Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Affärsmiljö

fazer-operating-environment-940x370.jpg

Via sina tre affärsområden – Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods – har Fazer verksamhet på marknaderna för bageri- och konfektyrprodukter samt non-dairy och växtbaserade livsmedel. Vi är också en stor aktör på marknaden för kvarnspannmål i Norden och i allt högre grad även inom foodtech. Fazer är ett av de största livsmedelsföretagen i Norden.

Våra verksamheter

Fazer Bageri  

Fazer Bageri skapar välsmakande och mångsidiga bröd samt utsökta söta bakverk inom sortimenten av påspackade och djupfrysta produkter samt ugnsfärska produkter i butiksbagerierna.  Våra bagerier finns i Finland, Sverige, Litauen och Lettland, och kompletteras av ett nätverk av butiksbagerier i Finland och Estland. Vi säljer bageriprodukter till över 20 länder, men har det starkaste fotfästet med lokala, välkända och uppskattade varumärken som Oululainen i Finland, Skogaholm i Sverige samt Druva och Gardesis i Baltikum.  Karaktäristiskt för bageriverksamheten är att den är lokal, vilket innebär att våra konkurrenter ofta är lokala. På bagerimarknaden finns det vanligen ett fåtal stora, riksomfattande konkurrenter och ett stort antal små och lokala aktörer.

Fazer Konfektyr  

Fazer är det ledande konfektyrföretaget i Finland med starka marknadspositioner i Sverige, Baltikum och inom global travel retail. All konfektyrtillverkning sker i Finland och produkter säljs till över 40 länder. Konkurrensen inom konfektyrverksamheten är mer koncentrerad än inom bageriverksamheten, med vissa stora företag och varumärken närvarande globalt. I affärsområdet Fazer Konfektyr ingår även Fazers retail-verksamhet, dvs. Fazer Cafés i Finland och Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige.  

Fazer Lifestyle Foods 

Fazer Lifestyle Foods är det senaste tillskottet bland Fazers affärsområden. Affärsområdet har sina starkaste positioner i Finland och Sverige och en ökande närvaro i de övriga nordiska länderna. Produktionen finns i Finland och Sverige. Eftersom Fazer Lifestyle Foods har ett sortiment av ganska olika produkter är även konkurrensläget fragmenterat. Särskilt inom non-dairy finns det några stora, till och med globala konkurrenter, men den snabba utvecklingen av segmentet för non-dairy har fått många företag att undersöka den expanderande marknaden.  

Våra geografiska marknader 

Fazer har verksamhet i sju länder, och Finland som vår största marknad står för över 50 procent av omsättningen (2020). I Finland är Fazer ett ledande varumärke inom snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG), med ett starkt fotfäste på konfektyr- och bagerimarknaderna och ökande andel inom non-dairy och växtbaserade livsmedel.  

Sverige är Fazers andra hemmamarknad. Vi har höga tillväxtambitioner i Sverige, med målet att ytterligare stärka vår position inom bageriverksamheten och påskynda tillväxten på marknaderna för konfektyr samt non-dairy och växtbaserat.  

I Baltikum har Fazer huvudfokus på bageriverksamheten, men säljer även konfektyrprodukter.  

Fazer exporterar sina populära produkter till över 40 länder runt om i världen. Konfektyrprodukter utgör största delen av vår exportverksamhet, men vi exporterar även bageriprodukter, som hälsosamt rågbröd, trendigt tunnbröd och karelska rispiroger. Vi exporterar även specialingredienser till industriella tillverkare och i allt högre grad produkter och ingredienser som härstammar från vår Foodtech-verksamhet, som xylitol av havreskal som vi producerar på vår toppmoderna xylitolfabrik i Lahtis i Finland.

Vad vi bygger på 

Inom all sin verksamhet och på alla sina marknader skapar Fazer matupplevelser utifrån fyra konkurrensfördelar. Vi är ett framstående regionalt FMCG-företag med ett ikoniskt kategoriövergripande varumärke. Vid sidan av varumärket Fazer har vi ett brett urval av populära produkter och andra starka varumärken, vissa lokala och andra internationella, och vi arbetar kontinuerligt för att tillgodose de föränderliga smakpreferenserna, förväntningarna och trenderna bland konsumenterna. Vi skapar starka och långvariga kundrelationer och kombinerar dem med vår direkta kontakt till konsumenterna, både genom de allt mer avancerade onlinekanalerna och våra egna retail-enheter. Kärnan för all vår verksamhet är våra engagerade medarbetare som arbetar för ett gemensamt mål, stödda av våra djupt rotade värderingar.

Megatrender som påverkar Fazers verksamheter 

Branschen och hela livsmedelssystemet genomgår för närvarande en genomgripande omställning. Den globala klimatkrisen, den allt snabbare utvecklingen av livsmedelsinnovationer, uppkomsten av ny teknologi och de snabbt föränderliga konsumenttrenderna förändrar hur livsmedel produceras, distribueras, konsumeras och uppfattas. Detta resulterar i förändringar i samhällets ekonomiska läge, marknadsutvecklingen, konsumtionstrenderna och konsumenternas beteende som alla i sin tur kommer att påverka vår verksamhet.

Vad driver omställningen i livsmedelsindustrin 

Hungriga konkurrenter gör att konkurrensen hårdnar. Foodtech bidrar till nya livsmedelsprodukter som är bättre för människan och planeten. Eftersom yngre generationer ser på världen ur ett annorlunda perspektiv, förväntar vi oss att de kommer att förändra konsumentbeteendet på ett övergripande sätt. Vi kan också se aldrig tidigare skådade investeringar och innovationer i hela värdekedjan för mat och dryck. Därför utvecklas livsmedelsprodukter snabbt, till och med på kort sikt. 

Konsumenterna kommer i allt högre grad att välja livsmedel som är bra för dem själva, människan i stort och planeten.

Vår affärsmiljö genomgår en genomgripande förändring 

Världen genomgår många fundamentala förändringar. Klimatförändringarna och resursbristen är två stora problem som världen står inför. En snabb urbanisering pågår sida vid sida med en demografisk förändring. Tekniken utvecklas samtidigt som den politiska och ekonomiska osäkerheten ökar. På gott och ont omformar dessa megatrender vår omvärld och påverkar vår verksamhet.

Den pågående omställningen av livsmedelssystemet stärker trenderna och skapar nya förväntningar  

  • Hälsa & välmående. Konsumenterna är allt mer proaktiva i sina val och sitt långsiktiga välbefinnande. Framsteg inom foodtech möjliggör integrering av olika funktionella egenskaper i livsmedelsprodukter. 
  • Upplevelser & njutningar. Konsumenterna vill bli överraskade och söker förströelse och trevnad i njutningar. Upplevelser kommer att bli viktigare än materiella ägodelar, och där kommer mat att spela en avgörande roll.  
  • Bekvämlighetskultur. Konsumenterna vänjer sig vid nya praktiska och smidiga tjänster och produkter. Bekvämlighet i fråga om mat får en vidare innebörd och inkluderar tjänstekomponenter, förbättrade förpackningar och design.
  • Hållbarhet & ansvarstagande. Klimatångest och efterfrågan på hållbara alternativ driver yngre generationer till radikalt beteende, vilket inverkar även på äldre konsumenter. Konsumenterna kommer i allt högre grad att välja livsmedel som är bra för dem själva, människan i stort och planeten. 
  • Människorna har makten. Transparens och ett fritt informationsflöde ger konsumenterna inflytande i en ny era. Autenticitet och lokala kopplingar blir allt viktigare i konsumenternas beslut. 

Läs mera om affärsmiljön 2021.