Select language
Available languages
Valitse maa tai alue
{{selectedGroup.Title}}
{{group.Title}}

Fazers uppförandekod

Fazers etiska företagskultur har utvecklats och skapas tillsammans av alla våra medarbetare. Den är grundpelaren i allt vi gör.

Vår uppförandekod definierar vårt företag. Den är grundpelaren i allt vi gör och hur vi bemöter våra kunder, affärspartners och kollegor. De beslut vi fattar dagligen är det som ytterst definierar Fazer och vad Fazer står för. Ända sedan vi grundades har vi strävat efter att uppnå det allra bästa och detta förutsätter att vi är en pålitlig partner för våra kunder och affärspartners.

Vi jobbar för att skapa värde för alla våra intressenter utifrån våra värderingar för Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet. Därför förväntar vi oss att vi alla lever upp till den standard som kommer till uttryck i vår uppförandekod och det är också därför vi bör upprätthålla den högsta etiska nivån i allt vi gör.

Uppförandekoden är inte ett substitut för lokala lagar och föreskrifter och den ersätter inte dessa på något vis. Den representerar etiska standarder och principer för hur alla medarbetare inom Fazer-koncernen ska agera och bete sig.

Läs mer om Fazers uppförandekod (på engelska).