Fazer skapar värde för kunderna, företagets ägare och hela samhället. Vi är också en del av en värdekedja, där vår verksamhet gynnar såväl leverantörer och underleverantörer som tjänsteleverantörer och andra parter. Därtill är vi en del av samhället - vi bidrar både nationellt och internationellt till exempel genom sysselsättning och skatter.

Diagrammet över värdeskapande illustrerar de resurser vi använder, de processer vi tillämpar och den inverkan vi har i världen. Vi fortsätter att arbeta med att minska vår miljöpåverkan. Vi hanterar våra värdekedjor noggrant för att säkerställa rättvisa, resurseffektiva och miljömässigt hållbara inköp. Genom att driva en lönsam affärsverksamhet möjliggör vi investeringar, förvärv och tillväxt.

Vårt värdeskapande påverkas av förändringar i affärsmiljön, megatrender, risker, möjligheter och styrning, och vi övervakar systematiskt de effekter sådana förändringar har på vår verksamhet.

Value Creation 750px wide SE.jpg