Fazers personvernregler

Oppdatert 27 februar 2018

Kort om personvernregler:

 • Våre nøkkelverdier inkluderer kundefokus og kvalitet: Vi behandler dine opplysninger på ansvarlig måte, og vi ønsker å være din tillit verdig.

 • I disse personvernreglene beskriver vi hvordan dine personopplysninger blir samlet inn, behandlet og beskyttet av Fazer-konsernet. Dette gjelder når du bruker våre tjenester beskrevet i personvernreglene, uansett i hvilke land konsernets virksomhet utøves, eller hvilke av gruppens selskaper du gjør forretninger med.

 • Dine opplysninger vil bli lagret når du gjør forretninger med oss, for eksempel når du registrerer deg som en bruker av våre tjenester, abonnerer på et nyhetsbrev, kjøper produkter fra en nettbutikk, bruker nettjenester og mobile tjenester, deltar i salgskampanjer eller en spørreundersøkelse, gir tilbakemelding eller kontakter vår forbrukertjeneste.

 • Opplysningene vi samler inn, kan inkludere opplysninger som vi mottar fra deg, for eksempel når du logger deg inn på en tjeneste eller deltar i en kampanje, eller opplysninger som registreres når du bruker tjenestene.

 • Vi behandler dine opplysninger under implementeringen av våre tjenester, i vår markedsførings- og kundekommunikasjon, samt i vår kundeservice. I tillegg bruker vi opplysningene for å tilpasse markedsføring og kommunikasjon slik at den passer til dine interesser. I fremtiden ønsker vi å utvikle enda bedre smaksopplevelser, og opplysningene vi samler inn vil hjelpe oss til å forstå kundene våre bedre.

 • Du kan påvirke måten dine opplysninger behandles. Disse personvernreglene forteller deg om dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

Disse personvernreglene diskuterer følgende forhold:

 1. Generelt
 2. Hvor samler vi inn opplysninger fra?
 3. Hvilke typer opplysninger samler vi inn?
 4. Hva brukes opplysningene til?
 5. Hvor lenge lagrer vi dataene dine?
 6. Hvem kan behandle opplysningene dine og gir vi opplysningene dine til tredjeparter?
 7. Overfører vi dine opplysninger utenfor grensene til EU eller EØS ("tredjeland")?
 8. Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?
 9. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?
 10. Kan vi foreta endringer av våre personvernregler og hvordan varsler vi deg om endringene?
 11. Hvem kan du henvende deg til hvis du har spørsmål om behandlingen av dine opplysninger?
 12. Kontrollere:

1. Generelt

Fazer er forpliktet til å beskytte ditt personvern og behandle dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og god praksis for databeskyttelse.

I disse personvernreglene beskriver vi hvordan dine personopplysninger blir samlet inn, behandlet og beskyttet av Fazer-konsernet. Dette gjelder når du bruker våre tjenester beskrevet i personvernreglene, uansett i hvilke land konsernets virksomhet utøves, eller hvilke av gruppens selskaper du gjør forretninger med.

Hvis du ikke godkjenner vår praksis som er beskrevet i personvernreglene, anbefaler vi at du ikke oppgir dine opplysninger til Fazer. Vær oppmerksom på at du ikke kan benytte deg av alle våre tjenester, som for eksempel å handle i vår nettbutikk, uten å oppgi dine opplysninger til oss.

2. Hvor samler vi inn opplysninger fra?

Vi samler inn opplysninger om deg, blant annet når du:

 • Registrerer deg som bruker av våre tjenester
 • Abonnerer på et nyhetsbrev
 • Foretar kjøp i vår nettbutikk, eller bruker de andre nettjenestene og mobile tjenestene våre
 • Deltar i våre salgskampanjer eller en markedsføringsundersøkelse, eller en spørreundersøkelse vi har
 • Sender oss tilbakemelding, eller ber oss om å kontakte deg
 • Kontakter vår forbrukertjeneste

Vi samler også inn opplysninger om deg fra registrene til andre selskaper som tilhører Fazer-gruppen.

3. Hvilke typer opplysninger samler vi inn?

Dataene vi behandler kan variere avhengig av hvilke av tjenestene våre du bruker, og hvordan du bruker dem. Du kan påvirke typen opplysninger som vi samler inn. Vi får noen opplysninger direkte fra deg, for eksempel når du handler i nettbutikken vår, eller deltar i en av våre kampanjer. Vi får noen opplysninger gjennom informasjonskapsler og andre lignende teknologier. På denne måten lærer vi for eksempel hvordan du bruker tjenestene våre, slik at vi kan tilby deg best mulig opplevelse.

Avhengig av hvilke tjenester du bruker, samler vi inn bl.a. følgende opplysninger om deg:

Navn og kontaktinformasjon: Vi samler inn fornavn og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen lignende kontaktinformasjon.

Demografi: Vi samler inn andre beskrivende opplysninger som f.eks. alder og/eller fødselsdato, språk og land.

Identifikasjonsopplysninger: Vi samler inn registreringsinformasjon for nettjenester, for eksempel bruker-ID og passord og annen lignende sikkerhetsinformasjon.

Kunderelasjonsopplysninger: Vi samler inn blant annet informasjon om nyhetsbrevabonnementer, kjøp og reservasjoner i våre nettbutikker eller andre tjenester. Vi samler også inn informasjon om tilbakemeldinger fra kunder og annen kontakt med kundene.

Betalingsopplysninger: For å kunne behandle betalingene dine samler vi inn bare nødvendig informasjon knyttet til betalingen av dine kjøp. Vi samler blant annet inn nummeret til betalingsmiddelet (f.eks. kredittkortnummer) og sikkerhetskoden knyttet til betalingsmiddelet. Hvis du bestiller våre produkter og velger faktura som betalingsmetode, samler vi inn faktureringsinformasjonen.

Data om representasjon: Vi samler inn informasjon om brukerens posisjon i selskapet, eller eventuelt andre forretningsområder brukeren representerer, samt kontaktinformasjon for det aktuelle selskapet/forretningsområdet.

Kampanjeinformasjon: Når du deltar i en av våre salgskampanjer, for eksempel en utlodning eller konkurranse, samler vi inn opplysninger som er oppgitt i forbindelse med dette, samt opplysninger om deltakelse i kampanjen.

Markedsføringsundersøkelser og spørreundersøkelser: Når vi utfører markedsundersøkelser og spørreundersøkelser, samler vi inn opplysninger som vi kan bruke for å utvikle tjenestene våre og produktet vårt.

Opplysninger om interesser og profilopplysninger: Vi samler inn data om dine interesser. I tillegg til klart oppgitte data kan dine interesser utledes eller avledes av andre data vi samler inn.

Markedsføringstillatelser og -forbud: Vi samler inn opplysninger om markedsføringstillatelser og -forbud som er utstedt.

Visuelle opptak: Vi kan ta bilder eller ta opp video på Fazer-arrangementer, og du kan også bli tatt bilder av på våre sikkerhetskameraer når du besøker våre bygg.

Du kan påvirke typen opplysninger som vi samler inn. Du kan bruke de fleste av tjenestene våre uten å gi oss informasjonen ovenfor. Men bruk av visse tjenestene, for eksempel deltakelse i en kampanje eller kjøp av produkter eller tjenester via en nettbasert tjeneste, krever at du oppgir personopplysningene dine. Hvis du velger å ikke sende inn dine personopplysninger til oss, kan det hende vi ikke kan tilby deg alle tilbudene eller innholdet, eller gi så målrettet og personlig service som vi kunne hvis vi hadde hatt tilgang til dine opplysninger.

I tillegg til opplysningene ovenfor, vil vi i noen tjenester samle inn opplysninger som beskriver bruk av disse, som for eksempel antall besøk hos våre nettjenester, søkedata når du bruker våre nettjenester og mobile tjenester eller mottar kommunikasjon fra oss. Slike data inkluderer:

 • opplysninger knyttet til implementering og mottak av kommunikasjon, for eksempel opplysninger om hvilke koblinger i e-postmeldinger som er fulgt
 • opplysninger på terminalenheten, for eksempel IP-adresse, operativsystem, nettleserversjon og terminalmodell
 • nettsiden som henviste gjesten til Fazers nettjeneste
 • tidspunktet når tjenesten ble åpnet og avsluttet, og hvor lenge nettjenesten ble brukt
 • opplysninger innsamlet av nettjenestens analysesystemer
 • annen informasjon enn den som er registrert knyttet til bruken av våre tjenester

Vi kan samle inn opplysninger om bruken av våre nettjenester, for eksempel ved hjelp av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil som en nettside lagrer i gjestens nettleser, og som sender opplysninger til nettstedets administrator når gjesten kommer tilbake til nettstedet. Vi bruker informasjonskapsler som fungerer som planlagt på vårt nettsted, fordi de forbedrer brukeropplevelsen eller overvåker trafikk på Fazers nettsted. Vi kan også bruke informasjonskapsler for å forsterke, tilpasse og annonsere for nettsidene våre. Du kan deaktivere informasjonskapsler eller stille en alarm for informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren.

4. Hva brukes opplysningene til?

Vi behandler opplysningene dine for forretningsformål, for eksempel for å levere produktene du bestiller eller for å oppfylle en annen avtale, eller når det er behov for opplysningene for å realisere Fazers rettmessige interesser. I noen tilfeller kan vi be om din tillatelse for å behandle opplysningene dine. Vi kombinerer opplysningene vi samler inn for å kunne tilby deg så god service som mulig.

"Rettmessige interesser" viser til Fazers rett til å behandle personopplysninger i situasjoner hvor det foreligger en betydelig og relevant relasjon mellom brukeren av tjenesten, dvs. opplysningsobjektet, og Fazer. Ved vurdering av rettmessig interesse, evalueres interessene til opplysningsobjektet og Fazer, inkludert forståelsen av grunnleggende rettigheter, opplysningens art og formålet med bruk av de innsamlede opplysningene i tillegg til datasikkerhet. I Fazer-tjenester refererer begrepet "rettmessig interesse" til ett eller flere av følgende bruksformål.

 • Nettjenester og mobile tjenester: Du kan kjøpe, bestille og reservere produkter eller tjenester gjennom våre nettjenester, abonnere på våre nyhetsbrev og bruke våre apper. Du kan også gi tilbakemelding til oss eller be oss om å kontakte deg gjennom noen av tjenestene våre. I slike tilfeller behandler vi opplysningene dine slik at vi kan identifisere deg for å opprette en kunderelasjon eller en annen form for kontraktsforhold. Dette for å tilby våre nettjenester og oppfylle en kontrakt, som for eksempel å levere et produkt eller tjeneste som du har kjøpt, sende deg et nyhetsbrev du abonnerer på, svare på din tilbakemelding eller reagere på en annen forespørsel fra deg. Vi kan også tilpasse innholdet i våre nettjenester og mobile tjenester som beskrevet nedenfor.

 • Kundeservice og -kommunikasjon: Vi bruker opplysningene dine i vår kundeservice, samt i vår kundekommunikasjon, for eksempel for å sende deg varsler om aktiviteter du har deltatt i på våre nettjenester (f.eks. bestillingsbekreftelser for eventuelle kjøp du har foretatt). Vi bruker også dine opplysninger for å løse tvister.

 • Direkte markedsføring samt markedsføringsundersøkelser og spørreundersøkelser: Vi bruker dine opplysninger ved markedsføring av produktene og tjenestene våre. Vår nettbaserte direkte markedsføring er alltid basert på din forhåndsgodkjenning, og som du når som helst kan trekke tilbake. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg av et nyhetsbrev som du tidligere abonnerte på gjennom en kobling i nyhetsbrevet, men du har gitt oss generell tillatelse til direkte markedsføring, kan du fortsette å motta nettbasert markedsføring fra oss. I så fall må du trekke tilbake den generelle tillatelsen du har gitt (se mer i avsnittet 8, Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?). Hvis du bruker tjenesten MyFazer, kan du enkelt administrere tillatelsen til direkte markedsføring som du har gitt, samt abonnementene på nyhetsbrev. Vi kan også bruke dine opplysninger i markedsføringsundersøkelser og spørreundersøkelser for å øke forståelse for kundene og for å yte bedre service.

 • Målrettet kommunikasjon, markedsføring og tjenester: Tilpasning av innhold er basert på interesser som kunden har angitt, eller informasjon vi har lært om kunden ved hjelp av registrerte opplysninger. Basert på interessene som kundene har angitt, oppretter vi grupper vi retter markedsføringen mot. Vi oppretter også målgrupper basert på deltakelse i kampanjer og kjøp av våre nettjenester. Vi retter ikke markedsføring mot enkeltindivider, men mot bestemte grupper. I tillegg kan vi tilpasse våre nettjenester og mobile tjenester eller annen kommunikasjon, som innholdet i nyhetsbrev og markedsføring, slik at de blir mer interessante for deg. Vi kan også anbefale visse produkter eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg basert på din kjøpshistorikk, eller annen informasjon til deg gjennom våre nettjenester og mobile tjenester.

 • Analyse, innsamling av statistikk og utvikling av virksomheten, produkter og tjenester: Vi bruker opplysningene for analyse, for innsamling av statistikk og rapportering, samt for å utvikle vår virksomhet, produkter og tjenester, og for å øke brukeropplevelsen. Dataene brukes i et format hvor enkeltpersoner ikke kan identifiseres.

5. Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

Vi oppbevarer ikke dine opplysninger lenger enn nødvendig for formålene beskrevet i disse personvernreglene, og for å overholde enhver gjeldende lov, for eksempel regnskapsloven. Perioden for oppbevaring av dine opplysninger påvirkes også av i hvilken forbindelse opplysningene ble samlet inn og formålet med opplysningene. Du kan lese mer om hvordan oppbevaringsperioder fastsettes nedenfor.

Perioden for oppbevaring av dine opplysninger fastsettes basert på følgende kriterier:

 • Hvis du har en MyFazer-brukerkonto, vil vi behandle dine opplysninger så lenge du bruker MyFazer-tjenesten. Med MyFazer-kontoen kan du styre når vi vil slette opplysningene som er knyttet til MyFazer-kontoen. Vær oppmerksom på at selv om du sletter opplysningene som er knyttet til kontoen, kan det hende vi kan fortsette å behandle dine opplysninger i andre sammenhenger, for eksempel opplysninger knyttet til ditt kjøp i nettbutikken for å kunne levere bestillingen din.

 • Hvis du har gitt oss tillatelse til markedsføring, vil vi behandle dine data så lenge tillatelsen gjelder, og i en rimelig tid etter dette. Vær oppmerksom på at hvis du sier opp ditt abonnement på et bestemt nyhetsbrev, kan din generelle markedsføringstillatelse fremdeles gjelde hvis du ikke har trukket den tilbake separat. (Hvis du vil ha mer informasjon, se avsnittet "Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?".)

 • Hvis du har deltatt i en kampanje, men ikke har gitt oss markedsføringstillatelse, og du ikke har en MyFazer-konto eller annen forbindelse med Fazer som kan utgjøre en kunderelasjon eller et annet kontraktsforhold, vil vi slette dine opplysninger etter en rimelig periode etter at kampanjen er fullført.

 • Hvis du har foretatt et engangskjøp fra vår nettbutikk, men ikke har noen MyFazer-konto, og du ikke har abonnert på et nyhetsbrev eller gitt oss markedsføringstillatelse, vil vi slette dine opplysninger etter en rimelig periode etter at alle forpliktelser knyttet til kjøpet, f.eks. levering og betaling, er fullført og vi ikke har noen grunn til å tro at du vil komme tilbake til oss, for eksempel på grunn av produktfeil eller andre lignende årsaker knyttet til kjøpet.

Vær oppmerksom på at uansett kriteriene ovenfor, kan lovgivningen pålegge oss å behandle visse opplysninger om deg (for eksempel transaksjonsopplysninger for nettbutikken for å overholde regnskapsloven) i en lengre periode, hvor vi i så fall bare vil behandle opplysningene med det formål å overholde den aktuelle lovgivningen.

I tillegg, uansett hva som er nevnt ovenfor, kan vi behandle opplysningene i anonymisert form, blant annet for analyse og statistiske formål og for å forbedre vår virksomhet, produkter og tjenester.

6. Hvem kan behandle opplysningene dine og gir vi opplysningene dine til tredjeparter?

Dine opplysninger behandles i Fazer-konsernet. Vi kan gi opplysningene dine videre til myndighetene, for eksempel hvis loven krever at vi gjør dette. I tillegg kan vi gi opplysningene dine videre i forbindelse med eventuell salg av virksomhet eller annen bedriftstransaksjon til kjøperen av virksomheten, eller annen relevant part knyttet til bedriftstransaksjonen.

Vi bruker tjenester som leveres av tredjeparter i behandlingen av dine personopplysninger, men vi leverer ikke ut dine opplysninger til dem på en slik måte at de vil kunne bruke opplysningene til andre formål enn slik dette er definert av Fazer.

Vi bruker underleverandører og tjenesteleverandører for å behandle dine opplysninger, for eksempel for teknisk vedlikehold eller implementering av kampanje og direkte markedsføring. I slike tilfeller forplikter vi våre underleverandører og tjenesteleverandører gjennom kontrakt å opprettholde et nivå av informasjonssikkerhet som er tilstrekkelig for å beskytte dine opplysninger, og for å overholde gjeldende personopplysningslovgivning. Underleverandørene og tjenesteleverandørene vi bruker, bruker bare dine opplysninger til de formål som er definert av Fazer, og som er beskrevet ovenfor. Vi avslører ikke dine opplysninger til dem i et format som vil gjøre dem i stand til å bruke dem til andre formål.

7. Overfører vi dine opplysninger utenfor grensene til EU eller EØS ("tredjeland")?

Hvis vi bruker dine opplysninger for elektronisk direktemarkedsføring, kan dine opplysninger for denne anledningen bli overført til vår tjenesteleverandør i USA. Tjenesteleverandøren vi bruker, følger reglene basert på Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA.

Vi bruker det digitale verktøyet som tilbys av vår tjenesteleverandør i USA for å implementere elektronisk direkte markedsføring. Vår tjenesteleverandør har forpliktet seg til å overholde reglene basert på Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA, som sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. De aktuelle reglene garanterer strenge betingelser og ansvarsbestemmelser hvis vår tjenesteleverandør bruker tredjeparter i behandlingen av opplysningene. Du kan lese mer om Privacy Shield-avtalen mellom EU og EØS på EU-kommisjonens nettsted.

Vi kan også overføre opplysningene dine utenfor EU i andre tilfeller enn de som er nevnt over dersom dette er nødvendig for det formål som er nevnt ovenfor, eller for teknisk vedlikehold av opplysningene, forutsatt at kravene i EUs generelle forordning om databeskyttelse er oppfylt (dvs. overføringsavtalen bruker modellklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen).

8. Hvordan kan du påvirke behandlingen av dine personopplysninger?

Dine rettigheter er viktige for oss. Du kan bestemme hvordan Fazer samler inn og bruker dine opplysninger. Nedenfor kan du lese om dine rettigheter og metodene du kan bruke for å utøve dem.

Du har rett til å påvirke behandlingen av dine opplysninger på følgende måter:

 • Du har når som helst rett til å forby behandlingen av dine personopplysninger når det gjelder direkte markedsføring (rett til å protestere). Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring fra oss vil vi heller ikke behandle dine opplysninger for profilering. Vær oppmerksom på at hvis du melder deg av et nyhetsbrev som du tidligere abonnerte på gjennom en kobling i nyhetsbrevet, men du har gitt oss generell markedsføringstillatelse, kan du fortsette å motta nettbasert markedsføringskommunikasjon fra oss. I så fall kan du trekke tilbake din generelle tillatelse enten via MyFazer-tjenesten, eller ved å kontakte representanten til datakontrolleren nevnt i avsnitt 11. Vær oppmerksom på at selv om du har forbudt direkte markedsføring, kan du fremdeles se våre annonser i nettbaserte tjenester utenfor Fazer, og motta kundekommunikasjon fra oss, for eksempel en bekreftelse på en bestilling du foretok i vår nettbutikk.

 • I noen situasjoner kan du ha rett til, av årsaker knyttet til spesielle personforhold, å forby behandling av dine personopplysninger utover formålene med direkte markedsføring. I slike tilfeller gjelder dine rettigheter bare dine opplysninger som vi behandler i kraft av Fazers rettmessige interesser. Når du ber oss om å slutte å behandle dine personopplysninger basert på dette grunnlaget, må du informere oss om hva denne spesielle personlige årsaken skyldes, slik at vi kan stoppe behandlingen av dine opplysninger.

 • Du har rett til å be om å få tilgang til opplysningene om deg eller til å motta bekreftelse på at vi ikke behandler opplysninger om deg (rett til innsyn). Du kan be om innsyn ved å sende en skriftlig og signert forespørsel til oss, stilet til kontrollørens adresse nedenfor, eller ved å be om innsyn personlig på besøksadressene angitt i avsnitt 11. I visse situasjoner har du også rett til å motta personopplysningene du har gitt til oss i digitalt format, slik at du kan overføre dem til en annen kontrollør (rett til dataportabilitet).

 • Du har rett til å få korrigert opplysninger (rett til korrigering). Dette betyr at hvis dine opplysninger inneholder feil, er unøyaktige eller mangelfulle, har du rett til å be oss om å korrigere eller komplettere opplysningene. I visse situasjoner kan du ha rett til å begrense behandlingen (rett til begrensning av behandling). Dette betyr at hvis du bestrider nøyaktigheten av opplysningene dine, har du rett til å begrense behandlingen av disse i en periode slik at vi kan sikre at opplysningene dine er korrekte.

 • Du har rett til å få slettet opplysningene dine i visse situasjoner, inkludert situasjoner hvor behandlingen av dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for de formål de ble innsamlet for, eller hvis behandlingen av dine personopplysninger var basert på ditt samtykke og du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, og det ikke er noen andre årsaker til å behandle dine personopplysninger (rett til å bli glemt). Vær oppmerksom på at hvis behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å for eksempel levere en bestilling du har gjort i nettbutikken, eller oppfylle dine ønsker om å velge bort direkte markedsføring, så kan vi ikke slette opplysningene dine.

En MyFazer-konto er den enkleste måten å administrere og se opplysningene dine på. Ved å logge deg på tjenesten kan du endre opplysningene dine og administrere nyhetsbrevabonnementer, samt tillatelse til direkte markedsføring. Hvis du ønsker å slutte å bruke tjenesten kan du be om at opplysningene knyttet til din MyFazer-konto blir slettet. Vi anbefaler å opprette en MyFazer-konto slik at du enkelt kan administrere dine egne opplysninger og utøve dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene dine. Du kan få mer informasjon om MyFazer-tjenesten og opprette en MyFazer-konto her.

Hvis du ønsker å utøve dine ovenstående rettigheter uten en MyFazer-konto, kan du kontakte en representant for kontrolløren ved hjelp av kontaktinformasjonen i avsnitt 11.

9. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Personopplysningene dine behandles bare av Fazer-medarbeidere som må behandle dataene på grunn av sine arbeidsoppgaver. Hver bruker har sitt eget brukernavn og passord for systemer som inneholder personopplysninger. Fazer har egnede tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetspraksiser og prosesser for å sikre at personopplysninger ikke går tapt, blir misbrukt eller blir utsatt for ulovlig tilgang.

Opplysningene samles i databaser som beskyttes med brannmurer, passord og andre tekniske midler. Databasene og sikkerhetskopier av disse er plassert på et sikkert sted hvor opplysningene kun er tilgjengelig for visse personer som er utpekt på forhånd. Serverne har et høyt sikkerhetsnivå.

Vi har undertegnet skriftlige avtaler som krever konfidensiell behandling og beskyttelse av opplysninger med eksterne tjenesteleverandører.

10. Kan vi foreta endringer av våre personvernregler, og hvordan varsler vi deg om endringene?

Vi utvikler kontinuerlig våre rutiner og tjenester knyttet til personvern, og derfor forbeholder vi oss retten til å endre disse personvernreglene ved behov. Endringer i gjeldende lovgivning eller lovfortolkninger kan også resultere i endringer av våre personvernregler.

Du kan alltid finne våre oppdaterte personvernregler på våre nettjenester. Vi anbefaler at du regelmessig leser gjennom innholdet i våre personvernregler. Du kan lese endringene ved å bruke koblingen øverst i våre personvernregler: "Se her hvilke endringer som er gjort". Om nødvendig kan vi også varsle deg direkte om endringer ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt.

11. Hvem kan du henvende deg til hvis du har spørsmål om behandlingen av dine opplysninger?

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine opplysninger, kan du ta kontakt med representanten til kontrolløren.

Representanten til kontrolløren: Sanna Vanhatalo
Tlf. +358 20 555 3000
E-post: sanna.vanhatalo@fazer.com

Kontrollørens besøksadresse: Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland Kontrollørens postadresse: P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland

Våre besøksadresser i forskjellige land kan du finne her.

Hvis du mener at vi, til tross for prinsippene som er nevnt i disse personvernreglene, har krenket dine rettigheter basert på personopplysningsloven, kan du også sende inn en klage til din lokale databeskyttelses-ombudsmann. Vi anbefaler likevel at du først tar kontakt med en representant for datakontrolløren for å løse saken.

12. Kontrollører:

Oy Karl Fazer Ab, sammen med datterselskaper som tilhører samme konsern, og som er kontrollører for sin egen drift.

Fazer er et internasjonalt, familieeid selskap som tilbyr bakeri-, konfekt-, kjeks- og kornprodukter av høy kvalitet, i tillegg til mat- og kafétjenester. Fazer har drift i åtte land og eksporterer til rundt 40 land.

Oy Karl Fazer Ab
Besøksadresse: Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland
Postadresse: P.O. Box 4, 00941 Helsinki, Finland

Se her hvilke endringer som er gjort

Endringshistorikk for Fazers personvernregler:

Februar 2018

Fazer Group forbereder seg på EUs personvernforordning som vil tre i kraft i mai 2018. Vi har harmonisert og sentralisert behandlingen av personopplysninger i selskaper i Fazer-konsernet for å kunne beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Den viktigste endringen er at Oy Karl Fazer Ab i fremtiden vil være kontrollør av personopplysninger sammen med datterselskaper som tilhører samme konsern, og som er kontrollører for sin egen drift. I de oppdaterte personvernreglene vil vi beskrive i nærmere detalj hvordan dine personopplysninger behandles i Fazer-selskapene, og hvordan du kan utøve dine rettigheter på en så enkel og effektiv måte som mulig.

Hovedendringene er som følger:

Vi har endret og bearbeidet avsnittet Hvor samler vi inn opplysninger fra?
I avsnittet Hvilke typer opplysninger samler vi inn? har vi endret og forbedret eksemplene på hvilke typer personopplysninger vi samler om deg. Målet vårt er at du i fremtiden vil kunne være mer oppmerksom på hvilke opplysninger vi lagrer om deg.
Vi har endret og bearbeidet beskrivelsen av Hva dine opplysninger brukes til. Vårt mål har vært å tydeliggjøre grunnlaget for å bruke dine opplysninger.
Vi har lagt til nærmere informasjon i beskrivelsen av Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger.
Vi har endret og bearbeidet beskrivelsen av Hvem kan behandle dine opplysninger.
Vi har lagt til et avsnitt hvor vi beskriver hvordan du kan utøve dine rettigheter og påvirke behandlingen av dine personopplysninger.
Vi har også inkludert et avsnitt hvor vi beskriver hvordan du kan følge endringene i våre personvernregler.