Fazers värdekedja inkluderar alla intressegrupper, från konsumenter, kunder och leverantörer till medarbetare och aktieägare. Vi skapar gemensamt värde som en koncern och genom våra verksamheter.

När vi skapar minnesvärda matupplevelser skapar vi också värde för alla våra intressegrupper. Leverantörerna och samarbetsparterna är en del av vår värdekedja som både bidrar till och drar nytta av vårt arbete. Vi betalar skatt och skapar arbetstillfällen i länderna där vi är verksamma. Genom vårt hållbara verksamhetssätt och våra investeringar i växtbaserade livsmedel och foodtech, skapar vi också värde för vår planet. 

Att minska miljöpåverkan är ett viktigt mål i alla våra verksamheter. Genom noggrann hantering av leveranskedjan säkerställer vi råvaror, resurser och tjänster som produceras på ett rättvist och resurseffektivt sätt, samtidigt som vi beaktar klimataspekterna i varje steg. Genom en lönsam verksamhet har vi möjlighet att investera, expandera och växa. 

Förändringar i bland annat affärsmiljön, globala megatrender, risker, möjligheter och styrning påverkar vår möjlighet att skapa värde. Vi beaktar noggrant de effekter sådana förändringar har på vår verksamhet. 

2020_Value_Creation_Swedish.jpg