Vi har definierat en ny strategi för 2018–2022 för att skapa framtidens Fazer. Vårt fokus för de kommande åren är att skapa mervärde genom portföljval, tillväxt, fortsatt intern effektivitet och strukturella förbättringar.

Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och vår produktportfölj utifrån goda kundinsikter och forskning. Genom nära samarbete med forskarvärlden kan vi undersöka nya lösningar för att förbättra människors välmående.

Ett nytt affärsområde, Fazer Lifestyle Foods, grundades 2017 för att tillgodose behov hos konsumenter som är intresserade av hälsa, välmående och hållbarhet. I början av 2018 slogs vår bageributiksverksamhet och Fazer Cafés ihop till en ny affärsenhet, Fazer Retail, för att stärka vår direkta handel med konsumenterna.

Vi har för avsikt att expandera utanför Norden och introducera vårt sortiment till nya kunder före utgången av 2022. Vi tror att meningsfulla varumärkesupplevelser i växande kategorier är nyckeln till att nå ut till en bredare kundbas i och utanför Europa.

När vi omvandlas till framtidens Fazer drar vi nytta av digitaliseringen och undersöker möjligheterna att använda digitala lösningar för att förbättra våra prestationer och stödja vår säkerhetskultur.

Ett förändrat Fazer med en gemensam strategisk riktning

Vår ambition är att öka omsättningen med 6–8 procent årligen och uppnå ett koncern-EBITDA på minst 12 procent. Vi ska bli ett modernt, hållbart matföretag med en gemensam strategisk riktning. Vi har som mål att stärka vår konsumentorientering och etablera oss som en innovativ trendsättare. Vi ska höra till topp två i våra kategorier på utvalda marknader i Nordeuropa.

För att nå våra strategiska mål bygger vi vidare på vårt breda utbud av högklassiga produkter och tjänster, engagemanget och expertisen hos våra medarbetare, vår högpresterande kultur och våra ansedda varumärken. Vårt arbete stöds av välfungerande produktionsanläggningar, ett omfattande distributionsnät och nära kundrelationer.

Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och produktportfölj med ökat fokus på tydliga tillväxtområden. Vi ska också säkerställa att vår organisationsstruktur stöder vår ambition och vårt ansvarstagande. Vi fortsätter att systematiskt utveckla våra kompetenser så att de tillgodoser framtida behov.

Fokuserade tillväxtområden för att skapa stor värdeökning

Den pågående utvecklingen av affärsområdet Fazer Lifestyle Foods fortsätter, genom organisk tillväxt som kompletteras med potentiella förvärv. Vår plan är att utöka vårt konfektyrerbjudande i Norden. Choklad är huvudkategorin i denna utveckling och kommer även att visa vägen in på internationella marknader.

Vi stärker vår direkta detaljförsäljning till konsumenter i bageributiker, caféer och online. Vi eftersträvar även tillväxt inom måltidstjänster för offentlig sektor, med ökad outsourcing och nya kompetenser som drivfaktorer.

Geografiskt är vår ambition att expandera i Norden samt till marknader i Nordeuropa och utvalda marknader utanför Europa.

Vår ambition är att bli ett ledande, modernt och hållbart matföretag i Nordeuropa. Vi följer vår gemensamma riktning och vårt mål är stark närvaro i detaljhandeln på flera marknader i och utanför Europa samt att expandera snabbare utanför Finland.

Fazers värderingar styr allt vi gör

Vår högpresterande kultur är uppbyggd kring våra värderingar. Vi håller för närvarande på att ta den till nästa nivå. Vi säkerställer att alla på Fazer förstår sin roll i arbetet med att skapa framgångar. Vi motiverar genom en enhetlig och inspirerande ledarskapsstil och kommunikation. Vi tar ansvar för våra prestationer och uppmuntrar individuell utveckling. Vi vill att alla på Fazer ska vara stolta över sitt arbete.