Fazer skapar värde för kunderna, konsumenterna, hela samhället och ägarna. Diagrammet över värdeskapande illustrerar hur vi omvandlar resurser till konkreta resultat och visar hur vi påverkar naturen, människorna och ekonomin ur ett vidare perspektiv. Fazer står för ett innovativt utbud som möjliggör hållbara livsstilar.

Vi jobbar hårt för att ytterligare minska miljöpåverkan och svinnet samt för att hitta nya avancerade metoder för att förbättra vår övergripande resurseffektivitet. Fazers värdeskapande process är resultatet av ömsesidigt gynnsamt samarbete och samskapande tillsammans med ett stort antal intressegrupper, experter och lokalsamhällen.

Vår värdeskapande process är också kopplad till förändringar i affärsmiljön, megatrender, risker, möjligheter och styrning. Vänligen se även de övriga avsnitten i vår årsredovisning för att få en mer djupgående förståelse för vårt resultat och det värde vi skapar.