhist teavet, kuidas me töötleme teie isikuandmeid iga teenuste puhul.

3. Küpsised

Võrguteenuste kasutamise kohta kogume andmeid muu hulgas küpsiste abil.

Küpsis on väike fail, mille veebisait kasutaja arvutisse salvestab ja mis saadab saidi administraatorile andmeid, kui kasutaja saiti uuesti külastab. Kasutame küpsiseid Fazeri saidil selleks, et muuta saidi kasutamine mugavamaks ja jälgida sellel toimuvat liiklust. Samuti võime küpsiseid kasutada selleks, et kuvada oma saitidel just teile kohandatud teavet ja reklaame. Sel juhul kuvatakse reklaamid külastaja veebisaidil käitumise põhjal, näiteks millist sisu külastaja on lugenud, mida kuulanud, millel klõpsanud jne. Küsime veebisaidi külastajalt nõusolekut teiste küpsiste kasutamiseks, mis ei ole veebisaidi kasutamiseks ilmtingimata vajalikud. Brauseri sätete abil saate keelata turundus- ja analüüsiküpsiste kasutamise ning aktiveerida vastavasisulise hoiatuse.

Lugege küpsiste kohta täpsemalt siit.

4. Mille jaoks kogutud andmeid kasutatakse

Töötleme teie andmeid majandustegevuslikel eesmärkidel, näiteks tellitud toodete kohaletoimetamiseks, tellitud teenuste osutamiseks või muu lepingu täitmiseks. Samuti töötleme teie andmeid siis, kui töötlemise vajadus tuleneb Fazeri õigustatud huvist. Teatud asjaoludel oleme juriidiliselt kohustatud töötlema teie isikuandmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi. Mõnel juhul võime andmete töötlemiseks küsida teilt eraldi nõusolekut. Töötlemiseks antud nõusoleku saate alati tagasi võtta, kuid selline tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust. Kogutud andmeid kombineerides saame pakkuda teile võimalikult heal tasemel teenust.

Me töötleme teie andmeid järgmistel eesmärkidel.

• Veebi- ja mobiiliteenused:

Töötleme teie andmeid selleks, et saaksite kasutada meie veebiteenuseid ja mobiilirakendusi, lähtudes lepingu täitmise vajadusest. Teie andmete alusel saame teid tuvastada, pakkuda teile digitaalseid teenuseid ja täita teiega sõlmitud lepinguid (näiteks toimetada kohale teie tellitud toote).

• Klienditeenindus ja -suhtlus:

Töötleme teie andmeid klienditeeninduse pakkumise eesmärgil, nagu näiteks teie poolt meile saadetud tagasisidele või kaebusele vastamiseks, kliendisuhtluseks ja vaidluste lahendamiseks, lähtudes lepingu täitmise vajadusest ja vajaduse korral seoses juriidilise kohustusega.

• Otseturundus, turu-uuringud ja arvamusküsitlused:

Töötleme teie andmeid oma toodete ja teenuste turundamiseks. Samuti võime töödelda teie andmeid turundusuuringutes ja arvamusküsitlustes, et oma kliente paremini mõista ja seeläbi neile paremaid teenuseid pakkuda, mis on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks või teie eelneva nõusoleku alusel.

• Suunatud kommunikatsioon, turundus ja teenused:

Töötleme teie andmeid kommunikatsiooni ja turunduse eesmärgil, kui see on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvide täitmiseks või, kui see on asjakohane, teie eelneva nõusoleku alusel. Näiteks kasutame oma kliendiregistri andmeid anonüümsete sihtrühmade loomiseks. Nii saame edastada teile meie toodete ja teenuste kohta võimalikult asjakohast teavet. Suunatud turunduse edastamisel lähtume neist huvidest, mida klient on oma kasutajaprofiilis ise nimetanud, või teabest, mille oleme saanud kliendi kohta salvestatud andmete põhjal. Selliste andmete hulka kuulub näiteks teave selle kohta, millistes kampaaniates olete osalenud ja kuidas olete meie võrguteenuseid kasutanud.

• Analüüsimine ja statistika koostamine ning majandustegevuse, toodete ja teenuste arendamine:

Töötleme teie andmeid teie nõusolekul ja lähtuvalt vastutava töötleja õigustatud huvist pakkuda oma teenuseid, hallata kliente ja teisi selliseid suhteid ja seotud kohustusi, kliendisuhtlust ja turundust ning tagada turvalisust. Turundustegevus põhineb alati eelneval nõusolekul, mida saab igal hetkel tagasi võtta. Isikuandmeid töödeldakse ka praeguste ning tulevaste teenuste ja/või toodete pakkumiseks, haldamiseks ja arendamiseks. Valvekaamerate salvestuste töötlemisega soovime tagada oma klientide turvalisuse. Isikuandmete töötlemisel püüame alati jälgida, et töötlemine oleks vajalik kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks ja et see oleks eesmärkidega proportsionaalne. Fazer tutvustab uusi tehisintellektil põhinevaid tööriistu, mille eesmärk on muuta teadmiste töö tõhusamaks, kasutades olemasolevaid andmeid. M365 keskkonnas tõhustatakse andmetöötlust tehisintellektil põhineva rakenduse M365-Copilot abil. Tehisintellekti ei kasutata automatiseeritud otsuste tegemiseks, vaid see toimib teadmiste töövahendina koos teiste M365 tööriistadega.

• Pettuste ennetamine ja nõuetele vastavus:

Vajadusel töötleme teie isikuandmeid, et ennetada pettusi ja järgida eeskirju (näiteks kaubandussanktsioonid ja altkäemaksu vastased määrused). Isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivatele seadustele ja headele tavadele, et täita meie juriidilisi kohustusi ja lähtuda meie õigustatud huvidest. Kogume suure osa vajalikest isikuandmetest otse teie käest. Samuti võime teie isikuandmeid saada muudest allikatest, näiteks avalikest andmebaasidest ja muudest usaldusväärsetest avalikest allikatest, samuti kolmandate osapoolte andmebaasidest.

Õigustatud huvi tähendab seaduslikku huvi, mille jõustamine on Fazeri majandustegevuse jaoks oluline. Fazer võib õigustatud huvist lähtuvalt tegutseda siis, kui teenuse kasutaja ehk andmesubjekti ja Fazeri vahel on oluline ja asjakohane seos. Fazeri õigustatud huvid hõlmavad meie teenuste kvaliteedi ja tõhususe parandamist, meie külastajate kaitset, pettuste ja turvaintsidentide tuvastamist, enda kaitsmist kohtumenetluses ja seaduste järgimist. Õigustatud huvi hindamisel kaalutakse andmesubjekti ja Fazeri huvisid, sealhulgas põhiõiguste rakendamist, kogutud andmete olemust ja andmete kogumise eesmärki ning andmete turvalisust. Andmesubjektil on õigus vaidlustada õigustatud huvist lähtuv andmete töötlemine. Täpsemat teavet oma õiguste kohta saate lugeda alapeatükist „Kuidas te saate oma isikuandmete töötlemist mõjutada?“.

Täpsemat teavet eri teenuste kasutamisel kogutavate andmete kohta ning andmete teenusepõhiste kasutuseesmärkide ja -aluste kohta saate lugeda 2. peatükist. „Kust me andmeid kogume?“.

5. Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Teie andmeid säilitatakse vaid niikaua, kui on vaja selles isikuandmete kaitse avalduses kirjeldatud eesmärkide või seadustes (näiteks raamatupidamisseaduses) sätestatud nõuete täitmiseks. Kui olete liitunud MyFazeri püsikliendiprogrammiga, säilitame teie põhiandmeid kuni MyFazeri püsikliendiprogrammi liikmesuse lõpetamiseni; ostuandmeid ja meediamonitooringu käigus kogutud andmeid säilitatakse kuus aastat ja kolm kuud alates andmete kogumisest. Teie andmete säilitamise aeg sõltub ka sellest, kuidas ja millisel eesmärgil teie andmeid kogutakse. Sellest, kuidas andmete säilitamise aeg kindlaks määratakse, saate täpsemalt lugeda altpoolt.

Isikuandmete säilitamise aja alused leiate teenuste kaupa alltoodud tabelist. Kui teie isikuandmete säilitamise alus kaob, algatatakse protsess, mille tulemusena kustutatakse teie andmed meie registritest turvalisel viisil.

Teenused või funktsioonid, mille puhul kehtib andmete säilitamise piirang Milleks me teie andmeid selle teenuse puhul kasutame? Kui kaua me teie andmeid säilitame?
Ühekordne ost või korduv tellimus e-poest. Tellitud kauba kohaletoimetamiseks ja võimalike kaebuste vastuvõtmiseks. Seni, kuni tellitud kaup on kohale toimetatud (või korduva tellimuse viimane tarne on teostatud), kaebuste esitamise aeg on möödunud või kogutud andmeid pole toote kvaliteedi kontrollimiseks enam vaja ning meil pole alust arvata, et võite meiega vastava tellimuse asjus veel ühendust võtta.
Broneerimissüsteemid (näiteks Fazeri külastuskeskus, koosolekute ja pidude teenus). Teenuse osutamiseks või ürituse korraldamiseks. Seni, kuni teenus on osutatud või üritus korraldatud, kaebuste esitamise aeg on möödunud või andmeid pole teenuse kvaliteedi kontrollimiseks enam vaja ning meil pole alust arvata, et võite meiega vastava teenuse või ürituse asjus veel ühendust võtta. Registreerunud klientide andmeid säilitatakse seni, kuni nende kliendikontod on kehtivad.
Kampaanias osalemine. Kampaania korraldamisega seotud toimingute tegemiseks (näiteks auhinna kohaletoimetamiseks). Seni, kuni kampaania lõppeb ja kampaaniale järgnevad toimingud on teostatud (näiteks auhind võitjale kätte toimetatud) ning meil pole alust arvata, et võite meiega vastava tellimuse asjus veel ühendust võtta.
Turundussõnumid Uute toodete ja teenuste turundamiseks. Seni, kuni turundussõnumite saatmiseks antud nõusolek ja/või uudiskirja tellimus tühistatakse.
Tagasiside, ettepaneku või kaebuse menetlemine ja muulaadne klienditeenindus. Tagasiside menetlemiseks, teenusekvaliteedi parandamiseks ning õigusliku vastutuse uurimiseks. Seni, kuni kaebuste esitamise aeg on möödunud, toiduohutuse enesekontrollisüsteemi (HACCP) nõuded on täidetud, kaebus on lahendatud, Fazeri õiguslik vastutus on kindlaks tehtud ning juhtumi menetlemine on lõpetatud.
Tellimus. Teenuse osutamiseks. Seni, kuni tellimus on kohale toimetatud / vastu võetud, kaebuste esitamise aeg on möödunud või andmeid pole teenuse kvaliteedi kontrollimiseks enam vaja ning meil pole alust arvata, et võite meiega vastava tellimuse asjus veel ühendust võtta.
Arvamusküsitlusele või uuringule vastamine. Meie teenuste kvaliteedi parandamiseks. Seni, kuni arvamusküsitlus või uuring on lõpule viidud ja küsitluse või uuringu eesmärk on täidetud.
Mobiilirakenduse kasutamiseks. Teenuse osutamiseks. Seni, kuni rakenduse kasutamine on lõpetatud ja kliendiga seotud kasutajakonto kustutatud.
MyFazeri püsikliendiprogrammi / põhiandmete kasutamiseks (nimi, eelistused) Teenuse osutamiseks. Kuni teie MyFazeri kliendiprogrammi liikmesuse lõpetamiseni.
MyFazeri püsikliendiprogrammi / veebipoe kasutamiseks ostuandmed ja meediamonitooringu käigus kogutud andmed Sihtturunduseks Maksimaalselt kuueks aastaks ja kolmeks kuuks.
Ettevõtte, muu organisatsiooni või huvirühma esindaja isikuandmete töötlemine. Teenuste kasutamise või teabevahetuse võimaldamine. Seni, kuni teie andmeid enam ei vajata sellel eesmärgil, mille jaoks need algselt koguti, või seni, kuni te ei täida enam ettevõttes või organisatsioonis neid kohustusi, mille alusel teie isikuandmeid töödeldi. Ent kui teie uus ametikirjeldus selleks aluse annab, jätkame teie andmete töötlemist ka edaspidi.
Videovalvesüsteemid Töötajate ning meie hoonetes viibivate või neid külastavate isikute ja töötajate vara ja toidu turvalisuse tagamiseks. Kaks nädalat kuni kolm kuud, oleneb riigist.
Juurdepääsukontrolli süsteemid Töötajate ning meie hoonetes viibivate või neid külastavate isikute ja töötajate vara ja toidu turvalisuse tagamiseks. Kolm aastat. Juurdepääsuõiguste andmata jätmise korral kustutatakse avalduse andmed kolme kuu jooksul alates avalduse süsteemi sisestamise kuupäevast.

Pange aga tähele, et sõltumata ülalkirjeldatust, võib meil olla seadusest tulenev kohustus mõningaid teie andmeid töödelda pikema aja jooksul (näiteks e-poes esitatud tellimuste andmete töötlemine kooskõlas raamatupidamist reguleerivate seadustega). Niisugustel juhtudel töötleme andmeid üksnes sel eesmärgil, mis seaduses ette on nähtud. Samuti võime andmete säilitamise aega muuta, kui Fazeri vastu esitatakse seadusest tulenev nõue või kui niisuguse nõudega seotud toimingute teostamine pole lõpetatud.

Lisaks võime, sõltumata ülalkirjeldatust, töödelda teie andmeid anonüümsel kujul ka analüüsi tegemiseks, statistika koostamiseks, oma majandustegevuse edendamiseks ning toodete ja teenuste kvaliteedi parandamiseks.

6. Kellel on õigus teie andmeid töödelda ja kas me avaldame andmeid kolmandatele isikutele?

Teie andmeid töödeldakse Fazer Groupis. Võime teie andmeid ametiasutustele avaldada näiteks siis, kui seadus seda nõuab, st peame täitma seadusest tulenevat kohustust (sh kohtumäärus), kui see on vajalik kuritegude ennetamiseks, uurimiseks või nende eest vastutusele võtmiseks või kui see on vajalik meie poliitika jõustamiseks või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitsmiseks. Lisaks võime teie andmed avaldada ettevõtte ülevõtmisel või muu ettevõttega seotud tehingu tegemisel ettevõtte uuele omanikule või muule tehinguga seotud isikule.

Lepingu täitmiseks võime avaldada isikuandmeid ka kolmandatele isikutele. Selliste kolmandate isikute hulka kuuluvad meie partnerid, kes pakuvad meie veebipoodides või müügipunktides makseagentuuri- või transporditeenuseid; IT-teenuseid või -lahendusi pakkuvad ettevõtted, konsultatsiooni- ja audiitorteenuseid pakkuvad ettevõtted, turundusteenuseid pakkuvad ettevõtted; need partnerid võivad tegutseda andmetöötlejatena, meie juhiste alusel ja oleme lepinguga kohustatud mitte kasutama teie andmeid oma eesmärkidel, vaid võime tegutseda ka eraldi vastutavate töötlejatena maksmiseks ja transportimiseks vajalike isikuandmete osas. Teavet e-poe partnerite kohta leiate vastavast e-poest. Soovitame teil lugeda selliste kolmandate isikute andmekaitsepoliitikat. Klientide tagasiside või tootepäringute paindlikuks käsitlemiseks võime vajadusel avaldada tagasiside või tootepäringuga seotud isikuandmeid ka turustajale, jaemüüjale, kaubamärgiomanikule või litsentsisaajale, lähtudes sellise osapoole või Fazeri õigustatud huvist.

Isikuandmete töötlemisel kasutame kolmandate isikute teenuseid, kuid üldjuhul ei avalda me teie andmeid neile sellisel kujul, et nad saaksid neid kasutada muul, kui Fazeri määratud eesmärgil.

Andmete töötlemiseks kasutame alltöövõtjate ja teiste teenusepakkujate teenuseid (näiteks tehnilise hoolduse teostamisel või kampaaniate ja otseturunduse korraldamisel). Sel juhul on aga meie alltöövõtjatel ja teenusepakkujate lepinguline kohustus tagada selline infoturbe tase, mis oleks piisav teie isikuandmete kaitsmiseks ja andmekaitsealaste õigusaktide järgmiseks. Meiega koostööd tegevad alltöövõtjad ja teenuseosutajad kasutavad teie andmeid vaid Fazeri määratud eesmärkidel, mida on kirjeldatud eespool. Me ei avalda teie andmeid neile kujul, mis võimaldaks neid kasutada muul eesmärgil.

7. Kas edastame teie andmeid väljapoole EL-i või EMP piire (kolmandatesse riikidesse)?

Kui kasutame teie andmeid elektroonilise suhtluse teostamiseks, võidakse teie andmeid edastada ka meie USA-s asuvatele teenusepakkujatele. Teie andmeid võidakse edastada USA-sse ja Kanadesse, kui ostate midagi meie e-poodidest.

Samuti võime mõnel siin dokumendis nimetamata jäänud juhul edastada teie andmeid väljapoole EL-i või EMP piire, kui see on vajalik inventarihaldusega ja tarnega seotud eesmärkidel või andmete tehniliseks haldamiseks ning tingimusel, et andmete edastamisel järgitakse EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõudeid (näiteks Euroopa Komisjoni heakskiidetud mudeltingimusi kohaldades).

Digitaalturunduse ja kliendisuhtluse tarbeks kasutame oma USA teenusepakkuja digitaalset tööriista. Seetõttu võidakse teie andmeid, juhul kui neid kasutatakse digitaalse suhtluse eesmärgil, edastada ka USA-sse. Lisaks kasutame Ameerika Ühendriikides inventari- ja tarnehaldusteenuste osutajat, kelle alltöövõtjad asuvad kolmandates riikides, mistõttu võidakse juhul, kui kasutame andmeid inventarihalduse ja tarne eesmärgil, edastada teie andmed muudesse kolmandatesse riikidesse. Me kasutame digitaalset kasutajaliidese arendustööriista, millega kuvatakse teatavale kasutajarühmale erinevat versiooni ning antakse meile kasutajaliidese kaudu tagasisidet. Teenuseosutaja kasutab USAs asuva töövõtja pakutavat platvormi. Seega võidakse meie veebiteenustele juurdepääsemisel edastada teie andmed USAsse, eesmärgiga arendada meie veebiteenuseid.

Fazeri veebipoodide (Fazer Store’i e-pood, Fazer Experience’i veebipood, Gateau käsitööpagarite veebipood, Shop-in-Shop pagaritöökoja veebipood, Fazer Café koogipood, Fazer Café toidu kaasavõtmisteenuse veebipoed, Custom Fazer-teenus ja veebipood Fazer Proshop) platvormi pakkuv teenusepakkuja asub Kanadas ning seoses selle teenusepakkuja andmetöötlusega võidakse andmeid edastada Ameerika Ühendriikidesse. Seega, kui ostate midagi eelmainitud e-poodidest, võidakse teie isikuandmeid edastada tehingu võimaldamiseks nii USA-sse kui ka Kanadasse. Seoses ostudega eelmainitud e-poodidest, võite avaldada oma andmeid ka valitud makseteenuste osutajale. Kui teie valitud makseteenuste osutajaks on Stripe, võidakse teie isikuandmed töödelda näiteks USA-s. E-poodidega seotud isikuandmete töötlemise kohta leiate lisateavet teenusekohase teabe peatükist.

Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt on Kanadas rakendatavad andmekaitsemeetmed piisavad, et tagada Kanadasse edastatavate isikuandmete turvalisus. Kui saadame teie andmeid USA-sse või teise väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki, on saatmine seadustatud lepinguliste meetmetega (näiteks Euroopa Komisjoni heakskiidetud mudeltingimusi kohaldades) või teiste meetmega, mis järgivad EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid (näiteks piisavat kaitset käsitlevad otsused).

8. Kuidas te saate oma isikuandmete töötlemist mõjutada?

Te saate mõjutada seda, kuidas Fazer teie andmeid kogub ja kasutab. Kuivõrd teie õigused on meie jaoks olulised, oleme loonud teile mitmesuguseid võimalusi andmete töötlemise mõjutamiseks. Altpool saate lugeda oma õiguste ja nende teostamise viiside kohta.

Te saate mõjutada oma andmete töötlemist järgmistel viisidel.

• Teil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine otseturunduse tegemiseks (vaidlustamisõigus). Kui esitate otseturunduse eesmärgil töötlemisele vastuväite, ei ole meil enam õigust teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel töödelda. Arvestage aga sellega, et kui loobute mingist varem tellitud uudiskirjast, kuid olete andnud meile üldise nõusoleku teile turundussõnumeid edastada, saate meilt mõningaid turundussõnumeid edaspidigi. Sellistel juhtudel saate antud nõusoleku tagasivõtmiseks täita meie veebisaidil oleva ankeedi või võtta ühendust meie klienditeenindusega. Palun arvestage ka sellega, et isegi kui loobute otseturundusest, võite endiselt näha meie reklaame Fazeri-väliseid teenuseid kasutades ja saada meilt klientidele suunatud teavitusi, näiteks kinnitusi e-poes tehtud tellimuse kohta. Lisaks võite niisuguseid turundussõnumeid saada Fazerilt ka seoses oma töö või vastutusvaldkonnaga. Lihtsaim moodus neist sõnumitest loobuda on klõpsata teile saadetud sõnumi lõpus olevat loobumislinki.

• Mõnel juhul võib teil eriliste isiklike asjaolude tõttu olla õigus oma andmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel vaidlustada. Ent niisugusel juhul rakendub teie õigus vaid sellistele andmetele, mida töötleme Fazeri õigustatud huvist lähtuvalt. Kui palute meil sel alusel oma isikuandmete töötlemise lõpetada, peate meile ka teada andma, mis on see eriline isiklik põhjus, mille tõttu tuleb teie andmete töötlemine lõpetada.

• Teil on õigus taotleda juurdepääsu endaga seotud andmetele või küsida meilt kinnitust selle kohta, et me teiega seotud andmeid ei töötle (juurdepääsuõigus). Lihtsaim viis niisugust taotlust esitada on täita vastav ankeet, mille leiate meie veebilehelt Teatud olukordades on teil ühtlasi õigus saada meilt teie kohta kogutud isikuandmeid digitaalsel kujul, et saaksite need edastada teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus).

• Samuti on teil õigus oma andmeid parandada (andmete parandamise õigus). See tähendab, et juhul, kui teie andmed on valed, ebatäpsed või puudulikud, on teil õigus nõuda, et teie andmed parandaksime või neid täiendaksime. Teatud olukordades on teil õigus oma andmete töötlemist piirata (töötlemise piiramise õigus). See tähendab, et kui vaidlustate andmete täpsuse, on teil õigus piirata nende andmete töötlemist seni, kuni suudame kindlaks teha, kas töödeldavad andmed on täpsed.

• Teatud juhtudel on teil õigus nõuda ka oma andmete kustutamist. Muu hulgas on see õigus teil näiteks siis, kui teie andmed pole enam vajalikud selle eesmärgi täitmiseks, milleks need algselt koguti, või kui andmete kogumise aluseks oli teie nõusolek, mille soovite nüüd tühistada, ja muid aluseid teie isikuandmete töötlemiseks pole (õigus olla unustatud). Pidage meeles, et kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik näiteks selleks, et e-poest tellitud kaup kohale toimetada, või selleks, et täita teie otseturundusest loobumise soovi, siis ei saa me teie andmeid kustutada.

Oma isikuandmete töötlemisega seonduvaid õigusi saate teostada nii, et täidate meie veebilehel oleva ankeedi.

9. Kelle poole võite pöörduda, kui teil peaks andmete töötlemise kohta küsimusi tekkima?

Meie andmekaitsepõhimõtete kohta võite täpsemalt lugeda veebilehelt www.fazergroup.com/privacy, seal saate ka meiega ühendust võtta või teostada oma andmete töötlemisega seotud õigusi.

Kui leiate, et oleme selles isikuandmete kaitse avalduses kirjeldatud põhimõtetest hoolimata teie isikuandmete kaitset reguleerivatest seadustest tulenevaid õigusi rikkunud, võite esitada kaebuse kohalikule andmekaitseasutusele. Ent esmalt soovitame teil probleemi lahendamiseks võtta ühendust meie klienditeenindusega.

10. Vastutavad töötlejad

Oy Karl Fazer Ab ja temaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtted, kes on omaenda tööprotsesside raames andmete vastutavad töötlejad.

Fazer on rahvusvaheline pereettevõte, mis toodab ja müüb kvaliteetseid pagari-, kondiitri- ja teraviljatooteid ning haldab kohvikuid. Fazer tegutseb kaheksas riigis ja ekspordib oma toodangut 40 riiki.

Oy Karl Fazer Ab
Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland
P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland

Soome

Fazer Ravintolat Oy
Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland
P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland

Fazer Confectionery Ltd
Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland
P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland

Oy NIS- Nordic Industrial Sales Ab
P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland

Fazer Bakeries Ltd
Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland
P.O. Box 17, 00941 Helsinki, Finland

Fazer Finland Oy, Fazer Mills
P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland

Rootsi

Fazer Bageri AB
Lindhagensgatan 120
P.O. Box 30170
104 25 Stockholm, Sweden

Fazer Sweden AB
Hallgränd 3
121 62 Johanneshov, Sweden

Trensums Food AB
Storgatan 37,
362 22 Tingsryd, Rootsi

Norra

Fazer Norway AS
Karl Johans Gate 2
0154 Oslo, Norway

Taani

Fazer Denmark ApS
Lindgreens Allé 12
DK-2300 Kopenhaagen, Taani

Eesti

Fazer Eesti AS
Veerenni 24
10135 Tallinn, Eesti

Läti

Fazer Latvija SIA
Druvas iela 2
Ogre, 5001, Latvia

Leedu

Fazer Lietuva UAB
Raudondvario pl. 129A
47188 Kaunas, Lithuania

Poola

Fazer Poland sp. z o.o.
ul. Towarowa 28,
00-839 Varssavi, Poola

Teenusepõhine ülevaade

Siinne ülevaade annab teile teavet selle kohta, kust me teie andmeid kogume ning kuidas neid erinevate teenuste kasutamisel töötleme.

E-poed

Meie e-poodidest saate tellida meie tooteid või teenuseid. Töötleme teie andmeid lepingu täitmiseks ja kliendisuhte haldamiseks. Seoses tellimuste, MyFazeri liikmete ja kliendiprogrammi tegevustega küsime teilt üksikasju, mis võimaldavad meil tellimust täita, nt teie nime, kontaktandmeid, teie kliendisuhte teavet, muudatuste andmeid ja tuvastusteavet. Samuti kogume makseandmed, näiteks info teie valitud makseviisi kohta ja juhul, kui tasute arvega, ka arve andmed. Soovi korral võite anda meile loa elektrooniliste otseturundusteadete saatmiseks.

Lepingu täitmiseks võime avaldada isikuandmeid ka kolmandatele isikutele. Kolmandateks isikuteks võivad olla meile makseteenust pakkuvad partnerid või e-poest tellitud tooteid kohale toimetavad transpordiettevõtted; need isikud võivad tegutsed ka maksete teostamiseks ja tellimuste täitmiseks vajalike andmete vastutavate töötlejatena. Teavet e-poe partnerite kohta leiate vastavast e-poest. Soovitame teil tutvuda ka kolmandate isikute endi andmekaitseavaldustega.

Fazer Grupile kuuluvad järgmised veebipoed: Fazer Store, Fazer Experience’i veebipood, Gateau käsitööpagarite veebipood, Shop-in-Shop pagaritöökoja e-pood, Fazer Café koogipood, toidu kaasavõtmisteenus, Custom Fazer-teenus ja veebipood Fazer Proshop. Fazer Store’i veebipoes on funktsioon, mis tuletab kasutajale meelde hüljatud ostukorvi. Kui olete lisanud mõne toote e-poe ostukorvi, sisestanud kontaktteabe ja klõpsanud valikut „Continue to shipping“ (Edasi tarneteabe juurde), kuid jätate ostukorvi sisu eest makse tegemata, siis töötleb Fazer teie isikuandmeid selleks, et saata teile teenuseteade, s.t meeldetuletus lõpule viimata ostu kohta.

Fazeri veebipoodides oste sooritades võidakse teie isikuandmeid edastada meie teenusepakkujatele Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt on Kanadas rakendatavad andmekaitsemeetmed piisavad. Lisateavet andmete edastamise kohta kolmandatesse riikidesse saate lugeda 7. peatükist „Kas edastame teie andmeid väljapoole EL-i või EMP piire (kolmandatesse riikidesse)?“.

Broneerimissüsteemid

Meie broneerimissüsteemide abil saate broneerida koha, sündmuse või laua mõnes meie restoranis või kohvikus. Lepingu täitmiseks küsime broneeringu tegemisel üksikasju. Nende üksikasjade hulka kuuluvad teie nimi ja kontaktandmed ning teie kliendisuhte andmed, et saaksime broneeringu teie nimel salvestada, selle kinnitada ja vajaduse korral (näiteks broneeringu tühistamisel) teiega ühendust võtta. Võime teilt küsida ka muid broneerimiseks vajalikke andmeid. Nende hulka kuuluvad näiteks andmed erimenüü kohta, võimalik vajadus lisakohtade järele või sünnipäeva tähistava isiku eesnimi ja vanus (sünnipäevapeo kutsetega seoses). Kliendisuhtele tuginedes võime koguda ka muid andmeid teie huvide ja muudatuste kohta. Kui soovite, võite liituda meie MyFazeri kliendiprogrammiga ja anda meile loa elektrooniliste otseturundusteadete saatmiseks.

Tellimused

Võite esitada meile tellimusi kookide, leibade ja muude toitude valmistamiseks. Lepingu täitmiseks küsime selliste tellimustega seoses üksikasju. Nende üksikasjade hulka kuuluvad teie nimi ja kontaktandmed, mis võimaldavad meil tellimuse kinnitada ja teiega vajaduse korral ühendust võtta. Samuti võime koguda teilt andmeid teie tellimusega seotud erimenüü kohta.

Kampaaniad

Kampaaniate korral turundame kindlat toodet, teenust või pakkumist nii kaua, kuni kampaania kestab. Seoses kampaaniatega võime teile pakkuda võimalust osaleda auhinnaloosis või võistlusel ning küsida teilt luba teile turundussõnumite saatmiseks. Niisugustel juhtudel küsime teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi ja kontaktandmed. Vajame neid andmeid kampaania läbiviimiseks ja võimalike auhindade saatmiseks. Kampaaniates osaledes võite astuda ka MyFazeri kliendiprogrammi liikmeks. Lisaks võite anda meile loa elektrooniliste otseturundusteadete saatmiseks. Lugege MyFazeri kliendiprogrammi tingimusi.

Turundussõnumid

Tarbijatele suunatud turundussõnumid

Uudiskirjade vahendusel saame teile digitaalsete kanalite kaudu saata teavet meie pakkumiste ning uute toodete ja teenuste kohta. Enne uudiskirjade saatmist küsime teilt nõusolekut. Kui olete meile turundussõnumite saatmiseks andnud üldise nõusoleku, võime edastada teile uudiseid ja uudiskirju sellistel teemadel, mille vastu teil seni kasutatud teenuste põhjal võiks meie arvates huvi olla. Uudiskirjast loobumiseks klõpsake vastava e-kirja lõpus olevat linki. Palun arvestage aga sellega, et kui te pole tühistanud Fazer Groupile turundussõnumite saatmiseks antud üldist nõusolekut, võib Fazer Group teile konkreetse uudiskirja tellimuse tühistamisest hoolimata muid reklaamteateid edasi saata.

Oma üldise nõusoleku saate tühistada kas meie klienditeenindusega ühendust võttes või täites ankeedi, mis on saadaval meie veebilehel. Üldise nõusoleku tühistamise korral lõpetatakse teile kõigi tarbijatele suunatud turundussõnumite saatmine, sealhulgas nende uudiskirjade saatmine, mille olete eraldi tellinud.

Ettevõtete ja teiste huvirühmade esindajatele suunatud turundussõnumid

Võite saada Fazerilt oma töö või vastutusvaldkonnaga seotud turundussõnumeid näiteks juhul, kui teie ettevõte on meie klient; kui olete oma ettevõtte esindajana näidanud üles huvi Fazeri toodete või teenuste vastu; kui kuulute mõnda teise huvirühma või kui olete tellinud mõne meie uudiskirja. Teeme seda teie kliendisuhte või Fazeri õigustatud huvi alusel. Kui kohalikud seadused seda ette näevad, siis küsime niisuguseks turundustegevuseks teilt nõusolekut. Kui Fazerilt oma töö või vastutusvaldkonnaga seotud turundussõnumeid saate, on kõige lihtsam neist loobuda nii, et klõpsate sõnumi lõpus olevat loobumislinki.

Tagasiside, kaebused ja muud klienditeenindusega seotud sõnumid

Võite anda meile tagasisidet, esitada meie toote või teenuse kohta kaebuse või saata meile tarbijatele mõeldud klienditeeninduse vahendusel soovitusi. Sellises olukorras kogume sellised andmed nagu teie nimi, kontaktandmed ja võimalikud esindusõiguse andmed teie kliendisuhte põhjal. Need andmed lihtsustavad idee või kaebuse töötlemist ja võimaldavad meil vastata. Hüvitise taotluse või õigusliku vastutusega seotud uurimise korral võime teilt vajaduse korral koguda ka terviseandmeid. Seda teeme juhul, kui teil on meie toodete kasutamise tagajärjel ilmnenud mingisugused haigusnähud.

Arvamusküsitlused ja uuringud

Arvamusküsitluste ja uuringute abil saame koguda teavet, mis on oluline meie töö jaoks. Nendele vastamine on vabatahtlik ja töötleme teie andmeid teie nõusolekul. Kui osalete arvamusküsitluses või uuringus, võime küsida teilt isikuandmeid, mis on vajalikud arvamusküsitluse või uuringu läbiviimiseks, või kui arvamusküsitlus või uuring sisaldab auhinna loosimist, vajame isikuandmeid auhinna teile kättetoimetamiseks. Kui olete MyFazeri kliendiprogrammi liige, töötleme teie andmeid ka selleks, et pakkuda teile kliendiprogrammiga seotud teenuseid.

Mobiilirakendused

Meie klientidel on võimalik kasutada mobiilirakendusi, mille kaudu võite esitada tellimusi ning saada meie kohvikutes ja restoranides osa sooduspakkumistest. Et saaksite rakendust kasutada, kogume teilt isikuandmeid (nt teie kontaktandmed, muudatuste andmed ja kliendisuhete andmed, samuti teavet teie huvide kohta, näiteks teavet rakenduse kasutamise kohta, et saaksime saata teile sobivaid pakkumisi).

MyFazeri mobiilirakendus

MyFazer on mobiilrakendus, mille saate oma nutitelefoni alla laadida. MyFazeri mobiilirakendus on teenus, mis on osa MyFazeri kliendiprogrammist. Rakenduse kasutamiseks küsime teilt teie kliendisuhte põhjal teie nime ja e-posti aadressi. Kui annate nõusoleku, võime kasutada mobiilirakendust teie asukoha jälgimiseks ja teile kehtivate pakkumiste sihitud saatmiseks. Soovi korral võite anda meile loa turundusteadete saatmiseks. Lisateavet leiate MYFAZERI KLIENDIPROGRAMMIST.

MyFazeri kliendiprogramm

MyFazer on kontserni Fazer Group kliendiprogramm. Kliendiprogramm hõlmab mitmesuguseid teenuseid, eeliseid ja pakkumisi ning samuti võimalust lüüa kaasa Fazeri toodete ja teenuste arendamises. Kliendiprogrammiga saab ühineda Fazeri veebiteenuse kaudu või laadides alla MyFazeri mobiilirakenduse. Liige saab teenuse MyFazer liikmesuse igal ajal lõpetada.

Kliendiprogrammiga MyFazer seotud andmetöötlus põhineb teie allkirjastatud kliendilepingul. Kliendiprogrammi MyFazer haldamiseks küsime teie nime ja kontaktandmeid. Te saate oma andmeid teenuses MyFazer muuta ja hallata.   

Lisaks kasutame kliendiprogrammi MyFazer liikmete veebiteenuste sirvimise, ostude ning toote- ja teenusehinnangute kohta andmete kogumiseks küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid, samuti liikmete enda edastatud teavet, näiteks mitmesugustes küsitlustes ja uuringutes antud tagasisidet. Me võime kogutud andmeid kombineerida muu klienditeabega ja saadud andmeid kasutada pakkumaks kliendiprogrammi MyFazer liikmetele huvitavaid ja sihitud eeliseid, teenuseid ja sisu ning programmi analüüsimiseks, statistika koostamiseks ja arendamiseks.   

Kliendiprogramm MyFazer hõlmab turundussõnumeid ning programmiga ühinemise korral saadetakse teile soovi korral meili või muude võimalike elektrooniliste kanalite teel Fazeri uudiskirju, eeliseid ja pakkumisi. Saate hallata oma sõnumite sätteid teenuses MyFazer. Kliendiprogrammige seotud mobiilirakenduste tõuketeateid saab hallata asjakohases rakenduses.  

Kliendiprogrammi käitamiseks kasutame kolmandate isikute osutatavaid teenuseid, mis tähendab, et teie andmeid võidakse edastada Ameerika Ühendriikidesse. Kolmandatesse riikidesse andmete edastamise kohta leiate täpsemat teavet peatükist 7. Kas edastame teie andmeid väljapoole EL-i või EMP piire (st „kolmandatesse riikidesse“)?

Videovalvesüsteemid

Videovalve võimaldab meil tagada oma töötajate, klientide ja teiste meie hoonetes viibivate või neid külastavate isikute ning nende vara ja toidu turvalisust ja ohutust ning ennetada ja lahendada ohutust, vara või tootmisprotsesse ohustavaid olukordi.

Videovalve salvestab andmeid isikute kohta, kes viibivad mis tahes ajahetkel kaamerate tööulatuses. Muuhulgas võib valve olla rakendatud avalikus ruumis, kaubalaadimisaladel, tehasealadel ning teatud juhtudel ka rahakäitluskohtades. See võimaldab meil tagada ohutust ning kaitsta inimesi ja vara kahju eest. Kui Fazer kasutab oma territooriumil videovalvesüsteeme, siis on nende kaetud ala selgelt tähistatud (nt kaamera pildiga, teatisega „Videovalve“ või muu sarnase teatega).

Fazer töötleb andmeid vastutava töötleja õigustatud huvi alusel. Andmete säilitamise aja määravad kohalike õigusaktidega sätestatud nõuded ja/või järelevalveasutuse soovitused ning algne säilitamise aeg jääb olenevalt riigist vahemikku kaks nädalat kuni kolm kuud. Andmeid võidakse säilitada kauem, kui see on vajalik õigusliku nõude esitamiseks, lahendamiseks või kaitsmiseks; teisisõnu, kuni õiguslikult kehtiva otsuse langetamiseni või õigusliku asja lõpliku lahenduseni. Valveteenuseid ostetakse sisse turvafirmalt, kelle turvatöötajad jälgivad territooriumi telemonitori vahendusel. Turvatöötajatel on videovalvematerjalidele tehniline juurdepääs ja neil on lubatud materjalile vajaduse korral juurde pääseda, kui Fazeri turvajuht on selleks eelnevalt loa andnud. Turvasüsteemi haldab territooriumil Fazer ise.

Andmeid võidakse avaldada ametiasutustele seadusjärgsete teabehankeõiguse alusel. Muuhulgas kuulub selliste ametiasutuste hulka politsei.

Juurdepääsukontrolli süsteemid

Juurdepääsukontroll võimaldab meil tagada oma töötajate, klientide ja teiste meie hoonetes viibivate või neid külastavate isikute ning nende vara ja toidu turvalisust ja ohutust ning ennetada ja lahendada ohutust, vara või tootmisprotsesse ohustavaid olukordi.

Juurdepääsukontrolli registrisse salvestatakse andmeid isikute kohta, kes on taotlenud juurdepääsuõigusi ning kes on mis tahes ajal sisenenud või väljunud süsteemi kuuluvate uste või väravate kaudu või kasutanud süsteemi kuuluvaid ruume. Süsteemi salvestatava teabe hulka kuulub isiku taustteave, näiteks nimi, roll, tööandja ning teatud juhtudel ka isikukood, sünnikuupäev ja pilt, samuti juurdepääsutoimingu kuupäev ja kellaaeg ning sõiduki registrinumber ja pilt. Taustteave saadakse tavaliselt juurdepääsuõiguse taotlemisel isikult endalt või tema esindajalt ning muu teave hangitakse juurdepääsukontrolli süsteemidest.

Fazer töötleb majandustegevuse käigus nii oma olemasolevate äriklientide ja võimalike äriklientide kui ka tarnijate, alltöövõtjate ja teiste huvirühmade andmeid. Selles kontekstis töötleme teie andmeid juhul, kui võtate meiega ühendust kas ettevõtte, mõne muu organisatsiooni või sidusrühma esindajana. Niisugustel juhtudel lähtub andmete töötlemine üldjuhul Fazeri lepingulistest kohustustest või meie õigustatud huvist. Õigustatud huvi kohta lugege täpsemalt 4. peatükist „Kuidas andmeid kasutatakse?“. Me võime küsida teilt luba isikuandmete töötlemiseks ka näiteks juhul, kui seadus näeb ette, et teie töö või vastutusvaldkonnaga seotud turundussõnumite saatmiseks on vaja teie nõusolekut.

Andmeid võidakse avaldada ametiasutustele seadusjärgsete teabehankeõiguse alusel. Muuhulgas kuulub selliste ametiasutuste hulka politsei.

Ettevõtte kontaktisikute ja teiste huvirühmade isikuandmete töötlemine

Fazer töötleb majandustegevuse käigus nii oma olemasolevate äriklientide ja võimalike äriklientide kui ka tarnijate, alltöövõtjate ja teiste huvirühmade andmeid. Selles kontekstis töötleme teie andmeid juhul, kui võtate meiega ühendust kas ettevõtte, mõne muu organisatsiooni või sidusrühma esindajana. Niisugustel juhtudel lähtub andmete töötlemine üldjuhul Fazeri lepingulistest kohustustest või meie õigustatud huvist. Õigustatud huvi kohta lugege täpsemalt peatükist 4. Kuidas andmeid kasutatakse? Me võime küsida teilt luba isikuandmete töötlemiseks ka näiteks juhul, kui seadus näeb ette, et teie töö või vastutusvaldkonnaga seotud turundussõnumite saatmiseks on vaja teie nõusolekut.

Töötleme teie andmeid selleks, et saaksime teiega lepinguid sõlmida või teile teenuseid pakkuda, parandada klientidega suhtlemist ja nende teenindamist, koostada analüüse, statistikat ja raporteid ning arendada meie majandustegevust. Kasutame teie andmeid ka oma toodete ja teenuste turundamiseks ning võime teile saata seoses tööalaste huvidega, millest meid teavitanud olete, just sellist materjali, mis on teile tööalaselt võimalikult kasulik. Kui saate Fazerilt oma töö või vastutusvaldkonnaga seotud turundussõnumeid, saate neist loobuda, klõpsates saadetud sõnumi lõpus olevat loobumislinki.

Kui suhtlete meiega ettevõtte, mõne muu organisatsiooni või huvirühma esindajana, soovime, et teataksite meile oma nime, kontaktandmed, töökoha ning ameti ja/või ametinimetuse selles ettevõttes või organisatsioonis, mida esindate. Mõnel juhul soovime saada teavet ka teie huvide kohta ning tõenäoliselt muidki andmeid, mida läheb vaja selleks, et hallata Fazeri ja teie esindatava ettevõtte või organisatsiooni vahelist suhet. Lisaks kogume teavet avalikest allikatest, näiteks ettevõtete kodulehtedelt, suhtlusvõrgustikest ning ametiasutuste või teenuseosutajate hallatavatest kataloogidest ja kontaktandmete baasidest.

Fazeri hallatavad Facebooki lehed

Fazer haldab mitut Facebooki lehte. Kui märgite mõne Fazeri Facebooki lehe meeldivaks, kommenteerite postitusi või suhtlete mõne Fazeri Facebooki lehega muul viisil, edastatakse meile teie avalik profiiliteave, mis on nähtav kõigile Facebooki kasutajatele, sealhulgas teie kasutajanimi ja profiilipilt. Töötleme teie andmeid selleks, et teavitada teid uutest toodetest ja teenustest ning eelistest või pakkumistest, turunduskampaaniate, näiteks võistluste ja loosimiste, korraldamiseks, tagasiside hankimiseks, Facebookilt reklaami ostmiseks ja meie reklaamide toimivuse mõõtmiseks. Kui olete meie Facebooki lehtedel saatnud tagasisidet või esitanud kaebuse, siis võime tagasiside või kaebuse töötlemise anda edasi Facebooki-välisele osapoolele; sellises juhul töötleme teie andmeid muude klienditeenindusolukordadega sarnasel viisil.

Samuti hangime Facebookilt andmeid, mida Facebook kogub külastajate kohta siis, kui kasutajad Fazeri Facebooki lehti külastavad või lehe või selle sisuga suhtlevad. See statistika aitab meil mõista seda, kuidas kasutajad Fazeri Facebooki lehtedega suhtlevad.

Fazer töötleb Fazeri Facebooki lehtede andmeid Fazeri õigustatud huvi alusel.

Fazeri Facebooki lehtede külastajaandmete vastutavad töötlejad on ühiselt Facebook Ireland Limited ja vastavat Fazeri Facebooki lehte haldav Fazeri kontserni ettevõte. Peamist vastutust andmekaitsega seotud õigusaktide nõuetele vastamise ning infoturbenõuete ja andmesubjektipäringute täitmise eest kannab Facebook. Facebook töötleb isikuandmeid kooskõlas oma andmepoliitikaga: www.facebook.com/policy/. Isiklikke Facebooki seadeid saate hallata Facebookis. Kui soovite teostada oma Facebooki külastajaandmetega seotud privaatsusõigusi, on teil võimalik pöörduda Facebooki poole.