Vi fokuserar på matupplevelser och skapar glädje och välmående genom våra högklassiga produkter och tjänster för människor i Norden, Baltikum, Ryssland och internationellt i omkring 40 olika länder. Vi fokuserar på marknaderna för bageri- och konfektyrprodukter samt non-dairy och växtbaserade livsmedel. Vi är också en stor aktör på marknaden för kvarnspannmål i Norden och i allt högre grad inom foodtech. Vår verksamhet påverkas av förändringar i det ekonomiska läget, marknadens utveckling, konsumtionstrender och konsumenternas beteende.

Covid-19-pandemin påverkade livet ur många perspektiv – folkhälsan, hushållens konsumtion och inkomst, sysselsättningen, turismen och de sociala kontakterna. Även FMCG-sektorn drabbades hårt och företagen tvingades anpassa sig snabbt till de föränderliga omständigheterna och restriktionerna samt förutse förändringar i konsumentefterfrågan. 

Förändrat konsumentbeteende på alla marknader 

Konsumentbeteendet förändrades på många sätt till följd av covid-19- pandemin. Beroende på hur länge pandemin varar kan dessa förändringar vara tillfälliga eller mer bestående. Den mest uttalade förändringen var ökningen i antalet måltider som intas i hemmet, i och med att restaurangerna antingen var stängda eller undveks. Den sociala distanseringen medförde också en avsevärd ökning inom webbhandeln och av matleveranser. 

Vissa trender som fanns före covid-19 har tydligt förstärkts, men pandemin har även polariserat vissa konsumtionstrender. Hälsotrenden har ökat i många år och accelererade ytterligare då människor blev allt mer medvetna om kostens betydelse som en del av en hälsosam livsstil. Samtidigt ökade även snabbmat och godsaker i popularitet, speciellt i och med att pandemin begränsade tillgången till andra tidsfördriv och njutningar. Hygienen blev snabbt en av konsumenternas preferenser, vilket påverkade efterfrågan på bland annat oförpackade produkter som lösgodis. Den ekonomiska osäkerheten ökade priskänsligheten, en trend som även kunnat ses under tidigare kriser, och ökade populariteten av lågprisalternativ. Lokalproducerade livsmedel och råvaror fortsatte att tilltala konsumenterna som eftersträvar transparens och säkerhet, en utveckling som ytterligare stöddes av inrikesturismen. 

Valutakurserna påverkade omsättningen 

Valutakurserna, och framför allt den försvagade ryska rubeln, påverkade omsättningsutvecklingen negativt under år 2020. Valutakursförändringarna påverkade bland annat kostnaderna för sålda varor för Fazer Konfektyr i Sverige och Ryssland. Kakaoinköpen, som görs i brittiska pund, påverkades också. 

Marknadstillväxt inom bageri, konfektyr och non-dairy 

I Finland vände bagerimarknaden med ökad tillväxt mot slutet av året. Bake off-marknaden återhämtade sig snabbt, samtidigt som marknaden för förpackade färska bageriprodukter presterade bra hela året. I Sverige ökade marknaden varje månad efter covid-19- pandemins utbrott. I Ryssland började marknaden gradvis att återhämta sig under tredje kvartalet. De lägre prissegmenten fortsatte att öka i Baltikum och Ryssland. 

Konfektyrmarknaden växte i Finland och Sverige. I Finland låg Fazers marknadsandel nära fjolårsnivån och i Sverige ökade marknadsandelen. Travel retail-marknaden stod stilla på grund av reserestriktionerna orsakade av covid-19-pandemin. Inom Fazer Retail påverkade distansarbete, restriktioner och rekommendationer gällande folksamlingar i kombination med allmän försiktighet kundtillströmningen till butiker, särskilt i stadskärnor och köpcentrum. Inom Fazer Lifestyle Foods fortsatte marknaden för non-dairy att öka och frukostkategorin stärktes. Efterfrågan på havre- och rågmjöl var fortsatt stark inom kvarnverksamhetenSmoothie-kategorin minskade särskilt i on-the-go-kanalerna, eftersom konsumenterna reste och åkte kollektivt i mindre omfattning.