Fazers dataskyddspolicy

Uppdaterad 27.2.2018

Dataskyddspolicyn kort:

 • Kundorientering och kvalitet är centrala värden för oss: vi behandlar dina uppgifter ansvarsfullt och vårdar ditt förtroende.
 • I denna dataskyddspolicy beskriver vi hur vi inom Fazer-koncernen samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Dataskyddspolicyn tillämpas när du använder de tjänster som beskrivs i den, oavsett i vilket land du befinner dig i där vi bedriver verksamhet eller vilket bolag inom vår koncern du har att göra med.
 • Dina uppgifter lagras när du har med oss att göra, till exempel när du registrerar dig som användare av våra tjänster, beställer nyhetsbrev, köper produkter i vår webbshop, använder nät- eller mobiltjänster, deltar i en marknadsföringskampanj eller enkät, skickar feedback eller kontaktar vår konsumenttjänst.
 • De uppgifter som vi samlar in kan vara sådana som vi får av dig i samband med att du registrerar dig för en viss tjänst, eller deltar i en kampanj eller som lagras då du använder dig av tjänsterna.
 • Vi behandlar dina uppgifter när vi utför våra tjänster, i vår marknadsförings- och kundkommunikation samt genom vår kundservice. Dessutom, använder vi uppgifterna i marknadsföring och kommunikation så att den anpassas till dina intressen. I framtiden vill vi skapa ännu bättre smakupplevelser och de uppgifter vi samlar in hjälper oss att förstå våra kunder ännu bättre.
 • Du kan själv påverka hur dina uppgifter behandlas. IDen här dataskyddspolicyn beskriver dina rättigheter och om hur du kan använda dig av dem.

I denna dataskyddspolicy behandlar vi följande:

 1. Allmänt
 2. Varifrån samlar vi in information?
 3. Hurdan information samlar vi in?
 4. Vad används uppgifterna till?
 5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 6. Vem kan hantera dina uppgifter och lämnar vi över dem till tredje part?
 7. Förflyttar vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till sk. tredje land)?
 8. Hur kan du påverka hanteringen av dina personuppgifter?
 9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 10. Kan vi ändra dataskyddsbeskrivningen och hur meddelar vi om det?
 11. Till vem kan du vända dig i frågor som berör hanteringen av dina uppgifter?
 12. Registeransvariga:

1. Allmänt

Fazer har åtagit sig att skydda din personliga integritet och behandla dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och i enlighet med god dataskyddspraxis.

I denna dataskyddspolicy beskriver vi, hur vi inom Fazer-koncernen samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Policyn tillämpas när du använder de tjänster som beskrivs i den, oavsett i vilket land eller vilket bolag inom vår koncern du har att göra med.

Om du inte godkänner vår praxis i enlighet med dataskyddsbeskrivningen, rekommenderar vi att du inte ger dina uppgifter åt Fazer. Vänligen notera att du inte kan använda alla våra tjänsterutan att ge oss dina uppgifter

2. Varifrån samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifter om dig bland annat när du

 • Registrerar dig som användare av våra tjänster
 • Prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • Använder andra av våra webb- eller mobiltjänster
 • Deltar i våra marknadsföringskampanjer eller i marknadsstudier eller enkäter
 • Skickar feedback eller lämnar kontaktförfrågan
 • Är i kontakt med vår konsumentservice

Vi samlar även in uppgifter om dig från register tillhörande andra bolag inom Fazer-koncernen.

3. Vilka uppgifter samlar vi in?

De uppgifter vi behandlar kan variera beroende på vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Du kan själv påverka vilka uppgifter vi samlar in. En del av uppgifterna får vi direkt av dig, när du till exempel deltar i våra kampanjer. En del av dem får vi genom cookies och liknande teknik. På det viset lär vi oss till exempel hur du använder våra tjänster och vi kan erbjuda dig bästa möjliga serviceupplevelse.

Beroende på vilka tjänster du använder, kan vi exempelvis inhämta och behandla följande uppgifter:

Namn och kontaktuppgifter: Vi samlar in för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Demografiska uppgifter: Vi samlar in beskrivande uppgifter, som ålder och/eller födelsetid, språk och land.

Identifieringsuppgifter: Vi samlar in registreringsuppgifter från våra digitala tjänster, som användarnamn och lösenord samt övriga motsvarande säkerhetsuppgifter.

Kundrelationsuppgifter: Vi samlar bland annat in uppgifter om beställda nyhetsbrev, inköp gjorda i en webbshop eller i andra tjänster. Vi samlar även in information om kundfeedback och övriga kundkontakter.

Betalningsuppgifter: För att vi ska kunna handlägga din betalning samlar vi in nödvändig information för betalning av dina inköp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) samt säkerhetskod. Om du väljer faktura som betalningssätt när du beställer en produkt, samlar vi in faktureringsuppgifter.

Representationsuppgifter: Vi samlar in användarens befattning i det företag eller organisation denne representerar, samt organisationens namn och kontaktuppgifter.

Kampanjuppgifter: När du deltar i våra marknadsföringskampanjer, till exempel lotterier eller tävlingar, samlar vi in de uppgifter du förser oss med samt information om deltagandet i kampanjen.

Marknads- och opinionsundersökningar: När vi gör marknads- och opinionsundersökningar, samlar vi in uppgifter som vi använder för att utveckla våra tjänster och produkter.

Intresse- och profiluppgifter: Vi samlar in uppgifter om vad du är intresserad av. Förutom dessa erhållna uppgifter kan dina intressen utläsas och härledas från andra uppgifter vi samlar in.

Marknadsföringstillstånd och -förbud: Vi samlar in uppgifter om marknadsföringstillstånd eller marknadsföringsförbud.

Lagring av bild: Vi kan ta fotografier eller videoklipp vid Fazers evenemang, och dessutom kan din bild lagras i våra övervakningskameror när du besöker Fazers verksamhetsställen.

Du kan själv påverka vilka uppgifter vi samlar in. Du kan använda flera av våra tjänster utan att ge oss ovannämnda uppgifter. Användningen av vissa tjänster, som deltagande i en kampanj eller köp av varor eller tjänster, förutsätter dock att du lämnar dina personuppgifter. Om du väljer att inte ge oss dina personuppgifter, kanske vi inte kan tillhandhålla alla erbjudanden eller allt innehåll, eller ge dig lika riktad och personlig service, som då vi får använda oss av dina uppgifter.

Förutom redan nämnda uppgifter samlar vi i vissa av våra tjänster in information om användningen av dem, till exempel besökarantal på våra webbtjänster och information om hur du surfar när du använder våra webb- och mobiltjänster eller tar emot kommunikation från oss. Exempel på sådan information är:

 • uppgift om hur kommunikationen genomförts och mottagits, som uppgifter om vilka länkar man använt i ett e-postmeddelande
 • uppgift om dataterminalen, som IP-adress, användarsystem, webbläsare och dataterminalens modell.
 • webbsida, som ledde till Fazers online tjänst
 • Tid spenderad i online tjänsten, start och avslutstid.uppgifter som online-tjänsternas analyssystem samlat in
 • övriga uppgifter som lagrats hos oss efter att man använt tjänsterna

Vi kan samla in information om användning av våra onlinetjänster till exempel genom cookies. En cookie är en liten fil, som webbsidan lagrar på besökarens webbläsare, och som sänder information till webbsidans administratör när besökaren återkommer till sidan. Vi använder oss av cookies som fungerar på detta sätt på våra webbsidor – de förbättrar användarupplevelsen och följer med trafiken på Fazers sidor. Vi kan också använda oss av cookies för att förbättra, personifiera och marknadsföra våra sidor. Du kan stänga av cookies eller installera ett alarm för cookies i din webbläsare.

4. Vad används uppgifterna till?

Vi behandlar dina uppgifter för vår affärsverksamhets behov, till exempel för att leverera de produkter du beställt, eller för att uppfylla övrigt avtalat, eller om uppgifterna behövs för att uppfylla Fazers legitima intresse. I vissa situationer kan vi be om ditt medgivande för att behandla dina uppgifter. Vi kombinerar de uppgifter vi samlar in för att kunna erbjuda dig så bra service som möjligt.

”Legitimt intresse” avser Fazers rätt att behandla personuppgifter när det finns ett signifikant och relevant förhållande mellan tjänstens användare, det vill säga den registrerade, och Fazer. Vid bedömningen av det legitima intresset, överväger man den registrerades och Fazers förmåner, inbegripet fullgörandet av de grundläggande rättigheterna , arten av och syftet med insamlad information och dataskyddet. Termen ”legitimt intresse” inom Fazer hänvisar till en eller flera av nedanstående användningssyften.

 • Nät- och mobiltjänster: Du kan köpa, beställa och reservera produkter eller tjänster i vår onlinetjänst, beställa nyhetsbrev samt använda våra mobilapplikationer. Du kan också ge feedback eller lämna en kontaktförfrågan genom vissa av våra tjänster. I sådana fall behandlar vi dina uppgifter för att identifiera dig, för att skapa ett kundförhållande eller annat avtalsförhållande, för att erbjuda dig våra digitala tjänster, och för att uppfylla avtal, som att leverera de produkter eller tjänster du beställt, för att skicka det nyhetsbrev du beställt, för att svara på din feedback eller någon annan begäran från din sida. Vi kan också förbättra innehållet i våra nät- och mobiltjänster på det sätt som beskrivs nedan.

 • Kundtjänst- och kommunikation: Vi använder dina uppgifter i vår kundtjänst och för utvecklandet av denna samt i vår kundkommunikation, t.ex. för att skicka dig meddelanden om din aktivitet i våra online tjänster (till exempel en orderbekräftelse för ett köp). Vi använder även dina uppgifter för att lösa tvister.

 • Direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökning: Vi använder oss av dina uppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vår digitala direktmarknadsföring grundar sig alltid på samtycke från dig i förväg, som du när som helst kan ta tillbaka. Observera att om du avbeställer ett nyhetsbrev som du beställt, genom länken som medföljer nyhetsbrevet, men du har gett oss ett allmänt medgivande för direktmarknadsföring, kan du fortlöpande få digital marknadsföring från oss. I detta fall måste du avsluta (stoppa) det allmänna medgivandet du gett oss (se mera i punkt 8. Hur kan du påverka hanteringen av dina personuppgifter?). Om du använder tjänsten My Fazer, kan du enkelt behandla dina tillstånd för direktmarknadsföring och beställning av nyhetsbrev där. Vi kan även använda dina uppgifter i marknads- och opinionsundersökningar, så att vi kan öka vår kundförståelse och ge dig bättre service.

 • Riktande av kommunikation och marknadsföring samt tjänster: Riktandet av innehåll grundar sig alltid på de intressen som kunden säger sig ha eller på vad vi har lärt oss om kunden genom lagrad information. På basis av de intressen som kunden visar sig ha utformar vi grupper som vi riktar vår marknadsföring till. Vi formar även målgrupper på basis av deltagande i kampanjer och hur man uträttar ärenden i våra online tjänster. Marknadsföringen riktar sig då inte till en enskild person utan en specifik grupp. Dessutom kan vi personifiera våra nät- och mobiltjänster eller vår övriga kommunikation, genom innehållet i nyhetsbrev och marknadsföring, så att det intresserar dig. Vi kan även rekommendera en del produkter eller tjänster, som vi på basis av din köphistorik och övrig information tror intresserar dig.

 • Analys, statistik samt utveckling av affärsverksamheten, produkter och tjänster: Vi använder oss av uppgifter för analys, statistik och rapporteringsändamål, för att utveckla vår affärsverksamhet, våra produkter och tjänster samt för att förbättra användarupplevelsen. Informationen används i sådan form att man inte kan identifiera enskilda personer.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar inte din information längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt denna policy samt för att efterfölja tvingande lagstiftning, som till exempel bokföringslagstiftning. Lagringstiden för dina uppgifter påverkas också till exempel av i vilket sammanhang och i vilket syfte uppgifterna har samlats in. Du kan nedan läsa mera om hur lagringstiderna definieras.

Lagringstiden för din information definieras på basis av följande kriterier:

 • Om du har MyFazer-ID, behandlar vi dina uppgifter så länge som du använder My Fazer-tjänsten. Med hjälp av MyFazer-ID kan du själv reglera när vi avlägsnar de uppgifter som berör ditt MyFazer-ID. Notera att även om du raderar informationen som hör till ditt konto, kan vi fortfarande i andra sammanhang behandla dina uppgifter, till exempel uppgifter i samband med ett köp i webbshop för att kunna leverera din beställning.

 • Om du har gett oss marknadsföringstillstånd, behandlar vi dina uppgifter så länge tillståndet är i kraft, och en rimlig tid efter det. Observera att om du har sagt upp prenumerationen på ett specifikt nyhetsbrev, kan du fortfarande ha gällande ett allmänt marknadsföringstillstånd, såvitt du inte specifikt har förbjudit det (läs mera i punkt ”Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?”).

 • Om du har deltagit i en kampanj men inte gett oss marknadsföringstillstånd och inte har ett MyFazer-ID eller ett annat kundförhållande eller avtalsförhållande som formar en kontakt till Fazer, raderar vi dina uppgifter inom en rimlig tid efter att kampanjen avslutats.

 • Om du har gjort ett engångsköp i vår webbshop, men inte har MyFazer-ID och inte heller har beställt nyhetsbrev eller gett oss marknadsföringstillstånd, raderar vi dina uppgifter inom en rimlig tid efter att alla skyldigheter som berör transaktionen har uppfyllts, såsom leverans och betalning, och vi inte har orsak att tro att du återkommer till oss på grund av felaktig vara eller annan orsak rörande ditt inköp.

Notera att vi trots ovannämnda kriterier kan ha skyldighet enligt lagstiftningen att behandla uppgifter som berör dig en längre tid (som webbshoppens transaktionsuppgifter för att följa bokföringslagstiftningen)-Vi behandlar då uppgifterna endast för att följa lagstiftningen.

Därutöver, oaktat vad som sägs ovan, kan vi behandla uppgifter anonymt, bland annat för analytiska och statistiska ändamål samt för att utveckla vår affärsverksamhet, produkter och tjänster.

6. Vem kan behandla dina uppgifter och lämnar vi över dem till tredje part?

Dina personuppgifter behandlas inom Fazer-koncernen. Vi kan överlämna dina uppgifter till exempel till myndigheterna, om lagstiftningen förpliktigar oss till det. Dessutom kan vi lämna över dina uppgifter till köparen eller till relevant part i företagsarrangemanget i samband med en möjlig försäljning av affärsverksamheten eller annat företagsarrangemang.

Vi använder oss av tjänster som tillhandahålls av tredje part när vi behandlar personuppgifter, men då överlämnar vi inte dina uppgifter till dem så att de kan använda sig av dem till andra ändamål än de som definierats av Fazer.

Vi använder oss av underleverantörer och serviceleverantörer när vi behandlar dina uppgifter, till exempel för teknisk administration eller för att genomföra kampanjer och direktmarknadsföring. Då förpliktigar vi dem med ett avtal så att de vidtar en tillräcklig nivå av skydd för dina personuppgifter, enligt gällande personuppgiftslagstiftning. De underleverantörer och serviceleverantörer vi använder oss av använder dina uppgifter enbart för de ändamål som definierats av Fazer. Vi överlämnar inte dina uppgifter till dem i sådant format att de skulle kunna använda dem till andra ändamål.

7. Förflyttar vi dina uppgifter utanför EU eller EES (till sk. tredje land)?

Om vi använder dina uppgifter för digital direktmarknadsföring, kan de i samband med detta förflyttas till vår serviceleverantör i USA. Den serviceleverantör vi använder följer reglerna som baserar sig på Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

Vi nyttjar ett digitalt verktyg som vår serviceleverantör i USA erbjuder för vår digitala direktmarknadsföring. Vår serviceleverantör har förbundit sig att följa regler som grundar sig på det s.k. Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA, vilka garanterar tillräckligt hög nivå av dataskydd. Reglerna i fråga garanterar strikta förutsättningar och ansvarsregler, om vår serviceleverantör använder en tredje part för behandling av uppgifter. Du kan läsa mera om Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA på EU-kommissionens sidor.

Vi kan också förflytta dina uppgifter utanför EU, i andra fall än ovannämnda, om det är nödvändigt för att kunna förverkliga ovannämnda uppgifters användningsändamål eller om det behövs för teknisk administration av uppgifterna, förutsatt att kraven som nämns i EU:s personskyddsförordning uppfylls (vi kommer överens om förflyttningen till exempel genom att använda standardklausuler som EU kommissionen godkänt).

8. Hur kan du påverka hanteringen av dina personuppgifter?

Dina rättigheter är viktiga för oss. Du kan kontrollera hur Fazer samlar in och använder dina uppgifter. Här kan du bekanta dig med dina rättigheter och de sätt på vilka du kan använda dig av dem.

Du har rätt att påverka hur dina uppgifter behandlas på följande sätt:

 • Du kan när som helst förbjuda att dina uppgifter behandlas för direktmarknadsföring (rätt att framställa invändningar). Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring från oss, behandlar vi heller inte dina uppgifter för profilering. Vänligen notera att om du avbeställer ett nyhetsbrev som du tidigare beställt via länken som medföljer nyhetsbrevet, men har gett oss ett allmänt marknadsföringstillstånd, så kan du fortlöpande få digital marknadsföring från oss. Du kan då inhibera det allmänna medgivandet, antingen i MyFazer-tjänsten eller genom att kontakta den personuppgiftsansvarigs företrädare som nämns i punkt 11. Observera att trots att du förbjudit direktmarknadsföring kan du fortfarande se vår reklam i Fazers onlinetjänster och du kan fortfarande få kundmeddelanden, som till exempel bekräftelse på ett köp.

 • I vissa situationer kan du ha rätt att motsätta dig även annan behandling av personuppgifter förutom direktmarknadsföring, av orsaker som berör din personliga situation. Din rätt berör endast sådana uppgifter om dig, som vi behandlar på basis av Fazers legitima intresse. När du ber oss sluta behandla dina personuppgifter på grund av detta, bör du berätta anledningen till detta för oss.

 • Du har rätt att göra en begäran om insyn i dina uppgifter eller få en bekräftelse på att vi inte behandlar dina uppgifter (rätt till insyn). Man kan göra en begäran om insyn i registret genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran till den personuppgiftansvariges postadress eller genom att personligen framföra en begäran på den personuppgiftsansvarigs besöksadress som nämns i punkt 11. I vissa situationer har du också rätt att få de personuppgifter du gett oss i digital form, och kan då flytta dem till en annan personuppgiftsansvarig (rätt att förflytta information från ett system till ett annat).

 • Du har rätt att korrigera dina uppgifter (rätt att korrigera uppgifter). Det betyder att om dina uppgifter är felaktiga, oklara eller bristfälliga, har du rätt att be oss rätta eller komplettera uppgifterna. I vissa situationer kan du ha rätt att begränsa behandlingen (rätt att begränsa behandlingen). Det betyder att om du bestrider att uppgifterna är korrekta, har du rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna tills vi kan säkerställa att uppgifterna stämmer.

 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade i vissa situationer, till exempel om det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för de ändamål som de samlades in för, eller om behandlingen av dina personuppgifter har baserat sig på ditt medgivande och du nu vill ta tillbaka medgivandet och det inte finns någon annan grund för behandlingen av dina uppgifter (rätt att få sina uppgifter raderade). Notera att vi inte kan ta bort dina uppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga till exempel för att kunna leverera din beställning eller för att kunna efterfölja ditt förbud för direktmarknadsföring.

Ett MyFazer-ID är det enklast sättet att behandla och kontrollera dina uppgifter. Genom att registrera dig i tjänsten kan du göra ändringar i dina uppgifter och administrera möjliga prenumerationer av nyhetsbrev och direktmarknadsföringstillstånd. Om du vill sluta använda tjänsten, kan du be att uppgifter om ditt My Fazer-ID raderas. Vi rekommenderar att du skapar ett MyFazer-ID, så att du lätt kan administrera dina uppgifter och utnyttja dina rättigheter när det gäller behandlingen av uppgifterna. Du kan bekanta dig med MyFazer-tjänsten och skapa ett MyFazer-ID här.

Om du vill använda dig av ovannämnda rättigheter utan MyFazer-ID, kan du kontakta den personuppgiftsansvariges företrädare med kontaktuppgifterna som nämns i punkt 11.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av de Fazeranställda som behöver behandla uppgifterna i sitt arbete. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet som innehåller personuppgifter. Fazer har anpassad teknisk och organisatorisk säkerhetspraxis samt processer för att skydda personuppgifter från att försvinna, missbrukas eller mot annat motsvarande olagligt tillträde.

Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem finns i ett låst utrymme och endast i förväg utnämnda personer har tillgång till uppgifterna. Servrarna har stark kryptering.

Med externa tjänsteleverantörer har skriftliga avtal ingåtts, vilka förutsätter att uppgifterna behandlas konfidentiellt och skyddas.

10. Kan vi ändra dataskyddspolicyn och hur meddelar vi det?

Vi utvecklar kontinuerligt vårt arbetssätt och våra tjänster gällande integritetsskydd och därför förbehåller vi oss rätten att vid behov ändra dataskyddsbeskrivningen. Även ändringar i gällande lagstiftning eller i tolkningar av den kan förorsaka ändringar i vår dataskyddsbeskrivning.

En uppdaterad dataskyddspolicy finns alltid på våra online tjänster. Vi rekommenderar att man regelbundet kontrollerar innehållet i dataskyddspolicyn. Du kan kontrollera ändringarna i denna policy på länken ovan: ”se här vad som ändrats”. Vid behov kan vi även meddela dig direkt om ändringar genom att använda de kontaktuppgifter du angett.

11. Till vem kan du vända dig i frågor som rör behandling av dina uppgifter?

I frågor som rör behandling av dina uppgifter kan du vända dig till den personuppgiftsansvarigas företrädare.

Den personuppgiftsansvarigas företrädare: Sanna Vanhatalo
Tfn +358 20 555 3000
E-post: sanna.vanhatalo@fazer.com

Besöksadress till den personuppgiftsansvariga: Fazervägen 6, 01230 Vanda Postadress till den personuppgiftsansvariga: PB 4, 00941 Helsingfors, Finland

Landsvisa besöksadresser hittar du här.

Om du anser att vi trots principerna nämnda i denna dataskyddspolicy har kränkt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, kan du göra ett klagomål till den lokala datatillsynsmannen. Vi rekommenderar ändå att du först vänder dig till representanten för den personuppgiftsansvariga för att reda ut ärendet.

12. Personuppgiftsansvariga:

Oy Karl Fazer Ab, tillsammans med dotterbolagen som hör till samma koncern, vilka fungerar som registeransvariga för sin egen verksamhet.

Fazer är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter samt måltids- och cafétjänster. Koncernen har egen verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 länder.

Oy Karl Fazer Ab
besöksadress: Fazervägen 6, 01230 Vanda
postadress: PB 4, 00941 Helsingfors

Se här vad som ändrats

Ändringshistorik för Fazers dataskyddsbeskrivning: Februari 2018 Fazer-koncernen förbereder sig för EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018. Vi har gjort behandlingen av personuppgifter enhetlig och centraliserad inom Fazer-koncernen så att vi kan skydda dina personuppgifter så bra som möjligt. Den mest påtagliga förändringen är att Oy Karl Fazer Ab i fortsättningen, tillsammans med dotterbolagen som hör till samma koncern, fungerar som registeransvariga för sin egen verksamhet. I den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen har vi preciserat hur dina personuppgifter hanteras i Fazer-företagen och hur du kan använda dina rättigheter så enkelt och effektivt som möjligt.

Väsentliga förändringar är:

Vi har preciserat avsnittet Varifrån samlar vi uppgifterna?

Vi har preciserat avsnittet Vilka uppgifter samlar vi in? - med exempel på vilken sorts personuppgifter vi samlar in om dig. Vi strävar efter att du i fortsättningen ska kunna vara bättre medveten om vilka uppgifter vi lagrar om dig.

Vi har preciserat vad dina uppgifter används till. Vi har strävat efter att vara ännu tydligare med på vilka grunder vi använder dina uppgifter.

Vi har preciserat hur länge vi sparar dina uppgifter.

Vi har preciserat vem som kan hantera dina uppgifter.

Vi har lagt till ett avsnitt där vi berättar hur du kan använda dig av dina rättigheter och påverka hanteringen av dina personuppgifter.

Vi har även lagt till ett avsnitt om hur du kan följa förändringar som görs i vår dataskyddsbeskrivning.